KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 45, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕТА: САНИРАНЕ НА СКАРОВ ПОД