KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 46, КОНТРОЛИНО ХРАНЕНЕ НА МЛЕЧНИТЕ КРАВИ