KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 47, САНИРАНЕТО СЕ ИЗПЛАЩА!