KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 49, ПОКРИТИЯ ЗА СКАРОВИ ПОДОВЕ ПРИ УГОЯВАНЕ НА БИЦИ