KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 50, Саниране на родилното