Новите гумени покрития – за да имат свинете здрави крайници

От 2013 година навлизат нови стандарти при отглеждане на свинете. Те правят задължително свободното групово отглеждане на бременните животни (сн.1 ). Ето че идва края на досегашните тесни клетки, в които бъдещите майки дори не могат да се обърнат. Всичко това е добре, но само за животните. Едва ли свиневъдите ще посрещнат с усмивка и облекчение необходимостта от инвестиции за реконструкции и преустройство на съществуващите до този момент помещения ! Но изискванията не са пожелателни, а задължителни.

Неминуемо разходите за капитално строителство ще нарастват. Проблемите свързани с намиране на адекватно финансиране все по-остро ще напомнят за себе си. Необходима е отлична преценка относно целесъобразността при строителството и реконструкции на помещения и съоръжения. И с все по-голяма сила ще важи правилото – „три пъти мери и един път режи”.

Заболяванията на опорно-двигателния апарат при всички категории свине продължават да бъдат сериозен бич в свиневъдството. Законово регламентираното изискване за групово отглеждане от началото на 2013 все повече налагат дискусиите за приложение на гумени покрития в боксовете за бременни животни.

Свободата е движение. Но свинете са със сравнително голяма телесна маса и натоварването на единица стъпална площ е значително. Особено по-скорозрелите породи са с по-нежно телосложение, понякога костите, кожата и двигателния апарат при тях са чувствителни и крехки. И когато става въпрос за движение и комфорт от определящо значение са качествата на пода и подовото покритие.

Съществуват проблеми, познати и сега, които ще останат актуални и при свободното отглеждане.

Част от тях са нараняванията и възпаления в областта на копитата и ставите на крайниците. Често те са причина, свинете да бъдат бракувани преждевременно.

          Но да видим, до какво конкретно водят заболяванията на крайниците. Във всички случаи те са съпроводени с болка и ограничена двигателна активност ! Животните лежат по-продължително и с неохота се придвижват до хранилките. По този начин приемът на фураж и вода рязко намалява. Ограничава се и социалната им адаптивност. Не проявяват основни рефлекси и инстинкти. Най-напред се увреждат репродуктивните способности и функции (непълноценен еструс например). Дори и да настъпи бременност, новородените прасета често са маломерни. Ограниченият прием на фуражи по време на бременността води неизбежно да различни метаболитни разтройства и заболявания (чернодробна и мускулна дистрофия, храносмилателни проблеми, следродилни възпалителни процеси на матка и млечна жлеза). И нещо друго, много важно, което не трябва да се забравя – куците животни са бреме – изискват повече грижи, допълнителна работа, контрол, обслужване. Всичко това струва пари, много пари !

          Какъв трябва да е подът – мек или твърд ? И двете крайности са свързани с неблагополучия. Особено опасни са бетонните покрития използвани при отглеждане на бременните свине. По принцип копитата при свинете са пригодни за стъпване върху сравнително меки, деформиращи се повърхности, гарантиращи добро сцепление и сигурност при придвижване – торф, глина, почва. Така настаняването върху твърди бетонни повърхности причинява огромни проблеми върху опорно-двигателния апарат на свинете. Подобна е ситуацията при неколкоседмично отглеждане върху много мека повърхност, например дебела сламена постеля. В тези случаи липсва нормалното изтриване на копитата и от там възникват деформации. В същия смисъл са нежелани влажните подове, тъй като омекването на рога е предпоставка за неговото увреждане и напукване.  

Истината е, че меките гумени покрития отговарят на всички изисквания гарантиращи перфектен здравен статус и на копита и на крайници (сн. 2). Те лесно биха могли да бъдат надградени и да се монтират над досегашните бетонни подове. Очаква се, че въвеждането в свиневъдството на гумените покрития без слама, ще доведе до по-евтин комфорт на животните, сигурно придвижване и от там редуциране на производствения травматизъм.

И защо те все още не са намерили своето широко разпространение ? Всъщност големия проблем до скоро бяха малотрайността и ниската устойчивост на покритията. Не бива да се забравят естествените навици и инстинкти на свинете – непрекъснато да ровят и рият ! До този момент, гумените покрития нямаха необходимата устойчивост на непрекъснатото механично въздействие, гризане и хапане от страна на свинете. Именно това се оказваше основната пречка за масовото им разпространение. Образно представено, свободно придвижващите се свине със своето рило „разорават”, разнищват и разрушават гумата (сн.4).

Изглежда, че този проблем е решен вече окончателно. Създадени са нови защитени гумени покрития, предназначени именно за бременни свине. При тяхното тестване в продължение на месеци, все още не са открити следи от нахапване или разкъсване. Подобрението се дължи на някои революционни технологични решения относно състава на материала. Така повърхностния слой е със специална здравина, устойчив на агресивното действие на рилото и зъбите. Освен това ръбът на всеки лист е изграден от специална много по-здрава и твърда гума. Самото полагане и монтиране се оптимизира, чрез допълнително заздравяване на най-външните кантове на леглото като цяло и по-сигурното им прикрепване към бетона. Това се подсилва допълнително и чрез монтиране на L-образна метална лайсна. Като алтернативна друга възможност е закрепващо подсилване на периферията със специални болтове – по 5 на линейна отсечка от 1,2 метра, чрез които гумените покрития са здраво закрепени (сн. 5).

Как да се убедим в това, че гумените покрития наистина са най-подходящи ! Това става чрез изпитания и експерименти. Извършените до този момент в Германия са контролирани от авторитетни органи – „Баварската служба за земеделие”, както и от „Образователен и научно-изследователски център в Boxberg(Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Schwarzenau, Bildungs- und Wissenszentrums im badenwürttembergischen Boxberg). Получените недвусмислени резултати са поместени в авторитетното немско селскостопанско издание Top Agrar 11/2010. Накратко на Вашето вниманиепредставяме най-важното от тях.

По-голямата част от денонощието (80%) свинете прекарват в лежане (сн. 6). Логично е, гумените покрития да се монтират и разполагат в леглата. Внедряването им води до постепенното зарастване и пълното изчезване на различни наранявания и травми в областта на лопатката и предните крайници, обичайни за твърдите бетонни или метално-решетъчни покрития, срещани преди всичко при по-капризните и трудно приспособими животни. Известно е, че като вид свинете са изключително интелигентни. Гумените покрития са доста атрактивни и животните сами ги избират. Това прави възможно структурирането и подредбата на самия бокс и помещения. Улеснява обслужването им. Установено е благоприятно въздействие върху здравословното състояние на копита и крайниците. И това не са произволни твърдения !

В условията на практиката в продължение на месеци са проведени изпитания на плътни гумени покрития и на такива, чиято повърхност е с 15% отвори (шлицове). Всички те са произведени от фирма КРАЙБУРГ.

Преди животните да бъдат настанени в боксовете е извършена бонитировка и преценка на здравния статус на копитата. По-късно, след 14 и 35 дни  процедурата е била повторена. С увеличаване на продължителността на отглеждане върху гумени покрития, е доказано позитивно им въздействие върху различни качествени характеристики на рога. Така в момента на настаняването при 27% от животните са регистрирани копитни цепнатини. След това те драстично намаляват, като на 35-я ден този вид дефект се установява единствено при 5% от животните. При контролната група която е оглеждана без гумено покритие –  движението на цифрите е от 19 на 13. Всъщност подобрението в тези случаи е съвсем незначително.

Подобна тенденция към оздравяване е установена и по отношение друго отклонение в развитието и растежа на копитата – остъргване и изтъняване на външния копитен рог. При отглеждане с гумени покрития се засягат около 20% от животните, докато при бетонни подове тази аномалия атакува 50% от свинете – значително по-голяма част от поголовието. И все пак относително големият процент на копитни заболявания при наличие на гумени покрития се обяснява с това, че те се полагат единствено в областта на леглата, а пътеките и останалите места за придвижване са с бетонен под.

Друг много важен показател, включен в изследването е куцотата ! На 35-я ден след поставяне на гумените покрития, въпреки тенденцията към подобрение, процентът на куцащите свине остава относително константен, сравним с този в началото. В групата без гумени покрития броят на неблагополучните в това отношение свине леко се покачва. Всичко това доказва, че ако се стигне до нарушения в придвижването и настъпи куцота, не трябва да се разчита на самооздравяване, дори и при вече благоприятни условия на отглеждане. Ако гумените покрития са още от самото начало, при първичното настаняване на животните, копитната патология във фермата се свежда до минимум. Това е потвърдено и от контролиращия орган „Баварската служба по земеделие”.

Нерядко при отглеждане в старите класически свинарници с бетонен или друг твърд под и остри ръбове, при част от животните се установяват наранявания и травми на меките тъкани на крайниците дори и по тялото (сн. 7 и 8). Така и по отношение на този показател е установена трайна положителна тенденция след въвеждането на гумите. Рязко намаляват уврежданията и нараняванията на крайниците. И разликата е статистически значима.

Доц. д-р Пламен Георгиев

Сн. 1 От 2013 година навлизат нови стандарти при отглеждане на свинете. Те правят задължително свободното групово отглеждане на бременните животни.

Сн. 2 Меките гумени покрития отговарят на всички изисквания гарантиращи перфектен здравен статус и комфорт на животните.

Сн. 3 Свинете са вид животни, които по природа винаги се стремят да ровят земята. Това застрашава обикновените гумени покрития.

Сн. 4 Възможно е закрепващо подсилване на периферията на гуменото платно със специални болтове, което прави гумените покрития най-надеждни.

Сн. 5 По-голямата част от денонощието (80%) свинете прекарват в лежане. С гумените покрития то е комфортно и здравословно.

Сн. 6 и 7 Нерядко при отглеждане в старите класически свинарници с бетонен или друг твърд под (и скаров в това число) и остри ръбове, при част от животните се установяват наранявания и травми на меките тъкани на крайниците дори и по тялото

Оставете коментар