Нови добре оборудвани кравеферми в Бавария (към юни 2010)

Съществува ли универсален модел на технология при отглеждане на животните, който да служи като еталон гарантиращ винаги добра печалба. Едва ли. В особена сила това важи за говедовъдството.

Но да разгледаме, анализираме и да приложим творчески най-подходящото за нас, при нашите условия – в никакъв случай не  е излишно. През последните години се забелязват сравнително нови тенденции при проектиране, изграждане, оборудване и експлоатацията на кравефермите. Интерес представлява случващото се в една от най-развитите провинции на Германия, къде традиционно фермите са по-малки, компактни, при които животните се отглеждат свободно боксово. Капацитетът е от 60-120 крави.

В посочения модел ферми, кравите не излизат на паша. В най-добрия случай имат двор за разходка. Тоест условията просто налагат максималното им доближаване да тези в природата, т. е. на пасището. Особено внимание се отделя на осигуряването на комфорт. Така, макар че кравите се отглеждат целодневно в закрити помещения, отговор намират всички техни нужди и потребности.

МАТЕРИАЛЪТ Е НАПИСАН ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

        Кое е най-характерното за този модел ферми ?

Голяма част от материалите от които са изградени сградите и съоръженията са с естествен произход (сн. 1, 1А) . Носещите конструкции (фирма Haas Wohlfühlstall) са дървени, а покривите са покрити с цигли (сн. 2). Гарантираното проникване на обилна дневна светлина  допринася за добрия здравен, продуктивен и репродуктивен статус. Двете странични стени на оборите са снабдени със сложна, но ефективна система, наподобяваща щори, чието управление е компютъризирано (сн.3 и 4). По този начин в зависимост от външните метеорологичните условия лесно се осигурява оптимално проветрение и микроклимат за високопродуктивните крави.

Особено голямо значение се придава на леглата, респ. комфорта който те осигуряват. Те са от висок тип. Страничните прегради гарантират необходимите удобства и разполагане на тялото.  Горните ограничители за холката (сн.5, 5А) (фирма Stangl) направляват правилното изправяне и възпрепятствуват дефекирането на животните в самото легло. Специалните гумени покрития на леглата (сн. 6) (фирма KRAIBURG) съчетават предимствата и удобствата на двата вида класически модела – дълбок  и висок . Перфектните удобства при лежане гарантира неограничената му продължителност, в зависимост от предпочитанията на животните.  Същевременно се икономисват средства и труд за почистване (в случай, че се използва класическа сламена постеля). Специфичните физико-динамични качества на гуменото покритие (WINGFLEX) гарантират максимална мекота, устойчива и непроменяема форма, еластичност и дълъг експлоатационен живот. Да не забравяме, че една високопродуктивна крава съвсем не е лека. Формата която придобива гумената настилка при натоварване от страна на животното е уникална. Съществува разлика, между ограниченото пунктуално натоварване при изправяне на животното и коренно различното широкоплощно разпределение на тежестта при лежане. Специалните криловидни ламели напасват идеално на телесните форми. При изправяне или лягане гумената настилка пружинира в най-голяма степен точно на местата с най-голям пунктуален натиск. Това се постига благодарение на специалните защитни приспособления – възелчета и крилца на долната страна на покритието. Издръжливостта и продължителността на експлоатационния живот са тествани и покриват световните стандарти и изисквания. Интегрирания наклон в задната част на леглото улеснява подсушаването и по този начин допринася за по-добрия здравен статус на ставите. Серийното производство на свързващите профили плюс съответните монтажни болтове допълват професионалния облик на системата. Дори и след няколкогодишна упаотреба, гумените покротия са все така запазени и функционални (6А). Родилните отделения се намират на единия край на обора и са покрити със специално предназначените за родилните боксове гумени покрития Siesta (фирма KRAIBURG), върху които в някои случаи е разпръснат дебел пласт слама (6 В, С).

За пълното дооформяне и постигане на максимално удобство за животните предната част на леглото е оборудвана със специално приспособление (сн. 7, 7А) ergoBOARD (фирма KRAIBURG), което в най-голяма степен улеснява разполагането на предните крайници и лактите при лежане. Това е предпоставка за природосъобразното държане с изпънати предни крайници и невъзпрепятствана смяна на позицията на тялото при лежане. При изправяне „подлакътниците” защитават карпалните стави (предните колена). Възможно е комбиниране на различните системи за лежане и покритие. Монтирането на дългите 120 см подлакътници се осъществява независимо от самите разделителни системи.

Всичко това допринася за максималната продължителност на лежане. А както знаете Вие фермери, лежейки кравите работят за Вас, тъй като тогава млечността им е най-голяма !

Също така и по отношение на комфорта на придвижване на кравите се предлагат най-новите технологии. През последните години безапелативно се утвърдиха  и наложиха в практиката специалните гумени покрития (сн. 8, 8А). Всъщност инвестициите за тях се връщат многократно – чрез оптимално копитно здраве и по-голяма и пълноценна активност. Най-новите постижения в тази насока са гумените покрития снабдени със специални абразивни зони, имитиращи в най-голяма степен условията в природата (сн. 8В) (pediKURA® от фирмата Крайбург). Резултатът от това е постигане на равномерен и правилен ръб на изтъркване, което допринася за запазване на естествените форми на копитата, така както в природата, къдетов естествената почва се намират песъчинки и камъчета, поддържащи динамично равновесие между процесите на растеж и изтъркване. Новата системата pediKURA® се монтира върху скаров под (фирма Nagl). Всичко това оказва своето благоприятно въздействие върху здравния статус на опорно-двигателния апарат, млечната жлеза и обмяната на веществата в организма.

За поддържане на хигиената широко разпространение намират специални самоходни роботи (сн. 9). на фирмата DeLaval. Благодарение на технологичните решения и чистотата във фермата, въпреки че не напускат оборите, външният вид на животните е безупречен (сн.9А, 9В).

Чистата повърхност не само че поддържа здравния статус на копитата, но също така има и позитивно въздейства върху безпроблемното протичане (функциониране) на автоматичното доене с робот (сн.10), тъй като преди доене кравите са чисти. Най-разпространени са роботите на фирма DeLaval, като в някои случаи когато броя на животните е по-голям, те са дори по два  в една ферма.

Кравите изпитват непрекъснато нужда и потребност да се търкат и чешат о околните предмети. Освен всичко друго по този начин те се почистват и освобождават от различни ектопаразити – мухи, кърлежи и др. освен това четките стимулират периферното кръвообращение. Машината за почистване на кравите (сн. 9, 11, 12) , като едно нововъведение представлява един съществен принос за благополучието на животните и следователно една основна предпоставка за висока млечна продуктивност и приходи. Животните стават по-спокойни и проявяват по-пълноценно своите условни и безусловни рефлекси и инстинкти.

Храненето се извършва също така автоматизирано (с най-новата система на фирма  Wasserbauer). Автоматизираният фуражораздавач добавя до 30 пъти на ден груб фураж. Тъй като при храненето си животните (сн. 13) отново го изблъскват настрани, допълнително друг фуражен миксер-робот (сн.14), го изтиква обратно, като при всеки свой курс разпръсква концентрат върху грубия фураж (сенаж, силаж) (сн.15). Така по този начин го прави много по-атрактивен и без да се увеличава общото количество на концентриран фураж, приетата храна се увеличава и се постига максимална млечна продуктивност. Проблемът в Германия е не да се обезпечи необходимия фураж за животните, а да се накарат те да поемат възможно най-голямо количество от него !

Автоматичните закрутки (фиксатори) позволяват безпроблемните манипулации с животните, когато това се налага. Освен това те разпределят и хранителния фронт за отделните животни (сн. 15А).

За младите и подрастващите животни също не липсват интересни технологични решения. Телетата се отглеждат разделени в отделни възрастови групи (сн. 15 В, 15 С, 15 D).

Течният тор се депонира или в открити лагуни (сн. 16) или още по-елегантно – под земята (сн. 17), в специални хранилища, като по този начин се спазват всички екологични изисквания !

Известно е, че високите температури са враг номер едно за животните през знойните летни дни, които са изобилни в нашата страна. Оборудването на фермите предлага различни технологични възможности за решаването на този проблем. Монтиране на водоразпръсквателни системи за навън (сн.18) или пък вентилатори за вътре (сн. 19) е избора, който са възприели голяма част от фермерите.

Задължително съществуват определени почистващи точки – снабдени със специални миещи съоръжения за работещите (сн. 20)– четки и вода под налягане. По този начин се гарантира чистотата на пътеките и помещенията, които се използват от хората. Дори водосточните тръби са безупречни (сн. 20 А) !

Високата автоматизация и роботизация на всички процеси позволява обслужването на животните да се извършва от едно семейство, живеещо в къща (сн.21)намиращо се в непосредствена близост до самата ферма. Външният й вид е типичен за Германия  – кокетна, чиста с много цветя ! Само по време на кампанийните мероприятия се включват помощници – съседи или наемни работници.

И фермите могат да се намират дори в непосредствена близост до останалите жилищни постройки в населеното място (сн. 22)

Сн. 1, 1А Типичната конструкция на кравефермата е дървена – олекотена. Помещението в което се отглеждат животните са светли и просторни.

Сн. 2 Покривите на фермите са с цигли

Сн. 3 и 4 Страничните стени на кравефермата се състоят от автоматизирана подвижна система от различностепенни „щори”, гарантиращи перфектен микроклимат вътре в сградата.

Сн. 5, 5А Горният ограничител на холката служи за допълнително прецизиране на местоположението на кравата в леглото

Сн. 6, 6А Леглата осигуряват завиден комфорт, дори и след дългогодишна експлоатация.

Сн. 6В, 6С Родилните отделения се намират на единия край на обора и са покрити със специално предназначените за родилните боксове гумени покрития Siesta, върху които в някои случаи е разпръснат дебел пласт слама.

Сн. 7, 7А Кравите могат свободно да разпъват предните си крайници при лежане, система осигуряваща допълнителни  удобства увеличаващи млеконадоя с два литра

Сн. 8, 8А, 8В Скаровият под, със защитните гумени покрития, на места с вградени абразивни елементи – най-актуално технологично решение.

Сн. 8 С Да се върнем за миг на условията в случайно избрана наша ферма – различията са повече от очебийни ! И обяснителни !

Сн. 9 Самоходният почистващ робот – част от изкуствения интелект в съвременната ферма

Сн. 9А, 9В Благодарение на технологичните решения и чистотата във фермата, въпреки че не напускат оборите, външният вид на животните е безупречен.

Сн. 10, 10 А Доилният робот е вече обичайна практика в Германия. Той разбира, определя, контролира, помни и прави всичко.

Сн. 11 и 12 Почистващите четки за животните – полезното удоволствие във фермата.

Сн. 13 При храненето си, животните постепенно изблъскват фуража

Сн. 14 и 15 Роботът който се грижи за изхранването на кравите, се грижи за две неща – отново „прибиране” на отдалечения от животните груб фураж и допълнително прибавяне на атрактивни малки количества концентрат.

Сн. 15 А Автоматичните закрутки (фиксатори) позволяват безпроблемните манипулации с животните, когато това се налага. Освен това те разпределят и хранителния фронт за отделните животни.

Сн. 15В, 15 С, 15 D За младите и подрастващите животни също не липсват интересни технологични решения.

Сн. 16 Депонирането на течният тор е обикновено в добре изолирани открити лагуни.

Сн. 17 Не липсват и най-модерни методи, за скриване на неприветливия тор – подземни покрити ями, за чието съществуване единствено би могло да се предполага

Сн. 18 Финните душове – атрактивно решение за избягване на жегите през горещите летни дни.

Сн. 19 Често „климатиците” вътре в обора са големи вентилатори.

Сн. 20 Хората във фермите също трябва да са чисти ! Затова задължително са оборудвани специални „точки”, снабдени с четки и водна струя под налягане.

Сн. 20А Дори водосточните тръби във фермите са безупречни !

Сн. 21 Красива вила за почивка ? Не това е къщата на фермерското семейство, непосредствено до помещенията за животните.

Сн. 22 В някои случаи фермите се намират дори в непосредствена близост до останалите жилищни постройки в населеното място.

Написването на материала датира от 2010 година.

Оставете коментар