KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 54, ОГРАНИЧИТЕЛЯТ ЗА ГРЪДНИТЕ КРАЙНИЦИ КАТО „СПИРАЧКА” ЗА ФУРАЖА