KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 55, СРАВНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВЕ ЛЕГЛА