KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 56, САНИРАНЕ НА ПЪТЕКИТЕ С ГУМЕНИ НАСТИЛКИ