KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 61, СВОЙСТВА НА ГУМАТА – ЕКСТРЕМЕН СТУД В КОНТРАСТ С ЕКСТРЕМНА ЖЕГА