KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 63, НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ:НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ