Пролетни грижи и болести при овцете и козите

Пролетта е преходен сезон. Понякога дори, за овцете и козите той е по критичен отколкото зимата. Кои са причините за това ?

Липсата на пълноценни фуражи през зимните месеци и недохранването, по-продължителното в някои случаи оборно отглеждане, пренаселването, нехигиеничните помещения, повишената влажност оказват своите негативни последствия върху организма на животните. Тъй като овцете са пасищни животни, все повече се разчита на младата и зелена трева, която е с повишено съдържание на вода, но по-бедна на някои хранителни вещества. Промяна в храненето, трябва да става постепенно. Ако се приема самостоятелно, прясната зелена трева предизвиква храносмилателни разстройства и диарии. Това налага да се спазват следните по-важни изисквания.

 Основния фураж за лактиращите овце до 3-я месец трябва да е ливадното сено в количество 2-3 кг. на ден. При липса или недостиг, то може да се замени отчасти и с царевичак, плява или слама. Грубите фуражи да се дават сутрин преди паша. Задължително е за овцете, особено от културните и високопродуктивните породи да се добавя и концентриран фураж – царевица, ечемик, пшеница, трици, кюспета и шротове, в количество от 500 –800 грама дневно /до 1 кг. за близнилите/. Когато към дажбата не може да се осигури достатъчно сено е необходимо да се добавя и калциев фосфат или креда в количество 10-20 гр. При възможност да се изхранва силаж той трябва да е около 3 кг. Полезни за високопродуктивните овце са и сочните фуражи като цвекло и картофи – до 2 кг. През месеците май и юни обикновено се преминава към изцяло пасищен режим на изхранване. Добавянето на около 0,5 кг концентриран фураж на ден към храната на най-продуктивните овце е целесъобразно. Солта за близане трябва да се предоставя в големи количества.

Пролетта е сезон, когато животните се намират в период наскоро след раждане, по време на най-усилената лактация. Това допълнително предизвиква изостряне на редица заболявания, както и появата на недоимъчни състояния. Такова заболяване е остеомалацията Засяга най-млечните кози и овце и то предимно тези, които са родили повече от 2 приплода. Манифестира се главно с „безпричинно” влошаване на общата състояние – капризен апетит, слабост, несигурен вървеж, трудно ставане, отслабване, болезненост на костите, а понякога дори и залежаване. Въпреки че поемат храна, засегнатите животни не могат да се изправят

 Кетозата при най-високопродуктивните овце и кози също не е за пренебрегване. Особен интерес предствлява и факта, че от това коварно заболяване страдат и козите, по време на най-усилената лактация – факт който е малко известен у нас. Козите са домашни животни, при които съотношението между млечната продуктивност и телесното тегло е голямо. Това изисква обезпечаване на всички нужди по отношение на хранителни вещества и енергия. Краткотрайният дефицит на хранителни вещества обикновено се компенсира без последствия. Козите са слаби животни и продължителния отрицателен енергиен баланс води до бързо изтощение. Причини. Причините за развитие на кетоза са следните: недостатъчна енергийна обезпеченост на дажбата (първична следствие гладуване) или чернодробно заболяване –(вторична). Външно тя протича с не особено характерни признаци. Различават се две форми, скрита и явна кетоза. При първата по време на най-големия млеконадой, внезапно козите намаляват апетита си. Настъпва намаляване на млечната продуктивност, кръвната захар спада, установява се намаляване на активността на предстомашията (търбуха). При втората по-тежка форма  се наблюдават апатия, липса на апетит, дори понякога козите спират да се хранят. Сърдечната дейност и дишането са учестени. Установява се запек, а понякога фекалите са жълтеникави покрити със слуз. При натиск в областта на корема в дясно животните реагират болезнено. Издишваният въздух и урината миришат на ацетон. Ако не се вземат мерки и не се проведе терапия животните залежават и може да се стигне дори до смъртен изход. При лекуване на кетозата се използват схеми, които приложени в началния стадий на болестта водят до рязко и бързо подобряване на състоянието на пациента. За да се постигне ефект е необходимо да се инжектират следните средства -глюкоза 5-10%, серум глюкозе, (след поставяне на венокат) в доза 3 – 4 литра за денонощие, дексаметозон, с добър ефект е и приложението на Витамин С, В комплекс, глицерин, (натриев пропионат, пропиленгликол).

Фермерите трябва незабавно да коригират храненето, като добавят повече концентрати към дневната дажба. Кетозата трябва да се разграничи от следните по-важни заболявания – нарушения в храносмилането, остеомалация, отравяния, паразитози. В тази връзка не бива да се забравя и един друг бич за овцевъдството. Топлото и влажно време през пролетта, подпомага пробуждането и развитието на най-различни видове паразити – глисти, тении, краста, кърлежи и др. Това налага задължителното обезпаразитяване на животните, което се осъществява от ветеринарен лекар. Посоченото мероприятие в много голяма степен би увеличило ефективността при отглеждане на овцете и козите.

Оставете коментар