Заболяванията на дихателните пътища при кравите

Заболяванията на дихателните пътища при говедата са с голямо значение за практиката. Те са най-широко разпространени в по-големите комплекси и ферми, където има струпване на значителен брой животни. Някои автори причисляват всички заболявания на дихателните пътища към един самостоятелно проявяващ се комплекс, означен като говежда респираторна болест („Bovine Respiratory Disease“). Причинява се от различни инфекциозни агенти. На първо място това са различни видове вируси – говежди херпес вирус 1, говежди респираторен синцитиален вирус, параинфлуенца 3 и причинителя на вирусната диария. Второстепенна е ролята на бактериите ( пастюрели, хемофилус, манхаймия хемолитика), както и на микоплазми. Те причиняват тежки заболявания на дихателните пътища, но най-често не са самостоятелни, а в комбинация с вирусите, предизвикват т. нар. вторична инфекция.                                         

Какви са неблагоприятните икономическите последствия за фермерите и стопаните предизвикани от респираторните заболявания? На първо място това са намалената продуктивност, влошаване на телесното състояние и репродуктивните способности на засегнатите животни. Не са за пренебрегване и разходите за лекуване (манипулации, лекарства), спазването на необходимите карентни срокове. Тези заболявания са особено опасни при новородените и подрастващите животни, при които смъртността и забавянето на прираста са значителни.          Кои са анатомичните предпоставки за относително голямото значение на болестите на дихателните пътища при говедото, в сравнение с патологията на другите органи и системи ?            

При съпоставянето им с масата и обема на цялото тяло, белите дробове при говедото са относително малки. За да бъдат постигнати съвременните големи изисквания към този вид животни по отношение на млечна продуктивност и бърза адаптивност, дихателните органи трябва да се вентилират с обилно количество въздух богат на кислород. При лоши условия на отглеждане – тесни, замърсени и задушни помещения, не само че се увеличава риска от инфекция, но и обезпечаването на организма с кислород е крайно недостатъчно. Самата структура и архитектоника на белите дробове при говедото се различава от тази при останалите видове животни. Те са изградени от множество малки сегменти отделени помежду си чрез съединителна тъкан. Всеки сегмент се снабдява с въздух посредством един единствен бронх. За разлика от други видове животни при говедото липсват съединения между отделните крайни бронхи или малки дихателни сегменти. Това всъщност е нож с две остриета. При по-слаба инфекция болестните причинители преодоляват рядко посочените бариери и по този начин те остават изолирани. При по-агресивна инфекция, настъпва възпаление на един тясно разграничен белодробен регион, което от една страна е добър защитен механизъм. От друга страна лигавицата на бронхите набъбва, а това е съпроводено и със силна секреция. Тъй като липсва комуникация със съседни белодробни сегменти, контаминираните участъци се запълват бързо със секрет. Поради тази причина засегнатата тъкан не може да се вентилира, обмяната на газовете (прием на кислород в кръвта и отдаване на отпадния въглероден двуокис) е блокирана, което допълнително усложнява болестния процес. Освен това, дори и при физиологични (нормални) условия кръвоснабдяването на алвеолите при говедото е редуцирано. Това обуславя намаления капацитет на обмяната на газове при този вид животни. Особено високопродуктивните крави трябва да дишат учестено, за да си обезпечат необходимия кислород за постигане на желаната продукция – мляко, прираст и т. н. Ако следствие дадена инфекция и заболяване отделни сегменти от белия дроб бъдат изключени, вентилационни резерви и способности на животното стават опасно оскъдни. За да могат всички органи и целия организъм да бъдат снабдени с достатъчно количество кислород, тялото употребява повече енергия, която би могла да бъде използвана за млечна продуктивност респ. прираст или увеличаване на телесната маса. Както за самите животни, така и за фермера създалото се състояние е икономически неизгодно.

Какви са патомеханизма на възникване и признаците на респираторните заболявания ? Различни стресови въздействия, като транспорт или пренаселеност, както и директни вирусни инфекции блокират локалните защитни механизми в лигавицата или горните дихателни пътища. Чрез обилното местно намножаване на вируси или други причинители, епителът на дихателните пътища се уврежда и разрушава, настъпва намножаване и отделяне на вируси, ексудацията (секретът) се увеличава. Много често се развива вторична бактериална инфекция. Това спомага за допълнителното разпространение и навлизане на вирусите в най-дълбоките слоеве на белият дроб и паренхима на белия дроб. Следствие вторичната бактериална инфекция паренхимът и алвеоларният епител се увреждат допълнително. Всичко това води до развиване на пневмония. Нерядко при подрастващите и новородените телета настъпва пълна блокадата и запушване на дихателните пътища. Външно това се манифестира със силно учестяване на дихателните движения, емфизем и в някои случаи настъпва внезапна смърт. Температурата е повишена, от понякога от носа се установяват обилни изтечения. Животните са с настръхнала космена покривка, прегърбени, понякога вървежът и е схванат. В редица случаи, особено при възрастните крави клиничната картина е нетипична, външно се проявява само с намалена продуктивност и слабеене. Ветеринарният лекар е този който поставя диагнозата и извършва необходимия лечебен курс.

При своевременно разпознаване и откриване на болестта големите икономически и биологични загуби, могат в значителна степен да бъдат намалени. Това се постига чрез използване и прилагане на нови и съвременни лечебни концепции препоръчвани от водещите фармацевтични фирми. Благодарение на това понастоящем са разработени и внедрени в практиката превъзходни антиинфекциозни средства за каузална терапия на бактериалните заболявания и микоплазмените инфекции на дихателните пътища при говедата. Тези препарати съдържат същевременно и някои други субстанции подпомагащи оздравителния процес. Така атакувайки причинителя на бронхопнеумонията, те действат и срещу неблагоприятните съпътствуващи признаци – високата температура, болката и възпалението.           

Оставете коментар