Каква трябва да бъде големината на царевичните зърна за да получите максимални резултати при изхранване на млечни крави

Известно е, че царевицата може да се предоставя за изхранване на животните под формата на цели зърна, едро натрошена, грубо или фино смляна, също и силажирана. В много страни през последните години масово се използва царевичен шрот с висок процент влага. Начинът по който той се приготвя ще бъде описан подробно в други броеве на в. „Български фермер”.

За да бъдат реализирани високите генетични заложби на млечните крави, те се нуждаят от високоенергийна дажба включваща голям процент житни. Скорбялата е първичния енергиен компонент на зърнените фуражи. Тя осигурява необходимата енергия при синтеза на микробния протеин в предстомашията. Както е известно белтъците образувани от микроорганизмите в предстомашията покриват до 60% нуждите при високопродуктивните крави. Количеството на образуваните микробни протеини в голяма степен зависи от смилаемостта на дажбата.

Царевицата е ценен фураж. С високото си съдържание на скорбяла тя е важен източник на енергия, така необходима за млечните крави. Достигането на оптималната големина на частиците във фуражите и начина на изхранване на царевицата е от съществено значение за най-пълноценното смилане и усвояване на скорбялата в храносмилателната система. При преживните това гарантира също безпроблемното функциониране на предстомашията, отлично здравословно състояние и висока млечност.  

Въпреки че през последните години количеството на насажденията с царевица неоправдано намаляха, за тези които изхранват този изключително нужен и полезен зърнен фураж (набавен дори и чрез внос) е важно да знаят под каква форма да го предоставят за да бъде оползотворен в най-добра степен от животните. Известно е, че когато кравите бъдат изхранвани с цели царевични зърна, съдържащи се най-вече във силажа, след това фекалите изобилстват от почти непроменени зърна. Голяма част от приетия фураж не е оползотворен.

По-голямата част от скорбялата в зърнените ферментира до късоверижни мастни киселини. Степента и скоростта на усвояването на фуражите зависи от вида, начина на преработката и подготовката му и от големината на фуражните частици. Най-лесно се усвоява овеса, следван от пшеницата, ечемика и на последно място царевицата. Ако при изхранване на млечни крави царевицата е под формата на цели зърна то тогава 20 до 35 % от зърната преминават несмлени през целия храносмилателен канал. При хранене на телета и млади подрастващи говеда обратно, целите зърна се дъвчат и само 5 до 10% се изхвърлят несмлени.

При различните видове житни култури се извършват специфични методи за обработка на зърната с цел подобряване на смилането им и съответно на усвояването им. Механичното раздробяване (натрошаване ярма, брашна, шротове,) не само че увеличава тяхната повърхност, но също така и „открива” комплексите съединения състоящи се от  скорбяла и протеини и по този ги прави чувствителни към действието на храносмилателните ензими и ферментативните процеси в храносмилателния тракт. Поради тази причина скорбялата в царевичния шрот и ярма е много по-нестабилна в сравнение с тази в целите или натрошените зърна. Учени от щата Илинойс (САЩ) доказват голямото значението на механичното раздробяване зърната на житните. При проведено изследване са документирани различията при изхранване на царевица с големина на частиците 2,5 мм и при такава под формата на шрот (1,1 мм). Изследвано е влиянието върху млечността, приема на храна и здравословното състояние. Резултати са очевидни в полза на шрота.

Силажирането повишава в значителна степен смилаемостта на скорбялата в царевицата. По време на силажирането под въздействие на налягането, температурата и влажността, протеиновия комплекс който обгражда скорбялните ядра се разрушава  и по този начин скорбялата се размива.

След натрошаване или след смилане се определя процентния дял на царевичните зърна с определена големина. Как става това? Едно върху друго се поставят 5 сита с различна големина на отворите. При най-горното сито те са над 4,5 мм, при следващото по-големи от 2,2 мм, при третото над 1,1 мм, при четвъртото над 0,6, а при последното по-малки от 0,6 мм. Половин килограм от изследвания фураж се поставя в най-горното сито. В продължение на 30 секунди се пресява и след това се претеглят количеството фураж от всяко ниво и се изчислява процентния дял на всяка големина.

Основното правило което трябва да се спазва, е че колкото по-пресен е фуража или колкото той е по-влажен (силажиране), толкова по-големи трябва да са зърнените частици. С това се цели да се избегне бързото разграждане на скорбялата в предстомашията и от там възникване на ацидоза, която може дори да е животозастрашаваща. Важен е и състава на останалата част от дажбата. Ако тя се състои от висококачествено ливадно или люцерново сено е възможно да се направи компромис и да се повиши процентния дял на най-финните частици. И обратното, ако преобладават силажите, зелените треви, сочните фуражи, шротовете, е желателно да преболадават зърната с големина равна или по-голяма от 4,5 мм.

На таблицата е посочено препоръчително съотношение между големината на царевичните частици в зависимост от това дали се касае за прясна или отлежала царевица

Големина на зърнените частици> 4,5 мм> 2,2 мм>1,1 мм>0,6 мм<0,6 мм
Прясна царевица75%25%0%0%0%
Старо зърно0%0%30%50%20%

Оставете коментар