Следродилни възпаления на матката при кравата

Следродилните възпаления на матката при кравите са актуален проблем за практиката. Те се срещат често и то предимно при високопродуктивните животни. При несвоевременно и неправилно лекуване хронифицират, като по този начин се превръщат в най-важната причина за безплодие при кравата

и нанасят големи загуби на фермери и стопанства. Не са изключение случаите, когато процесите в матката прерастват в обща следродилна инфекция – едно животозастрашаващо състояние.

Причините водещи до това следродилно усложнение са разнообразни. За съжаление в условията на практиката не могат да се избегнат напълно дори и от грижовни стопани. Маточните възпаления възникват следствие трудно раждане, умиране и разлагане на телето, неправилна акушерска помощ, задържане на плацентата, лоша хигиена, след аборти, при извръщане и изпадане на матката и влагалището, субинволуция и атония на матката. Ако маточното възпаление засегне „необяснимо”  голям процент от стадото, то това е израз на нарушение на обмяната на веществата – кетоза, остеомалация, недостиг на бета-каротин, селен, авитаминози, недостаттъчна енергийна обезпеченост на дажбата.

Какви признаци показват засегнатите животни? При по-леките случаи общото състояние не не нарушено. Кравите са спокойни и приемат храна. Прави впечатление по-ниската от обикновенно млечност. Животните «се чистят» продължително време. От външния полов орган на порции изтича катарално-гноен (белезникав) или воднист секрет, чието количество не намалява дори след 9-я – 10-я ден след отелването. Той се установява предимно при лежане и сутрин след ставане и раздвижване на животните. Вътрешната страна на опашката е зацапана постоянно със секрет. Ако ексудата е много воднист и в голямо количество се счита, че възпалителния процес е по-интензивен.

В определени случаи по-леките форми на възпаление на матката се открива трудно, като не може да се разграничат от нормално протичане на следродилния период. Това е причина за несвоевремнното поставяне на диагноза и след това за хронифициране на процеса. Това може да се избегне, ако състоянието на всички крави се контролира от ветеринарен лекар.

По-тежките случаи на маточното възпаление се характеризират със добре изразени клинични признаци. Те налагат незабавно търсене на квалифицирана ветеринарномедицинска помощ. Общото състояние на животното се влошава бързо. Вътрешната телесна температура се повишава, родилките са угнетени, дишането е повърхностно и учестено, пулсът е  малък, слаб и ускорен. Млечната секреция е силно намалена, липсва апетит, настъпва атония на предстомашията, а при интоксикация на организма се наблюдава профузна диария. От половия отвор се отделя вишнево-червен до черен, гъст, подобен на мармалад, с изключително неприятна миризма ексудат, който съдържа тричевидни примеси (част от разпадналата се тъкан). Очите на животните хлътват, те се изгърбват, уринират и дефекират болезнено.

При особено тежки състояния температурата става субнормална и неравномерно разпределена. Крайниците са студени. Освен това се наблюдава несигурност в движенията. Животното може да залежи. От половия орган, който е отекъл се отделя ексудат, със силно неприятна миризма и съдържащ части разпаднала тъкан.

            При навременно лекуване,  леките случаи на възпаление на матката преминават в продължение на 10-15 дни, като изтеченията постепенно намаляват и се избистрят. Ако гледачите на животните приемат, че съществуващите изтечения са нормална проява през следродилния период и възпалението не се лекува своевременно, едва по-късно, когато те продължат след 15 – 20-я ден и се открият, налагат по-продължителна терапия за да се излекуват успешно.

При по-тежките случаи, маточните възпалния са свързани с умъртвяване и разпадане на тъкани, поради което пълното възстановяване е по-трудно, а също и по-нататъшното заплождане на животните и износването на плода. В отделни случаи това води до аборти при последвалата бременност или до необратимо безплодие.

В най-тежките случаи, когато състоянието на пациентите е животозастрашаващо, настъпват трайни усложнения, възпалителният процес може да обхване и околните тъкани и органи, да се развие перитонит, остър мастит, възпаление на ставите и инфекцията да протече генерализирано. При своевременно и успешно лекуване животните се спасяват, но остават безплодни завинаги.

При неблагоприятно и злокачествено протичане кравите умират за 3 до 6 дена след раждането.

При лекуване на следродилните възпалителни процеси се спазват определени принципи. Терапията се осъществява от ветеринарен лекар и трябва да е системна и целенасочена.

1. Първото важно условие за успех е навременното откриване и диагностициране на възпалителния процес. Обикновенно това е възможно след 7-я ден, но когато се касае за субинволуция или атония на матката, задържане на последъка, състоянието на животното трябва да се следи още в първите дни след отелването.

2.  При лекуване на следродилните възпалителни процеси на матката е задължително навременното отстраняване и освобождаване от насъбралото се в матката съдържание. Без това трудно биха могли да се постигнат добри терапевтични резултати, дори при прилагане на най-добрите средства. Остраняването на течностите и ексудата от матката се осъществява посредством – вакумна помпа, друг вид помпа или чрез маркуч или сонда (на принципа на скачените съдове).

3. При лекуване на следродилните възпалителни процеси на матката трябва да се използуват медикаментозни средства, които имат ясно изразен утероконтрахиращ ефект, чрез който да се ускори инволуцията й. Това в голяма степен ограничава възможностите за по-нататъшното разпространение на възникналия възпалителен процес, но и допринася при предварителното им прилагане да се отстрани възможността от възникването им.

4. Задължително в матка се прилагат средства насочени срещу инфекциозните причинители действащи във възпалителното огнище. Те спират по-нататъшното разпространение на болестния процес. В тази връзка приложение намира главно сухата терапия, като най- предпочитани са различните маточни компрети и свещи. При нея успоредно с активно действащото вещество се прилагат различни адсорбтивни, дезинфекциозни, стипчиви и други вещества. Компретите (свещите) биват пенообразуващи и непенообразуващи. Първите имат по-добро действие, като допринасят за финното и хомогенно разпределине на антибиотика по цялата лигавица и повърхност на матката, дифундирането му в по-дълобките слоеве. Не на последно място те имат и почистващ ефект. Противопоказани са след цезарово сечение. За да се постигне най-добър ефект, компретите се прилагат три последователни дни, и то след отстраняване на маточното съдържание. 

Ако е невъзможно вкарването на свещите в матката, то тогава се прилагат различни емулсии и суспензии. Класическата схема е 3 пъти през ден.

5. Общоукрепваща терапия. При клинично по-тежко протичащите възпалителни процеси на матката, когато общото състояние на животните е силно влошено се налага и инжективното прилагане на различни лекарствени средства оказващи благоприятно въздействие върху отделни органи, системи и целия организъм.

Венозно се прилага: глюкоза, калций, витамин С, Витамин В1, кофеин, физиологичен разтвор, бързодействуващи антибиотици (водни разтвори ).

Оставете коментар