Вирусът ШМАЛЕНБЕРГ (Schmalenberg) уврежда фатално новородените агнета и ярета

Проблем

През зимата на 2012 г. във ферми в Германия се раждат много агнета с аномалии и уродства. Показаните признаци и промени не съответстват на познатите до този момент причини за този вид неблагополучия.

Вниманието е насочено към една нова инфекция, придобиваща огромна популярност и актуалност в Северозападна Европа, а именно болестта причинена от вируса Шмаленберг (Schmalenberg). В посочените случаи при всички изследвани агнета съмненията са потвърдени в Fridrich-Loefler-Institut, мястото където за първи път е идентифициран въпросния вирус.

Да припомним още веднъж кое е най-характерното за него ?

Той е принадлежи на род Orthobunyaviren, а те от своя страна към Simbu-серогрупата, познатите вече – Shamonda, Aina, Akabane вируси. В генетично отношение вирусът Schmallenberg стои най-близо до Shamonda вирусите.

Те са причинители на синдрома „Артрогрипоза-хидроенцефалия” и се установяват при говедата в Австралия, Азия и Африка.

Вирусът Schmallenberg се разпространява чрез кръвосмучещи насекоми, най-вече комари. Поради тази причина, специалистите очакват подобно географско разпространение като това на болестта „Син език” при говедата през 2006 и 2007 година. Най-рискови са топлите летни месеци на годината. Възможно е и трансплацентарното заразяване на плода.

Вирусът Schmallenberg е патогенен и за говедото, като при възрастните животни предизвиква диария, повишаване на температурата, влошаване на общото състояние, загуба на апетит и рязко намаляване на млекодобива. За разлика от кравите, при възрастните овце този момент не са установени подобни симптоми.

В какво се изразяват патологичните признаци при новородените агнета ?

Промени в скелета. Ставите на предните и/или задните крайници са нефизиологично подвити и най-важното, опитите за изправяне и изпъване са без успех тъй като ставите са вкостени (анкилоза). Понякога се установява извръщане на главата настрани и назад, следствие деформация на шията. Гръбначният стълб е S-видно изкривен. Много типично е скъсяването на долната челюст. Възможно е дори скъсяване на лицевия череп. Аномалиите могат да се срещнат като единични или комбинирани. В по-голямата част от случаите засегнатите приплоди дори и живи са нежизнеспособни или са мъртвородени. Въпреки че агнетата, които се раждат живи, могат да приемат мляко, поради дефектите си не могат да бозаят естествено, поради което умират.

Когато овцете износват повече от един плод са възможни различни варианти.

Успоредно с дефектните, се раждат и агнета, които външно са напълно здрави и нормални. Има случаи, когато при многоплодна бременност се засягат всички агнета.

Подобни признаци са описани и при козата.

Посочените обстоятелства налагат особени грижи за раждащите овце !

Въпреки, че бременността протича физиологично, в засегнатите стада в голям процент от случаите настъпва затруднение в раждането ! Следствие нарушената форма и структура на плода, то се забавя. По принцип спонтанното раждане е възможно дори и при аномалии на агнетата. Понякога при по-съществени деформации без човешка помощ родилката е обречена ! Следователно инфекцията с вируса Schmallenberg налага по-специални грижи и строг контрол на родилния процес при дребните преживни ! Следствие новата инфекция през този сезон в Германия са се увеличили драстично случаите когато се оказва специализирана акушерска помощ !

Следните обстоятелства налагат особено внимание !

При извършване на акушерско изследване и установяване на подвити крайници (свиване в колената) или извиване на главата, винаги трябва да се има предвид, че неправилното им държане може въобще да не е вправимо, тъй като при инфекция с вируса Schmallenberg ставите са вкостени.

Би могъл да се направи следния извод: способността за подвижност в областта на ставите на плода се оказва важен индикатор, който не само че е от решаващо значение за начина на акушерската помощ, но и признак за съществуване на посочената инфекция в стадото.

Грубата екстракция на неправилно разположени приплоди, може да доведе до разкъсване на мекия родилен път, а това от своя страна до изключително опасни усложнения, дори до смърт на майката !

Прието е, че за човек не съществува опасност ! От много скоро обявяването на болестта след установяването й е задължително !

Като профилактична мярка може да се посочи борбата с насекомите !

Литература

Wagner Henrik, Axel Wehrend, Viele Missbildungen bei neugeborenen Laemmern, Schafzucht – Das Magazin fuer Schaf- und Ziegenhalter,  2/2012

Оставете коментар