Вирусът Schmallenberg една нова заплаха

Проблемът

Както е добре известно, през втората половина на миналата година в Западна Европа е регистрирана нова болест при преживните животни, причинена от непознат до този момент вирус, наречен Schmallenberg (по името на града, където е открит за пръв път). Той е идентифициран и доказан за първи път във Фридрих-Льофлер институт („Friedrich-Loeffler-Institut“). През декември на сайта на Европейската агенция за опазване на околната среда, храните и селско стопанство са публикувани първите официални резултати от проучвания касаещи тази инфекция (www.defra.gov.uk/animal-diseases/monitoring).

Причинител и разпространение Причинителят е родствен с известните вече Оrthobunyavirus, Akabane и Shimane вируси. Нормално те се срещат в топлите континенти – Австралия, Азия и Африка и обикновено предизвикват леки отклонения от нормалното здравословно състояние с предимно преходен характер. При инфекции на бременни животни обаче, настъпват аборти и вродени малформации при приплодите.

До този момент болестта предизвикана от вируса Schmallenberg е регистрирана в няколко европейски страни – Холандия, Германия, Белгия, Великобритания, Франция. Засягат говедата и дребните преживни. Все още не е напълно изяснено, дали в случая се касае за съвсем нов нетипичен за нашия континент вирус. За да се докаже това недвусмислено, са необходими допълнителни изследвания. Диагностицирането на болестта не се извършва единствено там където той е изолиран за пръв път – Фридрих-Льофлер институт. Това е възможно вече и в лаборатории намиращи се в Белгия, Франция, Англия, Холандия и Италия. Интересно е, че вирусът Schmallenberg се предава от насекоми (кръвосмучещи мухи), т. е. касае се за векторно разпространение. По време на бременността заразата достига до развиващия се плод посредством плацентата. В тези случаи инфекцията се означава като трансплацентарна. За сега се счита, че вирусът не може да се разпространи чрез пряк контакт между животните. Болестта е възпроизведена експериментално при кравата.

Клинични признаци и протичане

Тъй като се касае за съвсем нов проблем, намиращ се в процес на начално проучване, цялостното протичане на болестта все още не е напълно известно.

На този етап при говедата е установено следното. При внос на инфекцията в едно стадо внезапно се  обхващат голям брой животни. Така например през периода август-октомври 2011 в Германия и Холандия са регистрирани масови случаи с нетипична симптоматика – намален млекодобив, повишаване на температурата, загуба на апетит, слабост и диария. Посочените клинични признаци продължават две до три седмици, като отделни животни оздравяват значително по-бързо, за няколко дни. Приема се, че инфекцията не е смъртоносна. Поради факта, че през студените месеци на годината, насекомите преносители не са активни, се предполага че през настоящата зима липсват нови случаи на заразяване.

И ако при възрастните животни болестта не е фатална, трансплацентарното й предаване на плода при бременни води до аборти, преждевременни раждания, аномалии съпроводени с неонатална смъртност. Предвид по-късата продължителност на бременността, цялостното въздействие на вируса Schmallenberg върху плода, до този момент е най-добре проучено при дребните преживни.

При зараза в началото на бременността следва ранен аборт, като изхвърлените фетуси са още непокрити с косми и същевременно се установят аномалии от различно естество (сн. 1).

В случай че инфекцията е по-късно между 28-и и 40-и ден след оплождането, най-често настъпва късен аборт или раждане при което приплодите са с различни увреждания. В какво се изразяват те ? На първо място се установяват изкривявания на гръбначния стълб, завъртане и извиване на шията (тортиколис) (сн. 2-6А). Крайниците са привити с контрактури, особено в областта на копитото, т. е. касае се за артрогрипоза. Тези деформации, не подлежат на вправяне, следствие анкилоза, (вкостяване на ставите).

При оглед на главата правят впечатление различни деформации, хидроцефалус – изпълването й с течност, понякога черепът е мек или непълно затворен. Възможно е да липсва малкия мозък. Много характерно е скъсяване на долната челюст (сн. 7), дори тя може да липсва. Разбира се при такива значителни аномалии най-често новороденото е мъртво !

Съществува и нещо друго с особена практическа значимост ! Тъй като плодът не се разполага правилно, раждането не протича спонтанно. Неправилното държане на главата и крайниците би могло да стане причина за разкъсване на мекия родилен път и матката, особено когато се правят опити за насилствена екстракция. В тези случаи е необходима специализирана акушерска помощ – цезарово сечение или фетотомия. Следователно инфекция с вируса Schmallenberg може да доведе до загуба на родилки, когато не се предприеме своевременно оперативно разраждане.

При засягане на приплодите в по-слаба степен те остават живи известно време. При някои агънцата са характерни неврологичните признаци – засилени движения на крайниците в това число плавателни, свръхвъзбудимост и атаксия или пък се наблюдават парези, парализи и слепота. Животните лежат странично неспособни да се изправят (сн. 7А). Въпреки всичко при оказване на помощ и когато са придържани, новородените могат да бозаят, т. е. сукателния и гълтателния рефлекси са запазен и с помощта на биберон се хранят много сполучливо (сн. 8-9). Сами обаче те не могат да достигнат до вимето на майката, така че без съдействие от страна на човек, умират бързо от глад и хипотермия !

Тези, които преживяват известно време, поради намалените съпротивителни способности на организма са застрашени от вторични инфекции, които в крайна сметка са причина за смъртта. От месец февруари се очакват първите „резултати” при телетата, чиито майки са инфектирани с вируса Schmallenberg миналото лято.

Развой и дългосрочна прогноза

Все още не е известно, каква е по-нататъшната репродуктивна съдба при засегнатите възрастни животни, какъв е имунитета след преболедуване ? Не е ясно, дали при следваща бременност, отново ще настъпят аномалии в плодовете, което всъщност би било потвърдило негативните опасения. По отношение на новородените, засегнатите индивиди са без шанс за пълноценно развитие. Не е водена статистика, до каква възраст биха могли да оживеят.

Мерки за безопасност и превенция

В момента в Европа заболяването причинено от вируса Schmallenberg не подлежи на задължително обявяване. Въпреки това, всички фермери собственици на говеда, овце и кози, както и гледачите, трябва да бъдат много бдителни по отношение на някои специфични признаци при новородени преживни животни и абортираните фетуси – наличие на дефекти в областта на крайниците и главата.

Един друг въпрос от особена важност – каква е опасността за нас хората ? Вируси от този тип изключително рядко причиняват заболяване при човек. Предвид наличните доказателства в Европейския център за превенция и контрол на заболяванията се счита, че „не може да се изключи напълно засягането на човек, но това е много малко вероятно“. Въпреки това гледачите и ветеринарните лекари боравещи с животински материал при аборти или мъртви новородени задължително трябва да се спазват всички изискванията касаещи личните предпазните мерки. Все пак, в техния конкретен случай би могло да се касае за съвсем друг причинител. Във Фридрих-Льофлер институт („Friedrich-Loeffler-Institut“), там където е доказан вирусът Schmallenberg се работи интензивно по създаване на ваксина.

Съществува ли опасност за България ?

За нашата страна рисковете са в няколко направления.

На първо място това е вноса на заразени животни. Задължително при импорт от Западна Европа трябва да се има предвид и болестта предизвиквана от вируса Schmallenberg. Признаците биха могли да се проявят едва на новата територия, т. е. у нас. Предвид обаче факта, че разпространението е посредством кръвосмучещи насекоми, които не са активни през студените месеци, при внос на бременни животни през зимата и пролетта заразата ще се прояви главно чрез аборти и малоформации на приплодите, тъй като родилките са заразени в средата на предходната година. Летният и есенният внос биха могли да се характеризират не само с проблеми при новородените, но и със засягане на възрастните животни (треска, диария, намаляване на млякото).

На второ място, ако ареала на заразените насекоми преносители се разшири и на югоизток, то през следващото лято не са изключени и оригинални, български случаи на зараза.

Не трябва да се забравя и една трета възможност – вирусът Schmallenberg да е вече на наша територия, но все още недиагностициран !

Забележка – материалът е публикуван през 2012 год.

Доц. д-р Пламен Георгиев

Източник за снимките http://www.youtube.com/watch?v=jtZ7kDTQWMM&context=C3918b0eADOEgsToPDskLntvBLD0FiWTCXgVzBeYlu

Сн. 1 При зараза в началото на бременността следва ранен аборт, като изхвърлените фетуси са още непокрити с косми и същевременно се установят аномалии от различно естество (Prof. Martin Ganter, Hannover 2012 )

Сн. 2-6А Най-често при инфекция с вируса Schmallenberg настъпват късни аборти или мъртви раждания, като приплодите са с малоформации – изкривявания на гръбначния стълб, завъртане и извиване на шията, подвиване на крайнците. Тези деформации, не подлежат на вправяне, следствие анкилоза (Prof. Martin Ganter, Hannover 2012)

Сн. 7 При трансплацентарна инфекция с вируса Schmallenberg е много характерно скъсяването на долната челюст при новороденото (Prof. Martin Ganter, Hannover 2012)

Сн. 8-11 При оказване на помощ и когато са придържани, новородените могат да бозаят, т. е. сукателния и гълтателния рефлекси са запазен и с помощта на биберон се хранят много сполучливо (Prof. Martin Ganter, Hannover 2012)

Оставете коментар