Farm and Country Service DE GmbH & Co. KG – за автора

В настоящата категория ще се публикуват материали, чийто автор е немския специалист Гюнтер Дубберке (Günther Dubberke). Роден е през 1960 г. в централната част на Германия, в близост до Кассел. Израства в малка ферма-земеделско стопанство за отглеждане на крави, свине и различни растителни култури.

Завършва аграрно инженерство – специалност животновъдство.Първоначално професионалната му активност е свързана с дейности по регистрация и преработка на заклани животни.След това в продължение на 12 години е продуктов мениджър (разработване на продукти и маркетинг) на предприятие за фуражи за свине, с годишна реализация на пазара на над 330 000 тона.

Впоследствие в продължение на две години е представител на фирма за продажба на техника използвана в животновъдството, след което 5 години е ангажиран с пласмент на фуражни добавки на фирма Biochem в Скандинавия.От 2012 г. работи в сътрудничество с Биохем България ООД.От 2014 г. изпълнява и самостоятелна консултантска дейност като диетолог и доставчик на специални продукти за България.

В своето професионално развитие Гюнтер Дубберке натрупва изключително полезни познания относно актуални проблеми в практиката. На фокус е преди всичко с въпросите в областта на свиневъдство, говедовъдство – технологии, хранене, диетология, европейско законодателство и тенденции. Той работи в тясна връзка с различни научно развойни звена в Северна Германия и Дания – една от областите на Европа където промишленото отглеждане на свине е достигнало най-високи стандарти, и където конкуренцията е най-жестока и безмилостна. Участва в провеждане на научни опити, резултатите от които докладва на различни научни форуми.

Гюнтер Дуберке – „По отношение принципите на моята работа: в най-голяма степен залагам на внедряване на местни продукти и ресурси. Препоръчвам импорт единствено на най-необходимото и икономически най-изгодното. Пример: доколкото е възможно използвам сол като носещо вещество в минералните ми фуражи и премикси. В сравнение с Германия в България солта е скъпа. Ето защо транспортът си заслужава. За сметка на това варовикът и калция в България са в голямо количество, достъпни и евтини. Всички фуражи са разработени в съответствие с немските стандарти – и отговарят на препоръките на земеделската камара в Германия (Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG). Това означава, че фуражите могат да бъдат проверени и контролирани от съответни институции и органи като Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalten (LUFA). В това направление съм на разположение и бих помогнал с удоволствие.

Предвижда се на този сайт периодично да бъдат помествани материали на Гюнтер Дубберке с определена тематична насоченост. Предварително ще представяме на Вашето внимание информация относно програмата и съдържанието на бъдещи публикации.

За контакт:
Farm and Country Service GmbH & Co KG
Koog 3
25779 Schlichting
guenther-dubberke@t-online.de
Мобилен: +49 151 624 645 31
Работни езици: Немски и английски