Устройство на копито

Копито 1

a-b – носещ ръб, вижда се бялата линия

c – стъпален рог – съвсем тънка линия от вътрешната страна на бялата линия

d – петъчен рог – кафяв

предната част е апикална – с по-твърд рог, наречена стъпало

е-h задната част – наречена петка – относително по-мек рог

i –  преходна част между апикалната част и петъчната част

k – преходна зона от плантарната част на петката към окосмената кожа

l – стратум корнеум в областта на междукопитната цепка

Копито 2

Субкутис – зелено

Кориум – живец – червено

Синьо – Stratum germinativum – мек епидермис

Жълт цвят – копитни слоеве

Посока на растеж на рогът – със стрелки

Тъмно зелено – периост

Тюркоазен цвят – ставен хрущял

4 – венечна кост – средна фаланга

5 – копитна кост

5` – туберкулум флексорум на копитната кост

6 – копитна сезамовидна кост

8 дълбоко свивателно сухожилие

9 повърхностно свивателно сухожилие

10 изпъвачи – екстендори

11 бабкова става

12 венечна става

13 копитна става

14 Bursa Podotrochlearis

15 влагалище на свивателното сухожилие

c- d копитни възглавнички

 c петъчна възглавничка (възглавничка на петката)

е – папили на кориума

f – g – кожа с косми

h – венечен ръб

I – l – копитна стена

I – периферен рог

K – венечен рог

l- рогови ламели

m – носещ ръб

m` – неговата бяла линия

n – стъпален рог

o-r петъчен рог

 o- апикален петъчен рог (твърд)

p – преход към петната възглавнчика

q-r относително мек петъчен рог

q- възглавничка на петката

r – проксимална част на петката

s- граница между петката и кожата

t-x – допълнително копито

Оставете коментар