Ефективността е най-важното нещо и през новата 2022 година !!

Моята преценка за пазара през 2022:

Зърнените и маслодайните култури ще имат стабилно ценово ниво и през 2022 г. и следователно то ще бъде по-високо в сравнение с 2021 г.

Това означава по-високи цени за фуражите.

Като цяло в краткосрочен план ситуацията относно цени и наличности няма да се промени.

Нужни са години, за възстановяване на местното европейско производство на витамини и аминокиселини – ако изобщо някога се случи.

Като производители на животинска продукция, ние трябва да се адаптираме към променени производствени разходи за един по-дълъг период, точно както потребителите трябва да приемат по-високите цени на храните.

Според мен водени от икономически интерес, при максимален екологичен ефект, трябва да използваме всички налични законови средства, за да оползотворяваме възможно най-ефективно ресурсите, внедрявани в нашето производство.

Пример за това е „PigFeedBooster“ – комбинация от ензими и пробиотик с бактерии произвеждащи ензими, ефектът на които е освобождаване на хранителни вещества от фуражните съставки. По този начин те се усвояват пълноценно от организма. При отсъствие на „PigFeedBooster“ хранителните вещества се отделят неоползотворени във фекалите, По този начин се спестяват разходи за фураж !

Проведох съответни опитни тестове, като част от работата си в Biochem от 2009 до 2013 г. в сътрудничество с индустриални производители на фуражи в Шлезвиг-Холщайн (Северна Германия). Изследванията, оценяването и интерпретацията на резултатите се проведоха от университетът Кристиан-Албрехт в Кил (Albrecht-Universität zu Kiel). Резултатите са представени в отделна презентацията озаглавена „Повишаване на хранителната стойност
на фуражи за свине с DDGS“

Целта ни преди години беше преди всичко за спестяване на разходи за фураж при производство на килограм свинско, днес става дума и за подобряване на баланса на CO2 чрез най-пълноценно ополозотворяване на ресурсите, влагани в производството. Класическа ситуация за постигане на двойна печалба.

В сътрудничество с българските свинеферми използвам пълните матрични стойности на продуктовата комбинация, установено също в опитите проведени в Кил. Този подход повишава хранителната стойност на суровите фибри (влакнини) във фуража, без да намалява хранителните вещества, от които се нуждаят животните.

При текущите цени на фуражните компоненти – Q4 2021 – се постига спестяване на разходи до 20.00€/t фураж (39.12 BGN/t).

В същото време повишената бактериална активност в червата обусловена от по-високото съдържание на сурови фибри в смеските намалява риска от диария – една косвена полза !

Ако искате да бъдете на предни позиции в надпреварата за най-добрите места по отношение на производствените разходи, трябва да използвате всички законови опции и с „PigFeedBooster“ сте точно в съответствие с актуалните съвременни тенденции:

  • Използвайте доколкото е възможно местни суровини
  • Здрави стомах и черва – здраво животно
  • Въглероден отпечатък е възможно най-малък
  • Насърчаване на местното производство на храни

Мотото ми през 2000 г.: само най-добрите печелят надпреварата в обора

(Реклама от HaGe Futter 2000 -2006)

Моля прегледайте и разучете следващата презентация относно бустера за фуражи за прасета.

Информация касаещ този проблем може да получите също „Biochem Bulgaria Ltd“ – д-р Недялка Райкова.

Следващия месец ще обясня защо е възможно да се хранят дори и най-малките прасенца с евтини HP 300 (Hamlet Protein) вместо компоненти от животински протеин, като рибно брашно, млечен протеин или кръвна плазма, които в момента са много скъпи.

За контакт:

Farm and Country Service GmbH & Co KG

Koog 3

25779 Schlichting

guenther-dubberke@t-online.de

Мобилен: +49 151 624 645 31

Работни езици: Немски и английски

Schlichting im Januar 2022

Оставете коментар