Недостигът на манган би могъл да бъде обусловен и от увеличаване на желязото в питейната вода. Какви са последствията от това за кравите ?

Недоимъчните заболявания имат значение при отглеждането на животните. В особенна сила това важи за някои микроелементи. Това са химически елементи намиращи се нормално се в много малки количества, но изпълняващи важна биологична функция в организма. Отделните микроелементи взаимодествуват помежду си. Съществува равновесие обуславящо нормалното протичане на жизнените функции. Недостигът на някои микроелементи в организма понякога протича атипично, като поставянето на точна диагноза налага извършването на комплекс от изследвания.

При направени проучвания във ветеринарномедицинския факултет в Лайпцих (Германия) е установено, че нарушенията при движението и увеличаването на мъжките приплоди при кравите би могло да се дължи на недостиг на манган в организма. При изследване на животни намиращи в Бавария е доказано, че въпреки нормалните количества на мангана в дажбите, увеличаването на желязото в питейната вода води до вторичен недостиг на манган в организма. Това са дължи на сложният механизъм поддържащ динамичното равновесие между двата елемента.

При проведено рутинно изследване на една крава, е било установено че животното е отслабнало, придвижва се трудно и в областта на крайниците са намерени закръглени удебеления. Забелязани са и незарастващи рани в областта на ставите. При проведено биохимично изследвне на кръвта е установено силно намаляване на активността на алкалната фосфатаза, ензим активно участвуващ в обмяната на веществата в костите. Концентрацията на мангана в кръвния серум е била под долната установимата граница. При проведени по-нататъшни изследвания на другите крави от фермата, макар и изразена в по-слаба степен е намерена подобна клинична картина. Ветеринарните специалисти са установили също, че е увеличен броя на мъртвородените или нежизнеспособни приплоди, както и на тези с аномалии – скъсяване на крайниците и сухожилията. Впечатление направило високия процент на мъжките приплоди – повече от 75. Други признаци съпътсвуващи недостига на манган са били повишената склонност към възпалителние на половите органи съпроводено с гнойни изтечения от матката. Това е било свързано с нарушения в заплодяемостта.  Друг характерен признак е била повишената подвижност на езика и честото облизване.

Необходимо да се обърне внимание не само на фуражите, но и на питейната вода. Често качеството й е неизвестно. Понякога, особенно през летните жеги, кравите пият застояла вода съхрянавана продължително време в ръждясали метални съдове. Всичко това налага извършването на ежедневен контрол и спазване на елементарните изисквания при отглеждането на животните.

Оставете коментар