ХРАНЕНЕ НА ПРАСЕТА ПРИ ОТБИВАНЕ БЕЗ ДОБАВКА НА АНТИБИОТИЦИ