Здравите прасенца не са гарантирани. Храненето намалява загубите на бозаещи прасета

Оставете коментар