ТОПЛИНЕН СТРЕС! Въпрос на индивидуално усещане?? Да, но зависи!