Българското лято е тук и проблемите с микроклимата в обора и съхранението на фуражите също !