Месец: юли 2022

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е КРАВАТА ДА РОДИ НЯКОЛКО ТЕЛЕТА

Понякога в стремежа да помогнем, ние пречим на естествените процеси протичащи в организма на животните. Например невъзможността да бъде заплодена една крава, често е някаква защитна реакция срещу определени неблагоприятни фактори – недоимък, болест или дори само дискомфорт в организма. Прекаленото форсиране и стимулиране на процесите свързани с размножаването при такива животни може да доведе до свърх ефект, който в крайна сметка е нежелан и вреден. 

Прочетете още

ПОВРЕДИ НА ТАЗА СЛЕД ЗАТРУДНЕНИЕ НА РАЖДАНЕТО ПРИ ЖИВОТНИТЕ

Късната есен, зимата и пролетта са сезони, когато раждането при животните най-често е свързано с някакъв проблем. В предния брой разгледахме кои са причините за задържане на плода в твърдия родилен път. В настоящия материал ще видим обичайните последствията, ако все пак се поеме риска и плодът се  изтегли с непозволена теглителна сила. Те са твърде неблагоприятни, както за майката така и за новороденото.

Прочетете още

ЗАДЪРЖАНЕ НА ПЛОДА В КОСТНИЯ РОДИЛЕН – ПРИЧИНА ЗА ЗАТРУДНЕНИЕ В РАЖДАНЕТО ПРИ ЖИВОТНИТЕ

Причините за затруднение в раждането са разнообразни. Най-общо те се разделят на две големи групи – от развъдно-биологично естество и непосредствени. Втората група представляват директно отражение на самия процес на размножаването, развъждането и отглеждането на животните. От една страна затрудненията в протичането на раждането са закономерен резултат на грешки допускани от човека, но също така и следствие на настъпила случайност, водеща до нарушаване на нормалните физиологични процеси.

Прочетете още

ПРИЧИНИ ЗА ЗАТРУДНЕНИЯ НА РАЖДАНЕТО ПРИ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ

Раждането е физиологичен процес. Обикновено то настъпва спонтанно. Външната намеса от страна на човек е ненужна. Понякога обаче, поради различни причини в различните фази на раждането се явяват пречки, които спират придвижването на плодовете по естествения родилен път. Следствие на това настъпват усложнения, водещи до смърт на плода, трайно увреждане дори загиване и на майката. Такова раждане, което протича със смущения, забавяне или задържане на плодовете в родилния път, изобщо със затруднения от различен характер, се означава като затруднено патологично раждане. Причините са от твърде различно естество.

            Разграничаването на нормалното раждане като физиологичен процес от патологичното, което е свързано с големи, понякога непреодолими затруднения е задача на ветеринарния лекар. В голяма степен точната преценка зависи от неговия опит и компетентност.

Прочетете още