ЗАДЪРЖАНЕ НА ПЛОДА В КОСТНИЯ РОДИЛЕН – ПРИЧИНА ЗА ЗАТРУДНЕНИЕ В РАЖДАНЕТО ПРИ ЖИВОТНИТЕ

Причините за затруднение в раждането са разнообразни. Най-общо те се разделят на две големи групи – от развъдно-биологично естество и непосредствени. Втората група представляват директно отражение на самия процес на размножаването, развъждането и отглеждането на животните. От една страна затрудненията в протичането на раждането са закономерен резултат на грешки допускани от човека, но също така и следствие на настъпила случайност, водеща до нарушаване на нормалните физиологични процеси.

  Непосредствените причини за затруднения в раждането се разделят на четири големи групи. В настоящата статия ще бъдат разгледани тези от първата група. При тях  плодът се задържа в костния родилен път. Въпреки нормалното му разполагане, той не се придвижва спонтанно и не могже да бъде роден. Също така дори и при опити за оказване на акушерска помощ и изтегляне, това не се отдава поради несъответствие между размерите, структурите и телесните форми на плода и големината на таза и родилния път. Това задържане се установява както при предно, така и при задно насочване на плода към родилния път. Съществува т. нар. пелвисно-фетална диспропорция, т. е. несъответствие между големината на плода и на таза.

Тази форма на затруднение в раждането има голямо практическо значение. В много голяма степен правилната развъдно-подобрителна работа може да допринесе за избягването й. Кои са причините за настъпването й ? На първо място това са всички случаи когато тазът на майката е малък и тесен. Най-често той е такъв, при младите животни, когато растежът и развитието на костната им система все още не е приключило при раждането. Така при юниците до 30 месечна възраст тазът не е придобил типичната за възрастните животни равномерно овална форма. По-скоро той е крушовиден. Понякога тазът остава малък дори и при завършено телесно развитие, например при неправилно кръстосване между различни породи. Понякога поради лошите условия на живот и развитие в млада възраст, когато растежът не е приключил подрастващите страдат от рахит. Костите остават с надебелявания, а също така се изкривяват. По-късно това става причина за затруднение в раждането. При инфантилност цялото тяло на женските животни остава недоразвито. В тези случаи тазът е абсолютно  тесен, на което съответствува относително голям плод.

Причина за задържането в таза може да се крие и в плода. Когато приплодът е прекалено голям (абсолютно голям плод) също се създава неблагоприятно съотношение, дори когато тазът е нормално развит и е достигнал размерите характерни за вида и породата. Най-често този проблем се среща при юниците. За съжаление нерядко той е причина и за преждевременното им бракуване. В тези случаи във ветеринарното акушерство се говори за голям плод. Всъщност съществуват две форми – абсолютно и относително голям плод. В първия случай теглото и обемът му са по-големи от средностатистическите за породата и популацията. Така че в тези случаи въпреки нормалните растеж и развитие на родилката, съществуващата диспропорция е следствие прекаленото израстване на плода. Кои биха могли да бъдат причините за това свръх израстване в утробата ? Най-често те имат наследствен характер, при комбиниране на заложбите на майката и на бащата, дори в случаите когато поотделно двамата родители не показват данни в тази насока. Растежът е с повишена индивидуална интензивност. В някои случаи роля за това има обилното изхранване на бременните животни и по-оскъдното движение. В тази насока е важна ролята на изхранване на фуражи съдържащи органични киселини – като силаж например. Абсолютно големият плод се среща при преносване (удължаване на бременността). При многоплодните животни износването на по-малък брой приплоди обикновено се свързва с уголемяване на размерите им. Най-рядко пелвисно-феталната диспропорция се среща при биволицата и кобилата. При тези видове специфичното устройството на таза в голяма степен предразполага безпрепятственото протичане на раждането. От гледна точка на практиката, големия приплод е следствие от заплождането на майката с едри и груби мъжки разплодници. Например покриване на млечни или местни крави с месодайни бичета. Обикновено критична граница в масата на новороденото теле, над която настъпват проблеми в протичането на раждането е 45 кг. Ако трябва да бъдем коректни, по-важно е относителното тегло, при което става съпоставка между масата на приплода и майката. То всъщност отразява дали съществува диспропорция, пречеща за нормалното протичане на раждането.

Кои са практическите изводи и действията, които трябва да предприемат фермерите за да не допуснат и избегнат вредните последствия от несъответствието между големината и развитието на твърдия родилен път  и на плода ?

Да не се допуска преждевременно заплождане на младите животни. Определящи в тази връзка са телесната маса и развитие. Външно бъдещите майки трябва да се доближават до възрастните животни. Особено застрашени са тези индивиди, при които първия еструс настъпва много рано, далече преди да са достигнали крайните фази на растежа си. Ако все пак такива животни бъдат заплодени то съществуват две възможности. В първия случай се индуцира изкуствен аборт. Желателно е той да се осъществи през първата половина на бременността. В тази връзка особено актуално е ранното установяване на бременността (изследване с видеозон) и воденето на точна отчетност. Последвалото заплождане след ранния аборт трябва да се осъществи, когато животното достига нормалното си телесно развитие. Във втория случай се препоръчва грижливо проследяване на животните и след започване на раждането. При оказване на консервативна акушерска помощ плодът да не се издърпва с непозволена теглителна сила (не повече от трима човека). Прекалената пасивност е също е много опасно. да не се изчаква напразно, а да се извърши цезарово сечение. Нещо повече, препоръчва се и извършване на планово оперативно разраждане, няколко дни преди очаквания термин.  По този начин ще бъдат спасени и майката и новороденото, а и самата лекарска намеса ще се извърши след много добра предварителна подготовка и организация.

Фермерите не трябва да допускат осеменяването на женските животни с по-едри мъжки разплодници от неподходящи породи. В тази връзка те трябва да потърсят съвет от регионалните селекционни служби и специалисти (зоонжинери). По време на бременността на бъдещите майки трябва да се осигури достатъчна двигателна активност. Предпоставка за това е отличното здравословно състояние на крайнците. Гаранция за това е подходящото подово покритие, осигуряващо комфорт и удобство при придвижване. Особено удачни в тази връзка са нашумелите през последните години гумени покрития.

Фуражите по време на бременността да са качествени и дадени в умерено количество. През зимата трябва да се избягват заскрежените храни и ледената вода за пиене.

Оставете коментар