Месец: октомври 2022

НЯКОИ АСПЕКТИ КАСАЕЩИ ХРАНЕНЕ, ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ И БЕЗПЛОДИЕ ПРИ КРАВАТА

Известно е, че плодовитостта при кравата зависи в голяма степен от храненето. Недостатъците в този насока, ниското качество на фуражите и несъответствуващото на нуждите на организма съдържание на хранителни вещества в дажбата влияе неблагоприятно върху плодовитостта. От друга страна това би могло да оказва негативно въздействие и върху протичането на различни други патологични процеси и болести в организма на животните или да доведе до намаляване на защитните сили на организма.

Основния проблем при голяма част от по-високопродуктивните крави в нашата страна е ниската енергийна обезпеченост на дажбата.

Прочетете още

ОСНОВНИ ГРИЖИ ЗА КРАВИТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

През есента се извършва окончателната подготвка за най-неблагоприятните годишни сезони – зимата и ранната пролет. Основните задачи пред всички фермери е да осигурят необходимите запаси с фуражи, да анализират пропуските в технологията на отглеждане и с помощта на ветеринарния лекар да регистрират здравния статус на кравите.

Най-напаред трябва да се извърши една реална преценка на количеството и качеството на складиранате фуражи: сено, люцерна, силажи, концентрати, добавки, шротове и др. Желателно е да се направи точен анализ на хранителния режим и пълноценността на дневната дажба. Ако през останалите сезони, пашата и зелените фуражи компенсират съществуващ недостиг, то през зимата това е невъзможно. При недохранване дневната дажба трябва да се коригира незабавно.

Прочетете още

ЗА ГОВЕДОВЪДСТВОТО ОТВЪД ОКЕАНА

„Големи животни в големи ферми”

Често Америка се свързва и се величае  само със суперлативи. Обикновено това не е лишено от основание. В пълна степен това се отнася и за говедовъдството. В тази огромна и велика страна са въведени и се прилагат най-различни технологии. В голяма степен те са в зависимост от климатичните особености и конкретния щат.

 Няколко думи за района обхващащ щатите Илинойс, Индиана, Охайо и Мичиган, намиращи се в северната част в съседство до Канада.

Прочетете още

БРУЦЕЛОЗА – ОПАСНА БОЛЕСТ ЗАСТРАШАВАЩА ЧОВЕК

В продължение на десетилетия България бе свободна по отношение на бруцелозата. За съжаление, наскоро медиите огласиха една неприятна новина. Огнище на тази опасна болест е регистрирано в село Вълче поле, община Любимец (тогава 2007 год). До момента е установено, че носители на бруцелоза са овце и кози.

Знаем ли всъщност какво представлява бруцелозата, осъзнаваме ли новата заплаха пред българското животновъдство и пред хората ?

Прочетете още

СВЕТЛИНАТА И СТРЕСА – ФАКТОРИ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПОЛОВИЯ ЦИКЪЛ ПРИ КРАВАТА

Както е известно половият цикъл е съвкупност от циклично протичащи процеси в организма на женските животни, благодарение на които е възможно създаването на необходимите биологични предпоставки за развитието, узряването на яйцеклетката,  овулацията и оплождането. При кравата, в условията на практиката, макар и не съвсем коректно, половият цикъл е придобил популярност под наименованието разгонване. Всъщност разгонването или еструса е само една фаза, в края на която се отделя зряла и годна за оплождане яйцеклетка. Външно се манифестира с определени признаци и промени. Процесите и факторите, оказващи влияние върху протичането и пълноценността на разгонването са много. Една част от тях са познати отдавна на науката, други са в процес на проучване, а трети остават все още неразгадана тайна.

Прочетете още

НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЕДНА ЕЛИТНА ФЕРМА В ГЕРМАНИЯ

В момента (материалът датира от 2005 година) изключително актуална и перспективна е съществуващата тенденция на повишеното търсене и производството на екологично чисти биопродукти. В известна степен това е свързано с ангажирането на повече персонал, оскъпяване на продукцията и ниска степен на механизация. Не бива да се забравя обаче, че трудът в селското стопанство е крайно неатрактивен. Изискванията за конкурентоспособност на пазарите, повишаването на качеството на продукцията и намаляване на себестойността неминуемо ще доведе до масовото внедряване на техника от най-модерно поколение, заместваща успешно човешкия фактор.

Прочетете още

ДОБРИ ДУМИ И ЗА МАЛКИТЕ ФЕРМИ

България е малка страна. Ние сме зависими от всичко и от всички. Правим ли нещо, за да не бъде това така ?

Известно е, че производството на храни и хранителни продукти е със стратегическо значение за всяка нация. Освен всичко друго то осигурява независимост ! Може ли тя да има цена. Може ли когато се говори за независимост да се говори за интереси. Известно е, че съществена част от животните у нас се отглеждат в малките ферми. За съжаление, притиснати от икономическите обстоятелства, ентусиастите остават все по-малко. Допълнително в медиите, навсякъде и във всичко непрекъснато се прокламира идеята, че дребните производители са обречени. За тях е настъпил края !

Прочетете още

ПРЕКАРВАЙКИ ДЕНЯ В ЛЕЖАНЕ, КРАВИТЕ РАБОТЯТ ЗА ВАС ФЕРМЕРИ !

Чистопородните и високопродуктивни крави са като истинските принцеси. Те са създадени за най-меката постеля. Ако леглото им е твърдо и неудобно, то тогава не очаквайте нищо хубаво от тях….

Така накратко би могло да се обобщи съдържанието на настоящия материал. Търсейки причините за един или друг провал, нерядко те се коренят в погрешното архитектурно и конструктивно изпълнение на сградите и съоръженията в тях…

От съществено значение за постигане на висока продуктивност при млечните крави е продължителното им лежане, 12-14 часа на ден. В това положение, кръвоснабдяването на млечната жлеза се увеличава с 30 %, а от там и  количеството на образуваното мляко. Освен това при почивка в 70% от времето кравите преживят необезпокоявани, което допълнително подобрява храносмилането и усвояването на хранителните вещества.

Оптималният режим на лежане води до минимално натоварване на копитата (механично, химично и инфекциозно) и крайниците като цяло. Така се насърчава подобряването на здравния им статус.

Прочетете още

ОПТИМАЛЕН КОМФОРТ ЗА МАКСИМАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ

Очакванията на всички са след отелването й, кравата да „произведе” това, за което се отглежда, а именно максимално количество мляко. Организмът на едно високопродуктивно животно е изключително чувствителна и неустойчива система, подложена на огромно натоварване. В най-голяма степен това важи за първите два месеца след раждането. Лактацията стартира, млечността се увеличава непрекъснато и това е причина да намерят своята проява типични метаболитни болести и нарушения като кетоза, хипокалцемия, заболявания на опорно-двигателния апарат (дигитален дерматит, копитна язва), мастити, цисти на яйчниците, маточни възпаления.

Прочетете още

РАЖДАНЕТО ПРИ ОВЦЕТЕ Е НАЙ-ОТГОВОРНИЯТ МОМЕНТ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО ИМ

Раждането е една от най-важните фази при размно­жаването и развъждането на селскостопанските жи­вотни. Това е физиологи­чен процес и нормално про­тича без чужда помощ. Раждането е свързано с максимално натоварване на организма на женското животно. Понякога и незначителните отклонения от нормалното му протичане може да са с фатален изход, особено за високо­продуктивните  овце  от културните породи. При овцете в нашата страна нормално раждане­то настъпва през зимните месеци, когато условията на хранене и гледане са най-неблагоприятни.

Прочетете още