АБОРТИТЕ ПРИ КРАВИТЕ

Абортът представлява нарушаването на функционалната и анатомична връзка между майка и плод. Настъпването му при кравите води до значителни икномически щети –  загуба на плода, намалена млечна продуктивност и безплодие.

Аборти до втория месец от бременността при кравата се означават като ембрионална смъртност. Под това понятие се разбира умирането на оплодената яйцеклетка или на ембриона в най-ранните стадии от неговото развитие. Счита се, че в здравите стада при нормални условия, загубите причинени в този период от бременността възлизат на около 5-10 %. Всяко едно съмнение за по-голям процент ембрионална смъртност би трябвало да е повод за търсене и анализиране на възможните причини за това. А какви могат да бъдат те? На първо място това са възпалителните процеси на женските полови органи – матка и яйцепроводи.  Така оплодената яйцеклетка или ембрион умират под въздействието на токсичната среда. Следствие възпалителния процес маточната стена също е променена, а това прави невъзможно нидацията, имплантацията и плацентирането на ембриона. Генетични причини също могат да предизвикат аборт през ранната бременност. В определени случаи съществува генетична несъвместимост между мъжките и женските полови клетки. Последвалата ембрионална смърт би могла да се разглежда в този случай като един вид “биологична селекция”, тъй като бъдещото развитие и пълноценност на плода са под въпрос В някои стопанства и региони, прекъсването на бременността е следствие на неблагоприятни климатични фактори /горещини/, недоимъчни състояния /недохранване, прехранване/, приемането на развалени и токсични фуражи, хормонален дисбаланс в организма и др. При настъпването на аборт при животните, независимо от фазата на бременността, би трябвало да се има предвид и възможността, причина за това да са някакви специфични инфекциозни причинители – бактерии, вируси, гъбички.  Как протича ранната ембрионална смъртност? Как би могла да се разпознае?  Когато ембриона умре до 14-я ден от неговото развитие, външно не се установяват никакви признаци. Кравата се разгонва през 21 дена и проблемни в с случая са многото повторки и незаплождането. Стопаните и собствениците на животните трябва да обърнат особено внимание на протичането на разгонването. Обикновено секрета от матката по време на еструса не е бистър. Ако ембриона загине след 14-я ден от оплождането, кравата се разгонва по-късно. В случая, правят впечатление повторикте през различни интервали от време, обикновенно над 25-30 дена. Момента на самият аборт може да се съпровожда с наличието на оскъдно количество кърваво-кафеникави изтечения от външния полов орган, а рядко, обикновенно след 40-я ден е възможно да се изхвърли дългият няколко сантиметра ембрион. Ако това се случи по-време на паша, споменатите признаци остават незабележими. Ако последвалото неразгонване продължи за дълъг интервал от време, кравата  се счита погрешно като бременна. Понякога е възможно от външния полов орган да се отделят гнойни секрети.

Абортът през  по-късните фази на бременността се означава като фетален. Причини за това могат да бъдат също натравяния, стрес, тежки наранявания, приложението на определени медикаменти, алергии, уродства и аномалии. При настъпването му се изхвърля оформен мъртъв плод, намиращ се в различна фаза от своето развитие. Прекъсването на бременността в края на осмия или началото на деветия месец се означава като преждевременно раждане. В тези случаи “новороденото” обикновено е живо, но умира наскоро поради това, че все още е недоразвито. Абортите в по-късните фази на бременността не бива да превишават 2%. Трябва да се има предвид, че всеки дори и единичен аборт може да е начало на серия от такива, особено когато причинителят е инфекциозен агент. Това налага сериозното отношение към този проблем. Как се манифестира външно аборта през по-късните стадии от бременността. В началото засегнатото животно е неспокойно, често прилягва и става, има напъни. От външния полов орган се отделят кървави или кафеникави изтечения, а след това се изхвърля и плода. Аборта се означава като непълен, когато е последван от задържане на плацентата.

Понякога, въпреки настъпилата смърт на плода, той остава в матката и в тези случаи абортът се означава като задържан. Причините за това не са напълно изяснени. В по-ранните фази, мъртвият плод “изсъхва” в матката и придобива вид на мумия. Задържаният аборт в късния период на бременността е съпроводен обикновено с автолитично или гнилостно разпадане на съдържанието в матката, което външно се манифестира с влошаване на общото състояние на кравата и обилно количество на силно миришещи източения от външния полов орган.

Какви мерки трябва да се вземат при настъпване на абрт при кравите?  Засегнатото животно трябва да се изолира, а помещението в което се отглежда да се почисти и щателно дезинфекцира. Абортирания плод е необходимо да се загроби дълбоко или обезвреди чрез термична обработка. На засегнатите животни трябва да се осигури почивка, чисти и хигиенични помещения с дебела постеля, качествена храна, за предпочитане ливадно сено. Необходимо е спешно да се извика ветеринарен лекар. Той трябва да предприеме лечението на пациента,  организира и координира профилактичните мероприятия. Желателно е да се вземе и изпрати в съответните лаборатории материал от абортираният плод, околоплодни обвивки, проби от фуража и водата. Кръв за изследване се взема в деня на аборта и три седмици след това. Наложително приложението на антибиотици при абортиралите крави – под формата на инжекции или вътрематочно аплициране. При съмнение за наличието на ранна ембрионална смъртност, би трябвало да се извърши обстоен гинекологичен преглед. Прилага се лекуване на скритото възпаление на матката, смяна на мъжкия разплодник, коригиране на дажбата или микроклимата. Не трябва да се забравя най-важното – всяко едно абортирало животно може да е източник на инфекция, която да е опасна за здравето и живота на човека. Това налага спазването на всички санитарно-хигиенни изисквания, както от обслужващият персонал и гледачите, така и от лекуващия ветеринарен лекар.

Оставете коментар