ОПТИМАЛЕН КОМФОРТ ЗА МАКСИМАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ

Очакванията на всички са след отелването й, кравата да „произведе” това, за което се отглежда, а именно максимално количество мляко. Организмът на едно високопродуктивно животно е изключително чувствителна и неустойчива система, подложена на огромно натоварване. В най-голяма степен това важи за първите два месеца след раждането. Лактацията стартира, млечността се увеличава непрекъснато и това е причина да намерят своята проява типични метаболитни болести и нарушения като кетоза, хипокалцемия, заболявания на опорно-двигателния апарат (дигитален дерматит, копитна язва), мастити, цисти на яйчниците, маточни възпаления.

Ето защо съществена цел при отглеждане на кравите е да се постигне баланс между най-висока млечна продуктивност и оптимален здравен статус ! Това не би било възможно, ако не се осигури максимален прием на храна и нейното най-добро усвояване !

Погледнато от друг ъгъл, приемът на храна, общото държане и поведение на животните са от първостепенно значение при определяне на здравословното състояние на животните ! Какви са първите въпроси, които задава ветеринарния лекар при своята визита – храни ли се животното, какво е количеството и качеството на приеманите фуражи, как протича преживянето ? Охранеността и телесна кондиция са маркер отразяващ пряко нивото на метаболитните процеси в организма. Съвсем не без значение е, дали една крава е слаба или обратното. И това не намира израз единствено в кланичната й цена. В зависимост от телесната кондиция, могат да се направят изводи за характера на процесите свързани с обмяната на веществата в организма, продуктивността, здравния статус и т. н.

Причините за намаленият прием на фуражи са различни, варират от вкусови предпочитания до тежка болест. Не трябва да се забравя, че част от тях са следствие от взетите архитектурни решения касаещи технология на отглеждане, обзавеждане и оборудване на сградите. По какъв начин ли ?

Най-голямо количество храна животните приемат, когато се намират в комфортна среда и са лишени от болка и стрес.

Вероятно мнозина гледат не само с известна насмешка, но дори и с озлобление на небезизвестните законови разпоредби свързани с изискванията за благополучие на животните. Настина в определени моменти, идеята да се осигури лукс на животните звучи малко лицемерно ! Съвсем по друг начин стоят нещата, когато се работи в посока поддържане на условия, гарантиращи един по-природосъобразен живот ! Нещо, което в крайна сметка осигурява по-високи приходи !

Каква е ролята на болката например ? Един много подценяван въпрос ! Болката предизвиква стрес. Доказано е, че при стрес приемът на храна е редуциран. В организма не достигат градивни елементи и енергия, но вместо червена алармена лампа, в по-ранните стадии първо намалява млечната продуктивност. Успоредно с това се увеличава нивото на някои хормони, като адреналин, кортизол, което допълнително отслабва имунната система, нарушава репродуктивните способности. Ако не се вземат своевременно мерки малките отклонения прерастват в сериозни заболявания.

Как се манифестират дискомфорта, болката и стреса ?

Ветеринарният лекар получава информация относно общото държане, начинът на изправяне и придвижване на животните, дали те са сигурни, стабилни и спокойни, какви са обноските, активността и държането към другите индивиди в стадото, йерархичната позиция, борби и т. н. 

При страдания свързани с хронична болка кравите са по-слаби, изглеждат измъчено, походката е бавна, изправянето е затруднено (първо предния пояс, а след това задницата, като кон). В по-напреднали случаи се регистрира куцота, копитата са деформирани. Най-често посочените отклонения се откриват, когато подът е твърд – бетонен, каменен, асфалтов, метален или тухлен. Животните не могат да се „вредят” до яслите, особено когато хранителния фронт е недостатъчен. Когато са на пасището по-трудно намират подходящата растителност. Различни физиологични състояния, които се проявяват с повишена двигателна активност не протичат нормално. Засяга се например еструса, трудно се откриват разгонените крави, следствие на което те не се осеменяват, а дори и да бъдат, болката е причина за ниска заплодяемост. Кравите са подтиснати. Реагират уплашено.

Съществуващите отклонения в изброените по-горе показатели правят впечатление не само на фермери, гледачи, но и на всички които са в контакт с животните. Нерядко имено те са повод да се потърси ветеринарномедицинска помощ. А понякога, когато са изразени в по-слаба степен, те перзистират в продължение на месеци и остават скрити зад ежедневните грижи. Проблемите и нарушеното здравословно състояние на кравите напомнят остро за себе си в моменти, когато се търси причината за несполуката или лошите резултати във фермата.

Какви мерки биха могли да се предприемат, за да се регистрират най-рано дискутираните по-горе проблеми ?

На първо място, ветеринарният лекар извършва профилактични изследвания (кръв и урина) чрез които най-рано може да открие съществуващия в организма дисбаланс и дефицит. Това е най-наложително при първият алармиращ симптом – намалена млечна продуктивност !

Съвместно с фермерите, се прави преценка на телесната кондиция и охраненост на животните, като за тази цел се използва специална скала.

Непрекъснато се извършва наблюдение на животните, при което се регистрират отклоненията в двигателната и поведенческата им активност, емоционалността и уравновесеността им.

Как би могъл да се пресече порочния кръг – болест, болка, намален прием на храна, редуциран млеконадой, безплодие, болест !  Пътищата са различни, но всички минават през един общ принцип – атравматизъм при отглеждане на животните. Когато става въпрос за атравматизъм, погледът трябва да се обърне към природата. Говедото е тревопасно животно. То прекарва живота си върху земна повърхност, която е доста мека и пластична. При промишленото отглеждане на кравите най-удачни се оказват гумените подови покрития и настилки. Добре известно е, че освен всичко друго меката и еластична повърхност на пода в обора оказва благоприятно въздействие върху обмяната на веществата при млечните крави. Причините за това се крият главно в повишения прием на храна и по-доброто здраве на животните !

Ако за човека, особено в зряла и напреднала възраст, прехранването е рисково и причинява повечето болести на цивилизацията, то максималният прием на храна при високопродуктивните крави е задължително условие за поддържане на здравословното им състояние !

При отглеждане на твърд под, често в областта на крайниците се установяват различни деформации и силно болезнени удебеления, следствие на хронични възпалителни процеси на ставите и околоставните образувания т. нар. бурзи. Животните се изправят трудно, несигурни са във вървежа, млечната им продуктивност и заплодяемостта им е ниска.

Оставете коментар