НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЕДНА ЕЛИТНА ФЕРМА В ГЕРМАНИЯ

В момента (материалът датира от 2005 година) изключително актуална и перспективна е съществуващата тенденция на повишеното търсене и производството на екологично чисти биопродукти. В известна степен това е свързано с ангажирането на повече персонал, оскъпяване на продукцията и ниска степен на механизация. Не бива да се забравя обаче, че трудът в селското стопанство е крайно неатрактивен. Изискванията за конкурентоспособност на пазарите, повишаването на качеството на продукцията и намаляване на себестойността неминуемо ще доведе до масовото внедряване на техника от най-модерно поколение, заместваща успешно човешкия фактор.

В някои водещи европейски страни  “ мирното “ съжителство между роботи и животни вече е факт.  Добър пример за това е модерната кравеферма, собственост на “Вейкс-фарма” – Германия. Създадена през 1982, като семейна фирма, в селцето Шварценборн (Западна Германия, на около 100 км. от Франкфурт), днес тя макар и малък,  е известен европейски фармацевтичен производител. Популярна е и у нас като производителка на лекарствени препарати за ветеринарната медицина. Разширявайки своята дейност, както и в стремежа си към усъвършенстване, търсейки единство между научни изследвания, производство и практика, фирмата изгражда и поддържа тесни връзки с редица модерни животновъдни ферми. Една от тях е изградена в непосредствена близост до рожденото й място, представляваща ферма с капацитет за около 80 дойни крави. Като мащаб и оформление тя е типична за Германия – компактна, спретната и чиста. По-голямата част от сградата, както и покривната конструкция са изградени от дървен материал.  Веднага прави впечатление, оградената, обезопасена и изолирана торна яма. Животните се отглеждат свободно боксово, без разходка и паша. За разлика от България, в Германия почти не се практикува  вързаното отглеждане на кравите. Средния млекодобив варира между 7 и 9 хиляди литра на лактация. Зареждането на грубият фураж става механизирано с ремарке, като липсват типичните за нашите условия ясли. Това улеснява автоматизираното и качествено ежедневно почистване.

 И все пак, кое е новото в тази ферма. Първо това е уникалната система за автоматичното регулиране на микроклимата. Страничните стени на оборното помещение липсват, по-точно изградени са от комбинирана мека гумено-мрежеста изолационна преграда.  Управляваната от компютър система за контролиране на микроклимата в помещението на животните отчита температурата, влажността, движението на въздуха. Предназначението й е автоматично да контролира отделните параметри. В зависимост от промяната, периодически се спускат гумираните завеси, ограничаващи атмосферните въздействия. При повишаване на температурата, като изолация остава само мрежата. Този механизъм на контрол гарантира много добър здравен статус както на възрастните, така и на новородените и подрастващите. Почистването става с автоматични гребла, задвижвани от електромотори, намиращи се навън.

Когато се говори за млечни крави, особено място при възникналите дискусиите намира и системата  за доене. В този ферма тя представлява един робот, от най-ново поколение. Когато млечната жлеза се изпълни с мляко, животното усеща напрежение. Благодарение на създаден условен рефлекс, кравата отива в доилната клетка. Посредством закрепен микрочип, тя бива “разпозната” и съответно заложено необходимото количество концентриран фураж, съобразено с периода на лактация, възрастта и продуктивността. Всъщност тази хранителна “примамка” спомага за създаването на всички условни рефлекси. Докато кравата се храни, доилния робот почиства, масажира и дезинфекцира вимето, подсушава го, позиционира доилните чашки, след което започва и самото доене, по време на което автоматично се контролира качеството на млякото. Сигнализира се всяко едно отклонение от нормата, като некачествения продукт се изолира в отделен съд. Доилният робот събира информация, както и контролира репродуктивните параметри за всяко едно животно. Човешкият фактор е сведен до минимум. Броят на издояванията за всяко едно животно варира в зависимост от продуктивността. При най-млечните крави достига до 5-6 пъти на ден. Това, както хигиената, индивидуалния подход към всяко едно животно, гарантират рязкото повишаване на качеството на млякото. Броят на соматичните клетки варира между 100 и 150 хиляди в милилитър. Все още една мечта за нашите условия ! Съхраняването на млякото се осъществява в специални цистерни в продължение на около 48 часа. Тъй като фермата е отдалечена, специализирания автомобил на млекопреработвателното предприятие идва на всеки два дена. Това допълнително намалява себестойността на крайния продукт.

Кравите раждат в специален родилен сектор, намиращ се в непосредствена близост до останалите боксове. Всички категории животни са под един покрив. Цялата ферма се обслужва от двама човека, като те изпълняват главно контролна функция. Особено внимание се обръща на раждането и проследяването на здравословното състояние на отделните животни.

Като модел и оборудване тази ферма не е изключение за Германия. Съществуват и други подобни с максимален капацитет до около 140 животни. Въпреки, че изграждането й изисква сериозни капиталовложения, то себестойността на крайния продукт е ниска. Изкупната цена на суровото млякото варира между 25 и 27 евроцента ! Факт, който поражда дискусии. Остава въпроса, наистина ли е толкова ниска изкупната цена на млякото у нас ? 

Материалът датира от далечната вече 2005 година

Оставете коментар