ЗА ГОВЕДОВЪДСТВОТО ОТВЪД ОКЕАНА

„Големи животни в големи ферми”

Често Америка се свързва и се величае  само със суперлативи. Обикновено това не е лишено от основание. В пълна степен това се отнася и за говедовъдството. В тази огромна и велика страна са въведени и се прилагат най-различни технологии. В голяма степен те са в зависимост от климатичните особености и конкретния щат.

 Няколко думи за района обхващащ щатите Илинойс, Индиана, Охайо и Мичиган, намиращи се в северната част в съседство до Канада.

 В Америка се прилага както вързано така и свободно боксово или пасищно отглеждане. За фермите с млечно направление е разпространено предимно втория тип и начин на отглеждане. В повечето ферми кравите са едри, с височина над 160 см.  в областта на кръстеца. Те се развиват много хармонично и продукцията получена от тях е в голямо количество и високо качество.

            Интерес представлява и факта, че определени компании, като Vreba-Hoff Dairy Development (http://www.vrebahoff.com/ )например, подкрепят фермери от Европа, които желаят да се преселят и същевременно преместят своите стопанства и бизнес в САЩ.  Основната дейност на тази компания е свързана с финансиране, изготвяне на архитектурни планове, помощ при избор и закупуване на земя и извършване на мениджърски съвети.

Пътуванията, екскурзиите и посещение на други държави и континенти не са типична привичка за фермерите от цял свят, в това число и у нас, но тези от Вас които желаят нещо повече от визита в САЩ могат да се обърнат към тази фирма.

            С 2000 крави с поглед към бъдещето !

Успоредно с фермите, които съществуват от много години, непрекъснато се строят и изграждат нови все по модерни и мащабни. В по-голямата част от тях се отглеждат от 1000 до 2000 дойни крави. Тези, които се изграждат в момента са планувани за такъв брой животни. Преобладаващата част от сградите са нови. В съседство с оборите се намират силозите, в които се насочват, складират или обработват фуражите, получени от площите разположени в съседство на фермите. Обикновенно обработването на земите около фермите става на базата на сключен договор. Всеки обор има централна пътека и боксове, в които за постеля се използва пясък.

            Събирането на тора и отпадъците се осъществява в лагуни, които трябва да са толкова големи, за да могат да поемат отпадъците за една календарна година. Отглеждането на подрастващите животни се извършва в други сгради или ферми. Доенето и обслужването на животни се извършва от евтина работна ръка – (предимно имигранти от Мексико) в специални доилни зали. Обичайно се прилага трикратното доене. Млечносттта в най-добрите ферми възлиза на 11 000 – 12 000 литра. Качествата на животните в едно стадо не варират много.

Особено впечатление прави  фермата на Larson Acres. В нея се отглеждат 1400 дойни крави със средна млечност 35 литра. За животните се грижат общо 11 семейства.  Пътеките за разходка и движение на животните са покрити с гума. Пясъкът от боксовете се пренася в лагуните, там се промива и след това се използва наново ! Качеството на младите животни е впечатляващо превъзходно. Отглеждането на телетата и юниците за ремонт се осъществява в разположени в близост по-стари постройки. Обработваемите площи към фермата са общо 1600 хектара.

            В Америка се организират много изложби и панаири за животни. На тях фермерите участват с голямо усърдие ентусиазъм и дават всичко от себе, си за да се представят добре. Прави впечатление факта, че за да участват или да посетят дадено събитие, някои изминават повече от 1000 километра. Такова изложение например е Word Dairy EXPO в Медисън . На миналогодишния форум, първенците в отглеждането и селекцията, собственици на крава от породата Джерсей като награда печелят „само”, джип “Ланд Ровър”.

            Разбира се, по една или друга причина моделът прилаган и действащ в САЩ е неприложим за нашата страна. Това не значи обаче, че някои положителни страни не могат и не трябва да се внедрят творчески у нас. Явно, че съществуващите тенденции към окрупняване на фермите ще направят възможно прилагането на челния световен опит.

Оставете коментар