Месец: ноември 2022

ПОДЪТ В РОДИЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ – СИГУРЕН, КОМФОРТЕН И ЧИСТО ПОДДЪРЖАН

Раждащите животни са особена технологична и биологична категория. При тях настъпва коренна промяна не само в репродуктивния им статус, но в цялостен физиологичен и производствен аспект. Но не само тава ! От родилното отделение водят своето начало редица проблеми в една ферма ! За какво става въпрос ?

Прочетете още

ЧЕСТО ЧЕРВЕНКАТА ПО СВИНЕТЕ Е СМЪРТОНОСНА

Червенката по свинете е заразна болест, която се проявава най-често през лятото, а така също и през преходните сезони, есента когато се редува топло със студено време, а така и пролетта. Засяга най-често подрастващите свине, и то предимно тези, които се развиват и растат много бързо. Червенката е позната на повечето свиневъди. Следствие профилактичните мероприятия, които се предприемат в големите свиневъдни комплекси, там тя са среща по-рядко в сравнение с дребните ферми и стопанства.

Прочетете още

ЗНАЧЕНИЕ НА ПАСИЩАТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ

Пасищата са източник на пълноценен и евтин фураж. Използването им съчетано с благоприятното влияние на слънчевите лъчи, чистия въздух и свободното движение на открито гарантират добро здравословно състояние на животните и природосъоброзното им отглеждане. А това от своя страна е свързано с получаване на екологично чиста продукция, така търсена на европейския пазар.

Прочетете още

КОНЦЕПЦИИ СВЪРЗАНИ С ДОИЛНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАВЕФЕРМИ

Самото доене и всички дейности свързани с него отнемат от 37 до 40% от технологичното време при отглеждане на млечните крави. Практиката изобилства от ферми, в които доилните зали или оборите са недостатъчно вентилирани, осветени, оборудването е неправилно позиционирано или не отговаря на норми и изисквания. Правилното доене, което не предизвиква стрес както за животните така и за хората допринася за постигане на ефективност при отглеждане на кравите. За да се извършва е необходимо да се спазва определена архитектурна и строителна концепция, гарантираща желаната ергономичност при отглеждане и обслужване на животните.

Прочетете още