КОЯ Е НАЙ-УДАЧНАТА ПОСТЕЛЯ В КРАВЕФЕРМАТА

 Успехът и ефективността във всяка една човешка дейност често зависят и от най-малките детайли. Точното улавяне на критичните моменти в производствения процес изисква добра теоретична подготовка, компетентност, опит и разбира се прогресивно мислене.

          В голяма степен всичко това се отнася за разглеждания в тази статия проблем. Уж нещата са до болка познати, но малцина от практиката се съобразяват с тях. Става въпрос за постелята при отглеждане на кравите. И тъй като някои въобще не използват постеля, вероятно за тях остава открит въпроса – съществува ли такава необходимост и какви са ползите от нея ? 

          Известно е, че оглеждането на животните е свързано с рязко повишаване на влажността в помещението. Проблемът е особено нетърпим през някои сезони.  Причина за това са урината, фекалиите, водата от поилките, дори и млякото. В зависимост от околната температурата, нерядко животните отделят голямо количество вода и чрез кожата си.

Сама по себе си повишената влажност е свързана с рязко влошаване на хигиенните условия в обора. На първо място, тя е предпоставка и за механично зацапване. Не би могло да се говори за никакво благосъстояние на животните – една модерна и актуална тема. Условията на труд за персонала също стават неприемливи. Повишената влага е предпоставка за силно намножаване на всички болестотворни микроорганизми и паразити. Най-добре това е изразено през топлите месеци на годината. Кожата омеква и мацерира. Космените влагалища се увреждат и нерядко космите окапват. Защитната функция на кожата рязко се нарушава. В много голяма степен това се отнася за кожата на млечната жлеза. Като цяло инфекциозният натиск върху животните е увеличен.

Повишената влажност – опасна за животните

Най-важното предназначение на постелята е да поема влагата. В тази връзка най-удачни са материите, които имат силно изразена хигроскопичност. Другото предназначение на постелята използвана в животновъдните ферми е да омекотява пода. Независимо дали се използват гумени настилки или не, постелята е тази която осигурява максималния комфорт. Същевременно тя не трябва прекалено много да изсушава повърхността на тялото, да протрива, да полепва, да се забива и да уврежда кожата. Тя трябва да е хомогенна, да не съдържа вредни примеси, химикали, да не мирише неприятно за животните. Известно е, че обонянието на кравите е 15 пъти по-силно от това при човек. Освен това постелята трябва да е лека, лесна за почистване и отстраняване. В никакъв случай тя не трябва да замърсява околната среда след изхвърлянето й. Освен водата в известна степен постелята свързва и някои вредни агенти, отделящи се при жизнената дейност на животните – амоняк, сероводород  и др.

Какви са негативните последствия, ако в една кравеферма не се използва никаква постеля ?

Възникват кожни, ставни и копитни заболявания. Процесите могат да прогресират дори в наранявания, които са трудно лечими. Развиват декубитуси и много други отклонения от здравословното състояние (повишаване на заболеваемостта от мастити). Животните се движат по-малко и по-трудно. Приемат по-малко фураж. Това вторично води до отрицателен енергиен баланс в организма и предпоставка за развитие на кетоза и други метаболитни заболявания. Редица физиологични процеси и поведенчески реакции не протичат пълноценно. Така например разгонеността най-често е непълноценна. Животните не заскачат и не позволяват да бъдат заскачани. Те се откриват трудно. От там процентът на безплодните животни е по-голям

Класическата постеля е сламата. Осигурява достатъчна мекота, достъпна е, не води до нежелано разпрашаване. Сламата обаче в много малка степен свързва водата и за да изпълни надеждна защита в това отношение трябва да се прилага в голямо количество. Запасите във фермата трябва да са огромни. Често за това няма достатъчно място, а и самата обезпеченост е ограничена. При подмяна, почистването й е по-трудно, тъй като е много обемиста.

Алтернатива на сламата са дървените стърготини. Те са отпадъци от преработвателната промишленост. Обикновено цената им е много достъпна. Съществуват главно два вида стърготини – едри и фини, наподобяващи дървен прах. Предимствата на този вид постеля са много. Стърготините са леки и поемат голямо количество вода. С тях се борави лесно. Смяната и почистването им също не представлява проблем. Понякога обаче, когато са много фини, стърготините водят до опасно увеличаване на запрашаемостта   на въздуха. Това се отразява неблагоприятно върху дихателните органи и очите на хората и животните. Освен това нерядко в стърготините има различни нежелани примеси – остри трески, изрезки, дървени парчета, а понякога и остри  метални предмети. Понякога стърготините имат и абразивен ефект, особено когато се навлажнят.

Ситно смляната слама е най-доброто средство използвано като постеля. Тя притежава най-голяма способност да свързва  и неутрализира водата (поема 4-5 пъти по-голяма количество вода от собственото й тегло). Не притежава неприятна за животните миризма. Почти е изключено да има опасни нежелани примеси. Евтина е и може да се произвежда на место във фермата. В най-голяма степен предпазва кожата  и телесната повърхност от увреждане. Дневният разход на смляна или нарязана слама е около 300 – 500 грама за едно животно. Както се вижда потреблението е в съвсем разумни икономични граници.

Опитно е доказано, че съчетаването на ситно смляната слама с гумените покрития е най-удачно. В тези случаи почти не се установяват гореизброените увреждания, засягащи крайниците и копитата. Ставите са здрави и животните показват завидна подвижност, а това в крайна сметка оказва своето влияние върху цялостната рентабилност.

Дори и при отглеждане на телета, най-удачно е комбиниране на сламена постеля с гумени покрития
Съчетаване на слама с гумени покрития – най-добро решение !

В чужбина в търговската мрежа се предлагат  специални прахове за посипване, които се прибавят към постелята. Те са с минерален произход и най-често са на базата на кредата или варовика. Приложението им трябва да става като строго се спазват препоръките на производителя. В противен случай прекомерното изсъхване на кожата може да предизвика нейното напукване и разраняване.

Препоръчва се периодично да се извършва т. нар. кожна проба, като част от използваната постелята се търка между двете длани и се контролира дразнещия ефект върху кожата (евентуални протърквания).

Преди всичко ние винаги си пожелаваме здраве. Да не забравяме обаче, че за животните в една ферма това също се отнася в пълна сила. Ако това не е така, всички други намерения и цели просто отпадат. Високата производителност и ниската себестойност остават химери.

По отношение здравето на  Вашите животни винаги от определящо значение са думата и мнението на ветеринарния лекар !

Оставете коментар