ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГЕСТЕРОНА В МЛЯКОТО – НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПО-ГОЛЯМ УСПЕХ

Европейското ни членство, небивалата конкуренция, както и новите дадености в световен мащаб, налагат един съвсем нов тип мислене при разрешаване на съществуващи проблеми.

Оптималното съчетаването на своевременното заплождане и лактационната крива е възможно единствено в случаите, когато всяка крава ражда веднъж годишно. Известно е, че една от причините за загуби при отглеждане на кравите е преждевременното им бракуване или непълноценната им експлоатация. В голям процент от случаите това е следствие трайно безплодие или пък прекомерно удължаване на междуотелния период. Нерядко, причината се крие не в сериозно или необратимо заболяване, а в някакво малко отклонение, което лесно би могло да се избегне и вместо заклани, скъпоструващите животни биха могли да бъдат лесно заплодени.

Материалът е написан през 2010 год.

https://www.biokom-trend.com/progesteronov-test

Често грижовният фермер и ветеринарния лекар се вълнуват от едни и същи въпроси. Бременна ли е кравата ? Осеменена ли е в най-подходящия момент ? Страда ли от някакво заболяване на половите органи, което би могло да доведе до безплодие. Отговорът на тези въпроси е от решаващо значение дали приходите във фермата ще бъдат повече от разходите. За управление на репродуктивния процес в една ферма е необходима една съвсем нова стратегия. За да се осъществи тя са нужни две неща – компетентност и определено оборудване.

Успоредно с класическите, през последните години все по-широко приложение намират и някои нови методи на изследване, които в голяма степен увеличават шанса за една по-прецизна и ефективна диагностично-превантивна намеса от страна на човек. Докато ултрасонографията (изследване с видеозон), като нов метод за визуализиране на вътрешните полови органи, все повече набира скорост у нас, то определяне нивото на прогестерона в млякото е все още е непознато за широката практика в България.

За какво става въпрос ? Прогестеронът е хормон, който се отделя от яйчниците при определени физиологични или патологични състояния – бременност, периодът между две разгонвания, перзистиращо жълто тяло, някои видове цисти на яйчниците. За условията на широката практика са разработени специални тестове, които откриват този хормон в млякото на дойните крави. През 2009 година на пазара е пуснат и малък уред, уникален по своя вид, който е много по-точен и представя резултатите в цифри.

Каква информация ни дава измерването на нивото на прогестерона в млякото ?

Първо и много важно – по този начин точно може да се определи подходящия момент за осеменяване. Понякога еструсът се открива трудно. С особена сила това важи за случаите, когато той е прекалено къс, тих или пък протича през нощта. Друг път разгонеността е удължена и трае 2-4 дни. Най-лошото е, че тези състояния засягат предимно най-ценните и високопродуктивни животни в стадото. Тогава възниква въпросът, как да се определи най-подходящия момент за осеменяване. Не е ли прекалено късно или рано? По принцип, крайно нежелателно е осеменяване на животните в неподходящия момент. Освен всичко друго, това би могло до доведе до възникване на упорити възпалителни процеси на матката. Така че във всички тези случаи е много удачно използване на тест за определяне на прогестерона в млякото. Самата работата с най-новата модификация на теста, специален уред микролаборатория е елементарна и е по силите дори на малко дете. Просто се следват инструкциите на екрана. Разбира се, за по-точно интерпретиране на резултатите е необходима определена теоретична подготовка. Получените данни могат да се въведат в компютър и по този начин незабавно да се пресметне, кога да се очаква следващия еструс.

https://www.biokom-trend.com/progesteronov-test

Второто, за което би могъл да намери приложение прогестероновия тест е най-ранната диагностика на бременността при кравата. Посредством класическите методи за установяване й, със сигурност това е възможно едва в края на третия месец. Понастоящем, за ранна диагностика на бременността с успех се използват ултразвукови апарати. На практика това е възможно не по-рано от 30-я ден. Тогава обаче, ако не е бременна кравата, би трябвало да се изчака минимум до 42-я ден, за да бъде отново осеменена, т. е. настъпване на следващата разгоненост.

Чрез новия тест небременните животни могат да бъдат  регистрирани още на 21-я ден след осеменяването. Кои са предимствата от това ?

 Ако кравата не е заплодена, то тя би могла да бъде осеменена незабавно, в случай че се касае за тих еструс. Ако въобще не е разгонена, веднага се предприема определено лечение, т. е. ако не се разчита единствено на ултразвуковата диагностика се пестят  2 седмици.

В интерес на истината, положителните диагнози на 21-я ден не винаги могат да бъдат последвани от раждане на теле. Причините за това са две. Първата, в около 30 % от случаите настъпва ранна ембрионална смъртност до 60-я ден от бременността. Втората – макар и много рядко,  нивото на прогестерона може да е повишено и при ялови крави.

Третата насока в която би могъл да се използва тестът за определяне на прогестерона е точно диагностициране някои гинекологични заболявания – като цисти на яйчниците, хипофункция, перзистиращо жълто тяло. Разбира се в тези случаи, единствено ветеринарният лекар е човекът, който най-точно би могъл да интерпретира резултатите. Освен всичко друго, тестът позволява и най-ранна проверка на ефекта от приложение на хормонални препарати.

Трябва да се има предвид обаче, че сами по себе си, тестовете и уредите използвани за определяне на прогестерона в млякото не могат да подобрят репродуктивните показатели. Те не лекуват и не заплождат. Представлява една изгодна база, за разкриване на първопричините и разрешаване на съществуващи проблеми. Не бива да се забравя и ролята на сградите, пода, фуражната база, мениджмънт във фермата. Ветеринарният лекар е специалистът, който най-точно може да анализира получените резултати и да набележи мерки и предписания за профилактика и лечение на животните. Те се изпълняват от всички – от гледачите до самият ръководител или фермер.

Доказано е, че определянето на прогестерона в млякото съкращава разходите свързани с осеменяваването, междуотелният период и бракът поради безплодие. Експлоатационният живот на всяка отделна крава се удължава, а пожизнената й продуктивност се увеличава. С внедряването в практиката  на този тест в Германия е установено, че годишно се пестят минимум 50 Евро от крава.

https://www.biokom-trend.com/progesteronov-test

Материалът е написан през 2010 год.

Оставете коментар