УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА ПРИ ЖИВОТНИТЕ

Приложението ултразвуковата диагностика /видеозон/ във ветеринарната медицина и животновъдството в повечето страни отдавна представлява една рутинна ежедневна практика. За нашата страна това се отнася само за хуманната медицина. Поради високите цени на апаратурата този вид изследване е още рядкост и тепърва навлиза при обслужването на животните.  Единственият съвременен и модерен видеозон у нас, който се използва за ветеринарномедицински цели се намира в клиниката по “Акушерство, гинекология и андрология” при Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет в гр. Стара Загора. Независимо от този факт обаче, като следствие от въвеждането на все по-нови технологии в световната електроника и приборостроене, цените на този вид апаратура постоянно спадат. Така че, масовото им внедряване у нас е въпрос на време. Поради гореизброените причини на по-голямата част от фермерите, стопаните и собствениците на животни не са известни възможностите и предимствата на ултразвуковата диагностика. Много често, като всяка една новост тя се приема с недоверие.

Материалът датира от 2001 год.

За първи път тя започва да се прилага на Запад от началото на 80-те години на миналият век. От тогава до сега поради предимствата си тя е придобила огромното разпространение. Кои са основните области, в които намира приложение ултразвуковата диагностика ?

Като метод на изследване във ветеринарната репродукция най-широко тя се използва за ранна диагностика на бременността. При преживните, свинете и месоядните животни в условията на практиката сигурното отдиференциране на бременните животни е възможно още на 24-26-я ден, а при кобилата в края на втората седмица.  Това позволява навременното лечение на безплодните животни в стадото. Не рядко крави които не се разгонват се приемат за бременни. Установяването на действителното състояние понякога се открива смущаващо късно – едва когато кравите се чакат да “родят”. Много често, ранната бременност не може да се открие чрез обикновените методи на изследване и по този начин се колят ценни животни. Чрез ултразвуковото изследване могат да се диагностират своевременно някои аномалии в развитието на плода, определяне на пола на ембриона, близнаци, ранна диагностика на аборт. При съществуване на съмнения би могло да се открият редица отклонения в протичането на бременността.

При забавяне и трудности на раждането ултразвуковата диагностика позволява по-точното намиране на първопричината за възникналия проблем, би могло много лесно да се определи дали плодовете са още живи и по този начин да се избере най-подходящия метод за оказване на акушерска помощ – добър за майката и плодовете. Най-сигурният начин да се установи дали раждането при свинете и месоядните е приключило е ултразвуковото изследване. Задържането на плодове при този вид животни води до животозстрашаващи състояния на майките.

            Определянето на причината за безплодието и поставянето на точна диагноза в повечето случаи е невъзможно без видеозон. Безпроблемно се диагностицират различните образувания по яйчниците, промените в матката, отклоненията в протичане на еструса, следродилния период.

Нещо повече, ако възникне някакво съмнение, този метод позволява документиране на находката посредством печатащо устройство и така по този начин тя да се сравни с тази при повторното изследване след евентуално лечение.  Образно казано би могло да се види ефекта, да се направи консултация с други специалисти.

Голяма част от болестите на млечната жлеза при преживните животни са свързани с трудно издояване  на млякото или хронично ограничено втвърдяване и уплътняване на млечната жлеза Обикновено е невъзможно без апаратура да се определи точната първопричина, както и локализацията на болестния процес. Ултразвуковата диагностика позволява това да се осъществи бързо, без нараняване и травмиране на пациента.

Гореизброените области на приложение са само една част от съществуващите възможности. Ултразвуковата диагностика намира широко приложение и при диагностицирането на редица хирургични и вътрешни болести при животните.

Първият етап при въвеждането на ултразвуковата диагностика е закупуването на апарат. Препоръчва се такива произведени от реномирани фирми, било то и втора употреба /които са много по-достъпни от новите/. Вторият етап е овладяването на техниката и начина на работа с тях. Третият етап отнема най-много време – изисква правилна интерпретация на находката и адекватно лечение. Така че човешкият фактор и в този случай е решаващ, апаратурата е само един помощник.

Материалът датира от 2001 год.

Оставете коментар