ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ КАСАЕЩИ ХРАНЕНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРЕМЕННИ KOЗИ

Броят на козите в нашата страна през последните години нарасна извънредно много. Условията при които се отглеждат този вид животни са разнообразни. Кози се срещат както в планинските пасища и гори, така и дори в големите градове. Така че, на практика е много трудно да се препоръча някаква конкретна и универсална технология за оглеждането им. Макар и много често заедно отглеждани, трябва да се знае, че съществува голяма разлика между овцете и козите. Разбира се абсолютно задължително е и за двата вида животни през есента те да бъдат обезпаразитени. Излишно е да се коментира ползата от това.

Половата зрелост при козите настъпва между 6 и 8 месечна възраст. Заплождането им обаче толкава рано обикновено е много рисковано и не се препоръчва. При условията на нашата страна козите се разгонват есента, от септември до декември, а понякога и по-късно. По това време те все още се доят. Разгонването при козите клинично е по-ясно изразено от това при овцете. Те са неспокойни, врещят силно, често си движат опашката или пък я държат вдигната. Външният и полов орган е зачервен и едематизиран, с бистри или леко мътни изтечения. Осеменяването на козите в нашата страна е естествено. В някои райони на нашата страна се среща т. нар. заразен вестибуло-вагинит. Той се предава от животно на животно посредством пръча. Обикновенно настъпва 2-3 дена след покриването от мъжкото животно. Вулвата набъбва силно, става болезнена, козата уринира много трудно. Необходимо е извършването на вагинални промивки и третиране с антибиотици. Ако не се отстрани от стадото, което е препоръчително, мъжкият се лекува също. Не трябва да се допуска в никакъв случай близкородствено покриване, което за съжаление е сравнително често срещано в нашата страна. При незаплождане, козата се разгонва отново след две до три седмици. Ако това настъпи при по-голям брой животни е необходимо да се смени мъжкият разплодник. Желателно е в тези случаи ветеринарният лекар да вземе проби за микробиологично изследване, с цел навременно откриване и борба с някое заразно заболяване. Стопаните трябва да знаят, че в повечето случаи по-дебелите и охранените кози остават завинаги безплодни и е най-добри да се отстранят своевременно.

Ценно качество на козите е че, чрез тях се оползотворяват най-пълно неизползваните фуражи и отпадъци от полето и градините. През първите 90-100 дена от бременността, която продължава средно 5 месеца, растежът на плодовете при козите е незначителен, и не влияе съществено върху потребностите от енергия и хранителни вещества. Въпреки това обаче, дажбата трябва да е балансирана и не е правилно да се разчита само на пашата, особено в полските райони, където малкото остатъци от трева отдавна са изгорели от лятната горещина и суша. Това важи най-вече за високомлечните животни. Изключително полезни тях в този период са: листниковият фураж, царевичака, слънчогледовите пити, тиквите, зелето, цвеклото. Ако пашата е много бедна е желателно да се добавя и ливадно сено – 0,5 – 1 кг. За планинските и полупланинските райони е по-добре събраният груб фураж да се пази за зимата и ранната пролет. Разбира се, недопустимо е изхранването със замръзнал, загнил и плесенясал фураж, което много често освен интоксикации, предизвиква и аборти.

След 90-я ден в дажбата се включват и концентрирани фуражи в количество до 1 кг. Особено полезни са триците. Именно през 3-я и 4-я месец от бременността се срещат най-често абортите обусловени от неправилно хранене. Ако са само алиментарно обусловени е задължително в дажбата да бъдат включени по-голямо количество концентрирани фуражи. Не трябва да се забравя че абортите може да се причинени и от някой инфекциозен агент, който се установява в съответните ветеринарни лаборатории и институти. В такива случаи борбата е много трудна. Много често се свързва с прилагане на антибиотици, които обаче не винаги имат необходимия ефект. Обикновено абортите са предхождани от вагинални изтечения, най- вече с кърваво-шоколадов цвят и неприятна миризма. Попадайки върху постелята тя представлява допълнително огнище на инфекция. Затова такива животни трябва да бъдат поне временно отделени, лекувани, а помещенията почистени и дезинфекцирани, най-добре с хлорна вар или поне с варов разтвор.

 За да се осигури правилното развитие на  плодовете и за да се подготви майката за следващата лактация е необходимо доенето да се прекрати около 40 – 50 дена преди предвиденото окозване.  Пресушаването става постепенно, като временно може дажбата да се намали, особено сочните фуражи. В случаите, когато козите са боледували от мастит по време на лактацията е необходимо след последното доене в млечната жлеза да се постави специален антибиотичен препарат предназначен за сухостойния период. Тъй като вимето при козите е по-голямо от това на овцете също и начина на поемане на храна по времена паша /катерене по неравности огради и дървета/ правят реален риска от травмирането и нараняването му.

Тъй като козите нормално раждат повече от един приплод, не рядко 3 или 4, нуждите на тези животни от минералните вещества в дажбата е голяма. Добавяне на калций под формата на калциев фосфат или креда предпазва козите от настъпването на такива опасни заболявания като остеомалация, остеодистрофия, а новородените яренца от рахит. Тези добавки се включват в количество 2 – 3 % към концентрирания фураж.

Козите са много чисти животни, и изискванията им по отношение на хигиената в оборите и също много голяма. Много неблагоприятно въздействие, върху организма на бременните кози оказва отглеждането им в пренаселени помещения, с висока влажност или пък на течение, което много често може да доведе дори до аборт.

 Те се привързват силно към своите стопани и обстановката при която живеят. Нервната им система е неустойчива и те са лесно податливи на стрес. За козите в напреднала бременност е опасно да сменят своите стопани, тъй като адаптирането им към новите условия ще е трудно и не винаги без вредни последици. Попадането им в нови стада и създадената строга йерархична структура на същите, неминуемо ще доведе до травмиране на новодошлите, което също крие големи рискове.

Специално внимание трябва да се обърне на най-плодовитите и високопродуктивни животни. В края на бременността коремът им се уголемява значително, което е предпоставка за по-слаба подвижност, по трудно поемане на груби и обемисти фуражи. Козите са с учестено дишане, понякога особено след по-продължително движение те прилягват и погледът им изразява страх. Затова дажбата на такива животни трябва да е изключително балансирана и съдържаща предимно ливадно и люцерново сено, както и концентрирани фуражи с добавки съдържащи освен калций и фосфор, така и микроелементи като: мед, селен, кобалт, манган и йод; витамините А, E и D. Благоприятно въздействие ще окаже добавяне на 50 гр. захар във водата за пиене, през ден, както и мускулното инжектиране на VIT ADE.

През последните дни от бременността  е най-добре тези животни да не се изкарват на паша и същевременно да бъдат наблюдавани по-често, но само от стопаните си.

Младите козички, заплодени преждевременно, обикновено не могат да родят нормално и за да бъдат спасени е  необходимо да бъдат оперирани.

Оставете коментар