Водно почистване пътеки

Фино почистване на пътека на обор за крави чрез заливане с вода. Евтин и удачен метод при условие, че са изпълнени някои технологични и конструктивни предпоставки – наклон, резервоар с утаител за отпадните води и др. По този начин, се оползотворява се отпадната вода. Особено удачен метод за летните горещи месеци.

В стремежа си да се снижава непрекъснато себестойността на продукцията, подобряване ефективността на работата, елиминиране на тежкия и непривлекателен труд, някои фермери прибягват до нетрадиционни решения. Обикновено стъпките напред са винаги иновативни, но дали това винаги е рационално. Надявам се обаче, че посочените примери са едно добре работещо и ефективно решение, което би могло да се прилага.

Оставете коментар