ПОДЪТ В РОДИЛНОТО – НА НУЖНОТО НИВО !

Нещото което не може да бъде избегнато от животните в нито един момент това е повърхността на пода, леглата, пътеките, дворовете, ливадата. Подценяването на значимостта на качествените характеристики, които трябва да притежава тази повърхност може да ви остави „под повърхността” уважаеми фермери. И ако компромисът наложен от безпаричието търси своето място, къде ли не, то не там долу трябва да бъде намирано то !

Като една особена технологична и биологична категория „най-близо” до пода са животните в родилното отделение. При тях настъпва коренна промяна не само в репродуктивния статус, но в цялостен физиологичен и производствен аспект. Но не само тава ! От родилното отделение водят своето начало редица проблеми в една ферма ! За какво става въпрос ?

Родилното отделение би могло да бъде опасен източник и да генерира инфекция !

Нормално при отелване и първите дни след това кравите отделят огромно количество течности, тъканни и плодни части (плацента, пъпна връв), кръв, а при някои болестни процеси и възпалителни секрети ! Често през следродилния период се налага извършване на ветеринарномедицински манипулации от различен характер – отделяне на плацента, контрол на здравословното състояние, приложение на лекарствени средства в матката и др. Във всички тези случаи „отпадъчния” биологичен материал представлява потенциален източник на инфекция. Допълнително се замърсяват дрехи, обувки, пособия, инструменти и т. н. Подът в обора се превръща в подходяща среда за развитие и намножаване на опасни микроорганизми !

Ако при лактиращите животни естествените механизми за защита на организма от патогенни агенти са доста по-надеждни, то при преснотелките съществува податливост, обусловена от специфичното физиологично състояние (стрес, свръхнатоварване), открит и травмиран родилен път, начало на лактация. След раждането възникват острите възпалителни заболявания на женските полови органи и млечната жлеза (ендометрити, метрити, мастити), причинени от влошените хигиенни условия в сградите и помещенията и занижена хигиена при оказване на акушерска помощ.

Какви са последствията от всичко това ? Млеконадоят е намален, а процентът на безплодните животни обезпокоително висок. Засегнатите крави са източник на болестотворни микроорганизми, които се разпространяват навсякъде. В крайна сметка опасността да бъдат преждевременно бракувани ценни животни е реална. Нещо, което генерира неимоверни загуби.

По време на бременността развиващият се плод се намира в една термонеутрална, стерилна и изолирана среда. Гарантиран е непрекъснатия приток на кислород и хранителни вещества от майката. Попадайки в околната среда, новороденото трябва непрекъснато да се приспособява !  Добре известна е уязвимостта на младия организъм към различни инфекциозни причинители. Тя е подсилена от още една допълнителна входна врата – пъпа ! По своята същност родилното отделение е уникално. То е мястото, където новородените телета, лишени от всякаква имунна защита се срещат с първата заплаха в живота си – микроорганизмите. Съществува реален риск от избухване на сериозни заболявания на дихателната система (пнеумонии), гастро-интестиналния тракт (диарии). Всичко това е свързано с висока смъртност и много разходи !

Извод ! В родилното отделение се селектират особено опасни щамове микроорганизми, които впоследствие се разпространяват и нанасят съществени щети в цялата ферма. Незабавното почистване и дезинфекция са едни от най-важните изисквания при обслужване на животните в родилното ! Важно условие за това е подът да е гладък, с лек наклон, да няма пукнатини, каналчета, отвори и други „убежища” за нечистотиите и инфекцията ! Бетонът, като покритие отговоря на това условие ! Добър за чистотата, но достатъчно добър ли е за животните ?

Комфорт и здраве В периода около или след отелването, когато стартира лактацията и очакванията са най-големи се развиват едни от най-сериозните и актуални акушеро-гинекологични, травматични и метаболитни заболявания при кравите.

Известно е, че раждането изисква усилия. Съпроводено е с лягане, изправяне, повишена чувствителност, в определени моменти не особено координирани движения от страна на родилките. Особено при юниците не са рядкост и по-сериозни травми, причина за силна болезненост и нарушение във функцията на опорно-двигателния апарат.

Известно е, че със старта на лактацията настъпва радикално преустройство във функциите на редица органи и системи в организма ! Максимално се мобилизират и натоварват черния дроб, храносмилателната и опорно-двигателната система ! Развиват се метаболитни разстройства, като хипокалцемична родилна кома, кетоза, чернодробна кома и др. Съществуващият стрес води до повишавано отделяне на адреналин, което допълнително нарушава протичането и ритъма на физиологичните процеси.

Кравите са  нестабилни, по-трудно се държат на краката си, изпитват слабост, а в по-тежките случаи дори залежват и не могат да се изправят !  Точно тогава е необходимо родилката да усеща максимална сигурност при съприкосновение с пода !

И по-нататък…… Ветеринарният лекар „влива” венозни системи съдържащи скъпи лекарствени коктейли ! Важен момент отразяващ ефекта от терапията е изправянето на залежалата родилката. И когато всички очакват положителния ефект, при първия опит, едно случайно подхлъзване, една несигурност могат да се окажат с фатални последствия. Ако подът е твърд, хлъзгав, често и най-големите усилия са свързани с провал и повторно падане. В крайна сметка кравите изпадат в следродилен стрес и панически избягват да извършат каквито и да било усилия. На пръв поглед всичко изглежда нормално, но уви, изправянето е невъзможно. И как, като подът е хлъзгав, мокър и несигурен и вместо точни, солидни и премерени движения се наблюдава страховито боксуване, последвано от поредния провал.

Да не забравяме и новороденото теле. За да се изправи, то се нуждае от стабилност, тъй като първите му стъпки са крайно люлеещи и крехки.

Извод Отелването е свързано с нестабилност във функцията на опорно-двигателния апарат на кравата. Сериозен проблем представлява родилното и следродилното залежаване – симптокомплекс засягащ както първотелките, така най-високопродуктивните раждали животни. В тази връзка подът трябва да гарантира сигурност и комфорт !

Персоналът в родилното отделение. Субективният фактор е от определящо значение за безпроблемното протичане на специфичния технологичен цикъл в родилното отделение и благополучието на животните. Отелванията, грижите за кравите и телетата са нелеко ежедневие. Всичко това е свързано и изисква преидимно ръчен труд, внимание и индивидуален подход ! Гледачите са тези, които могат да компрометират и провалят фермата или обратното „да поддържат оптимален огън” гарантиращ поток на здрави и високопродуктивни лактиращи животни. И точно тази категория работещи трябва да бъде адекватно заплатена. И като стана въпрос за пари, именно родилното отделение (боксовете, обзавеждането), изискват много сериозни инвестиции ! Вложения, гарантиращи комфорт и удобство за кравите и теленцата.

При оказване на акушерска помощ и при другите ветеринарномедицински  ежедневни манипулации и за успешната работа въобще също са нужни определени условия и комфорт. Част от това удобство предлага подът.

Извод Условията в родилното отделение, трябва да осигуряват комфорт, а не болезнен дискомфорт ! Съществен принос за това би могъл да бъде мекия, еластичен под, който в най-голяма степен имитира естествените условия на ливадата и гарантиращ същевременно сигурно и ефективно почистване ! Условие, което биха могли да предложат единствено гумените подови покрития !

Оставете коментар