ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГУМЕНИТЕ ПОСТЕЛКИ В РОДИЛНИТЕ БОКСОВЕ ЗА СВИНЕ

Гумените постелки биха могли да се използват при отглеждане на бременни свине. Напоследък този вид подови покрития се използват при опрасените кърмещите свине. При провеждани изследвания в Германия детайлно се проучва влиянието на нововъведението не само върху животните, но и така също и върху цялостния технологичен процес, с което се цели да се формулират всички ползи и евентуални недостатъци от употребата им.


Снимка 1 – гумената постелка за свинете майки пасват добре на тяхното тяло

Качеството на пода оказва влияние върху здравословно и продуктивно състояние. Именно в родилното отделение свинете лежат най-продължително и изправянето им нерядко е затруднено. Там е мястото, където става тотално преустройството на организма от напреднала бременност към лактация, време когато своя клинична проява намират много заболявания на обмяната на веществата, опорно-двигателния апарат, млечната жлеза и половите органи. През този период най-често се срещат различни кожни лезии и наранявания при родилките (особено в областта на лопатката и рамото), причинени от твърдия под. И не на последно място от качеството на подовото покритие зависи здравето на копитата и крайниците (карпални стави) на прасенцата.

Новите гумени постелки за свине са конструктивното усъвършенствани – те притежават вградена защита против гризане, хапане и риене – естествените навици на този вид животни, обстоятелство, което правеше невъзможно приложението им в свиневъдството до скоро.  Удобни, меки, топли, комфортни, предпочитани от животните, те внасят повече здраве, сигурност и надеждност в свиневъдството.

Същевременно обаче редица въпроси остават открити. Някои практици не са склонни да приемат новите постелки. Макар и неясни в аргументацията си, те контрират и искат да знаят защо именно в тази чувствителна производствена област, каквото е родилното отделение се налагат излишни според тях и скъпо струващи нововъведения. Пословичната германска педантичност не пропуска критичните сигнали от практиката.

Нужно е да се внесе яснота по някои спорни пунктове, които са обект на дискусии и нееднородни мения. За да може да се отговори точно на възникналите въпроси и мнения, в държавния институт по свиневъдство на провинция Баден-Вюртенберг се правят серия от изпитания на приложението на гумени покрития в родилните боксове при свине. Целта е да се събере практичен опит от използването им – като се започне още от монтажа и се премине през почистване и дезинфекция, въздействие им върху животните и се стигне до тяхната трайност, устойчивост и икономически ефективност.

В изпитанията се използват основно гумени покрития с размери 125 х 65 cm и с 3% перфориран участък в задната част, което е съобразено с нормативни изисквания (големината на клетката) за отглеждане на свине на провинция Баден-Вюртенберг (снимка 1). Това предварително условие прави атрактивно използването на споменатите гумени покрития, тъй като те могат да бъдат успешно монтирани в досегашните сгради, без да се налага реконструкцията им.


Снимка 2 – Фиксирането на гумената постелка трябва да се осъществява или в средната част или в двата й диагонални края. Това ще гарантира по-плавния преход на постелката към пода.

Обърнато е внимание на няколко по-важни пунктове – обект на спорове и дискусии

Гумени постелки и почистване на боксовете

За родилните отделения хигиената е от особена важност. Ето защо същите трябва да могат да бъдат щателно почиствани и дезинфекцирани. Резонен е въпроса, как трябва да бъдат фиксирани гумените постелки, за да могат да бъдат безпрепятствено почиствани и отдолу. В случая не е удачно здравото им фиксиране за земята, тъй като при почистване на клетките, под самите гуми достига вода и нечистотии, където се загнездват и остават.  По този начин възникват трайни огнища на инфекция.

Поради тази причина някои производители предлагат по-специфичен монтаж. За разлика от здраво фиксираните гумените покрития в помещенията където се осеменяват свинете, а така също и  в боксовете за отглеждане на бременни животни, то в родилните клетки постелките са закрепени така, че те са защитени единствено от хлъзгане и изместване. Това гарантира безпроблемното почистване и дезинфекция на подлежащото пространство. За тази цел самата постелка се надига временно, след което отново се поставя и ляга в направените жлебове и отвори, нещо което е свързано с допълнително натоварване и разход на труд. Гумите от най-ново поколение, защитени от изгризване и увреждане от животните тежат немалко – около 20 кг. Разбира се, не трябва да се забравя също така, че и останалата част на помещенията трябва да бъде почистена ( когато се спазва принципа всичко пълно-всичко празно).

Монтажът на гумените покрития

Монтажът на гумените постелки е евтин, лесен и бърз. Нужни са акумулаторна отверка и бормашина и специфични, в зависимост от конкретните условия на ферма свъзващи закрепващи елементи. За всяко гумено платно е необходимо да се осигурят два винта с размери 10 cm дължина и ширина 8 mm, две насрещни (контра) гайки и подложни шайби. Последната е нужна, за да се неутрализира непрекъснатия натиск който оказват свинете върху гумата и болта. Използването й предотвратява разхлабването на връзките или дори измъкването на винта. Някои производители предлагат специално оформени подложни шайби, които предотвратяват нараняването на млечната жлеза или копитата на свинете. По този начин в условията на практиката гумените покрития могат да се фиксират на земята за 5-10 минути, същото време отнема и подмяната им, в случай че се налага.

Не се препоръчва приложение на други допълнителни щифтове по периферията. Налагането им би довело до изпъквания, а всяко една неравност е опорна точка при изправяне на животното или при смяна на позицията и от там гумата може да се извърне или надигне. Така че основния принцип който трябва да се спазва е фиксирането да се осъществява или в средната част на постелката или в двата й диагонални края. Това ще гарантира по-плавния преход на постелката към пода (снимка 2).

Подовото покритие – проводник или изолатор на топлина

Значението на това качество е двуяко. При лежането им на пода през горещите летни месеци животните се нуждаят от охлаждане, т. е. добър проводник на топлина. През студената зима ситуацията е обратна – предпочитан е надежден изолатор на телесната топлина. В това отношение гумените постелки са сходни с пластмасовите решетки и покрития, които се използват в продължение на години и напълно противоположни на бетонните подове и чугунените елементи на прилаганите в някои случаи скарови решетки. Същевременно не трябва да се забравя и обстоятелството, че гумените покрития осигуряват комфорт и удобство на лежане. И имено тук трябва да помисли доколко топлият комфорт през горещите летни месеци компенсира евентуалното по-приятно охлаждане на твърдия под. По отношение студената зима нещата не подлежат на разискване, тъй като тогава гумените покрития са безалтернативни.

При проведен опит е установено, че дори и при високи температури от 30° С отглежданите върху гумени постелки свине не търсят допълнително вода, с която да се плискат и мокрят, с цел да се охладят. Поведението им наподобява на майките отглеждани върху чугунен под. И това независимо от големината на прасилото и поредността на опрасване. Свинете остават чисти и сухи. Следователно не би могло да се приеме, че през лятото гумените покрития водят да нежелано и вредно прегряване на организма.

Сигурност и стабилност при изправяне и стоене

Редица животновъди се опасяват, че гумените покрития увеличават хлъзгавостта и намалят стабилността на свинете при изправяне и стоене. При направено изследване с бременни свине при придвижването им върху гумени пътеки е установено обаче, че не съществуват основания за подобни притеснения. Всъщност най-голям риск от приплъзване съществува, когато пода е влажен и замърсен. Ето защо при преценка на хлъзгавостта са взети под внимание замърсеността на пода и тази на самите животни.

Увеличаване на броя на смачканите прасенца

Някои свиневъди съобщават за съществуваща тенденция към увеличаване на процента на смачканите прасенца при използване на гумени покрития за пода на майките. Причината за това се крие в обстоятелството, че малките вместо в специално изграденото за тази цел гнездо, предпочитат да стоят и да се придвижват върху меките гумени постелки в непосредствена близост до свинята. Това е така, защото самите гнезда не са оборудвани правилно, или са недостатъчно темперирани, което ги прави крайно неатрактивни. Естесвено, че в тези случаи прасенцата търсят топлото тяло на майката. Препоръчва се в практиката това да се контролира, като температурата на гнездата за новородените трябва да се измерва редовно с достъпните за тази цел лазерни термометри. Гнездото за лежане на прасенцата трябва да е най-предпочитаното място.  Отделен е въпроса, че именно за гнездата на малките има пригодени също специални гумени покрития.

Съществува и друго обстоятелство свързано с оцеляване и отлеждане на нороводените. Гумата води до леко издигане на тялото на майката. Най-често при бозаене прасенцата използващи горния ред млечни комплекси са принудени да стъпват директно на пода, а не върху гумата, тъй като последната е заета изцяло от широката свиня. По този начин е възможно по-маломерните екземпляри да достигат по-трудно горните млечни дялове, нещо което също трябва да се има предвид. 

Изводи

Гумените покрития осигурявят необходимия комфорт за лежане. Те предпазват копита, млечна жлеза, раменна област от увреждания и наранявания.

Не е доказано еднозначно дали това е в крайна сметка води до по-продължителен експлоатационен живот или плодовитост, но би могло да се предполага. Стабилността на стоене и изправяне е подобна на тази при твърд под – бетонен, чугунен или пластмасов. Правилното монтиране на гумените постелки в родилното гарантира извършване на зъдължителното почистване и дезинфекция. Това е свързано с по-голям разход на труд.

На пазара са налице евтини варианти на гумени постелки, които обаче нямат необходимата защита от гризене и захапване. Животът на тези постелки е много по-къс в сравнение с доста по-скъпите, но защитени варианти и модели. Ако се съпостави инвестицията за закупуване и монтиране на гумени покрития с тази необходима за тотална смяна на пода – тя излиза по-евтина, но е с по-краткотрайна експлоатация.

За написване на настоящия материал са ползвани материали от немското списание DLZ primus Schwein,  Juni 2014, Gumi geben, с автор Eva Maria Goertz, Landesanstalt für Schweinezucht – LSZ

Оставете коментар