ИМУНОБЕТА – СТИМУЛАТОР И НЕ САМО

Понякога здравето, развитието и продуктивността на животните не е на нужното ниво. А е нормално, всеки ветеринарен лекар, фермер и мениджър така да планува нещата, че в максимална степен да бъдат предотвратени неблагополучия и свързаните с това намалени приходи. Проблемите трябва да бъдат избягвани и решавани.

Един пример: част от младите и подрастващите животни не се развиват както трябва. Те изостават в растежа и закърняват. Възниква едно особено състояние на организма, при което хранене, храносмилане и усвояване на хранителните вещества са нарушени. Не представлява отделно заболяване, а най-често е вторично, следствие от някакво предходно увреждане. След първоначалното спиране или забавяне на растежа, по-късно биха могли да настъпят и дистрофични промени в различни органи.

Причините за закърняването са разнообразни и понякога се установяват трудно.

В най-ранна, кърмаческа възраст новородените забавят рязко своето развитие, когато майката няма мляко или то е недостатъчно. Например, съществува пряка зависимост между възрастта на майката и процента на закърнелите прасета. Колкото дневния им прираст през първия месец е по-малък, толкова процентът на умрелите през втория месец и на закърнелите при отбиването е по-голям и обратно.

Закърняването може да е причина следствие създадени условни рефлекси по време на бозания период и тяхното отсъствие впоследствие. Например, присъствие на опрделени гледачи, обстановка или шумове, те свързват с храненето. По-късно тяхната липса нарушава създадените условни рефлекси свързани с приема на храна.

Закърняване може да се получи и следствие неправилни грижи и лоши зоохигиенни условия. Предпоставки за това са отглеждането на животните в студени, влажни и мрачни помещения.

Много често закъряването е следствие боледуване. След вирусни и бактериални инфекции, паразитози, храносмилателни разстройства, то взема масови размери и протича тежко. Първите признаци на закърняване след боледуването се появяват след 15-я ден. А какви са те ?

Най-характерно е спиране на растежа. Дневният прираст при засегнатите животни отначало е малък, а впоследствие животните видимо намаляват теглото си. В началото признаците на закърняване са твърде различни и са в зависимост от първопричината, но по-късно картината става много еднообразна. Животните са слаби, със суха кожа, дълга космена покривка, бледи лигавици, груби кости, прозиращи под тънката кожа, скоклести, нямат апетит и са отчетливо по-изостанали в растежа си в сравнение със своите връстници или нормите за съответната категория.

Какви мерки трябва да се предприемат, за да се коригира състоянието на закърнелите животни ? Първо те трябва да се отделят. В противен случай биват измествани и тормозени от по-бързорастящите и силни животни в групата, което допълнително утежнява състоянието им.

Трябва да се направи реална преценка на хранителния режим и пълноценността на дневната дажба. Ако не достигат или липсват основни градивни вещества, в никакъв случай не би трябвало да се очаква, че младите и подрастващите животни ще се развиват нормално. Ако не се направи необходимата корекция, ефектът от другите мероприятия ще е нулев. В такъв случай броя на животните във фермата трябва да се редуцира в зависимост от реалната фуражната база.

Необходимо е ветеринарният лекар да извърши обезпаразитяване. Той най-добре ще прецени лекарствените средства и терапевтичната схема. По принцип, за постигане на максимален ефект е небходимо приложение поне на два различни препарата. Строго да се спазват карентните срокове за отделните лекарства. Първите забележими ефекти от третирането настъпват най-рано след около 2 до 3 седмици. За да бъдат предпазени не само животните, но и хората, задължително на всеки три месеца трябва да се обезпаразитяват също кучетата и котките в района на стопанството.

Слабеенето и продължителното боледуване биха могли да се дължат и на някакъв хроничен възпалителен процес, като бронхопнеумония, ентерити или пикочно-полови проблеми. В тези случаи е уместно осъществяване на определен лечебен курс с антибиотици или пък профилактично извършване на ваксинации, по определения имуно-профилактичен план.

Понякога не може да се очаква резултат само от премахване на причините поради факта, че в повечето случаи те отдавна са преустановили своето въздействие. Най-често тези състояния се съпровождат от увреждане на чернодробната функция. Количеството на отделените храносмилателни сокове е занижено, следствие на което, приетата храна не може да се смила и усвоява пълноценно, което допълнително задълбочава процесите на закърняване и изоставане в растежа. По този начин възниква порочен кръг. Тези случаи налагат към храната да се добави зелена трева и различни растителни отпадъци (зеленчукови или плодови). Освен това ветеринарния лекар прилага ударни дози витамини и специални препарати, които стимулират отделянето на храносмилателните ензими и сокове. 

Отлични резултати дава приложение на нови съвременни и ефективни препарати и добавки. Те действат в две насоки, коригиране на вредните последствия от нарушения в растежа и на второ място предотвратяване нарушения в развитието и заболеваемостта. При отглеждане на млади и подрастващи животни, в особена сила важи правилото, че направените инвестиции в днешния ден ще се върнат многократно утре.

Като пример за едно модерно, издържано и здравословно решение за всички категории и видове животни е препарата ИМУНОБЕТА. ИМУНОБЕТА е имуностимулатор и пребиотик, получен от подбрани щамове активни дрожди (Saccharomyces cerevisiae) чрез процес на ензимна автолиза

ИМУНОБЕТА стимулира имунитета и предпазва от инфекциозни заболявания. Стопира се развитието и предотвратява патогенното въздействие (агресивността) на различни условно-патогенни микроорганизми – коли бактерии, клостридии, салмонели, пастюрели и др. Чрез стимулиране на полезните микроорганизми в червата се спомага за много по-пълноценното усвояване на фуражите. Препаратът ИМУНОБЕТА неутрализира различните видове микотоксини (отрови) в храните.

Влагането на ИМУНОБЕТА във фуража на всички видове и категории животни (бозайници, птици, риби) води до подобряване на продуктивните и репродуктивните параметри. ИМУНОБЕТА спомага за неутрализиране вредните последствия от стреса. Често последният е причинен от новите технологии на отглеждане, транспорт. Стресът причинява податливост към много заболявания.

ИМУНОБЕТА се препоръчва горещо в ранните етапи от растеж и развитие, преди и след отбиване, при транспорт, формиране на нови групи, ферми, технологични единици и т.н. Чрез него се елиминира необходимостта от предпазната употреба на антибиотици, което на практика е вече забранено, вредно както за човек, животни, така и за околната среда. При възрастните индивиди се подобрява продуктивността, предпазва се от възникване на различни метаболитни заболявания (кетоза увреждане на черен дроб), подобряват се репродуктивните показатели. Спомага за борба и профилактика на безплодието.

При конете освен всичко друго, ИМУНОБЕТА се дефинира като продукт за профилактика на коликите. Известно е че за този вид животни, коликите са смъртоносна опасност. Налагат незабавна хирургическа интервенция, обикновено с доста съмнителна прогноза. Индиректно чрез регулиране на чревната функция ИМУНОБЕТА премахва и една от причините за поява на пододерматит(ламинит).                                                                                                   

При птиците се подобрява носливостта, устойчивостта при екстремни режими на хранене (гушене на патици), оплодяемостта и люпимостта на яйцата. Подобрява оперението, краските и външния вид на пернатите. Изравнява растеж на пилетата.

ИМУНОБЕТА едно здравословно, добро, универсално, съвременно, екологично и ефективно решение за всички !

2 thoughts on “ИМУНОБЕТА – СТИМУЛАТОР И НЕ САМО

  1. Здравейте,отглеждам овце.Интересувам се от къде,и на каква цена е препаратът Имунобета?Благодаря предварително.Хубав и успешен ден Ви желая.

Оставете коментар