Месец: април 2023

ИМУНОБЕТА ЗА СВИНЕ МАЙКИ

Късната бременност, опрасването и следродилният период при свинете са особено важни моменти, както в технологичен, така и в чисто биологичен аспект.  Благополучието през тези периоди е в основата на добрите приходи и успехи при отглеждане на свинете. И обратно – провалите при раждане и отглеждане на новото поколение и заплождането след това обикновено не само е причина за загуби, но и компрометира всички добри намерения, планове и ползи от свиневъдството. Пазарният натиск налага непрекъснато намаляване на себестойността на произвежданото свинско месо.

Прочетете още

НИКОГА НЕ СМЕ САМИ!!

Дори да мислим, че сме съвсем сами, не сме!

Различен брой микроорганизми живеят във, на и с всяко животно на земята!

Eдна възприета вече истина, или не ?

Да !

Какво означава това, трябва ли да контактуваме с тях по някакъв начин ?

Прочетете още