Публикации

Farm and Country Service DE GmbH & Co. KG – за автора

В настоящата категория ще се публикуват материали, чийто автор е немския специалист Гюнтер Дубберке (Günther Dubberke). Роден е през 1960 г. в централната част на Германия, в близост до Кассел. Израства в малка ферма-земеделско стопанство за отглеждане на крави, свине и различни растителни култури.

Прочетете още

ИМУНОБЕТА ЗА СВИНЕ МАЙКИ

Късната бременност, опрасването и следродилният период при свинете са особено важни моменти, както в технологичен, така и в чисто биологичен аспект.  Благополучието през тези периоди е в основата на добрите приходи и успехи при отглеждане на свинете. И обратно – провалите при раждане и отглеждане на новото поколение и заплождането след това обикновено не само е причина за загуби, но и компрометира всички добри намерения, планове и ползи от свиневъдството. Пазарният натиск налага непрекъснато намаляване на себестойността на произвежданото свинско месо.

Прочетете още

НИКОГА НЕ СМЕ САМИ!!

Дори да мислим, че сме съвсем сами, не сме!

Различен брой микроорганизми живеят във, на и с всяко животно на земята!

Eдна възприета вече истина, или не ?

Да !

Какво означава това, трябва ли да контактуваме с тях по някакъв начин ?

Прочетете още

ИМУНОБЕТА – СТИМУЛАТОР И НЕ САМО

Понякога здравето, развитието и продуктивността на животните не е на нужното ниво. А е нормално, всеки ветеринарен лекар, фермер и мениджър така да планува нещата, че в максимална степен да бъдат предотвратени неблагополучия и свързаните с това намалени приходи. Проблемите трябва да бъдат избягвани и решавани.

Един пример: част от младите и подрастващите животни не се развиват както трябва. Те изостават в растежа и закърняват. Възниква едно особено състояние на организма, при което хранене, храносмилане и усвояване на хранителните вещества са нарушени. Не представлява отделно заболяване, а най-често е вторично, следствие от някакво предходно увреждане. След първоначалното спиране или забавяне на растежа, по-късно биха могли да настъпят и дистрофични промени в различни органи.

Причините за закърняването са разнообразни и понякога се установяват трудно.

Прочетете още

КРАЯТ НА ЗИМАТА ИЗИСКВА ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ ОТ СТРАНА НА ФЕРМЕРИТЕ

В по-голямата част от нашата страна, втората половина  на февруари и началото на март бележат края на зимата. Температурите се повишават, денят се удължава, на места израства свежа зелена трева. Както се казва, хващаме се за зелено. Но вместо да си отдъхнат, за голяма част от животновъдите  проблемите не само че остават, но се появяват и нови. Причините за това са различни. Те се крият не толкова в климатичните особености характерни за  този период от годината, а  преди всичко в фуражната база и технологията на отглеждане.

Най-важния проблем е, ниското качество на фуражите и несъответствуващото на нуждите на организма съдържание на хранителни вещества. Грешките в храненето се допускат по всяко време на годината. Това зависи от съществуващата фуражна кухня, технология и обезпеченост. Обикновено обаче края на зимата е най-критичния период. Това оказва негативно въздействие върху протичането на много патологични процеси и болести в организма на животните или да доведе до намаляване на защитните сили.

Прочетете още

Водни легла за крави в Унгария

Гарантиране на под с определени характеристики изисква постигане на определена мекота, здравина, сигурност и устойчивост на различни въздействия и продължителна експлоатация. В особена сила това важи за леглата при отглеждане на млечни крави. Най-удачното подово покритие са гумените постелки, дълбок пласт слама или комбинирането им. Разбира се, на пръв поглед, това не е най-евтино, но в дългосрочен план е инвестиция която се изплаща многократно. Като решение твърдия и студен бетонен под е противопоказен. В стремежа си за нестандартни решения, някои фирми предлагат различни възможности, които се приемат от фермерите. Такива са и водните легла, които някои монтират върху твърдия под на боксовете за лежане на млечните крави. Подходящи ли са те ? Добро решение ли са ? Безаварийни ли са ? Снимките биха могли да дадат най-изчерпателен отговор.

Прочетете още

НОСОРОГ ВЪРХУ ГУМА

И дивите животни се нуждаят от меки гумени настилки

Отглеждането на животни в зоопарковете налага спазване на строги изисквания касаещи микроклимата. В особена сила това важи за видовете, населяващи южните страни. През лятото дивите питомци се пускат свободно в открити заградени пространства имитиращи естествените условия – ландшафт, водни басейни, растителност и др. През студените месеци това не е възможно, тъй като ниските температури обричат на гибел видовете от Юга. Ето защо животните произхождащи от региони с целогодишно горещ климат, в зоопарка в Европа през зимата се отглеждат в затворени помещения оборудвани със специални отоплителни инсталации. Това важи и за носорога. Вид който естествено населява Африка и Азия – най-топлите и обрасли с гъста растителност региони на тези континенти. Носорогът е едро и тежко животно – един от най-големите сухоземни бозайници. Поставянето му при изкуствени условия, често е последвано от непредвидени инциденти с различен характер.

Един пример в тази насока –  носорог отглеждан в зоопарка в австрийския град Залцбург  (Zoo Salzburg). През месец януари 2012 е установено, че в областта на ставите на задните крайници, кожата на въпросния екземпляр е силно удебелена и напукана. Причина за това е твърдия бетонен под, върху който животното живее и лежи през по-голямата част на денонощието. Болестните изменения прогресират непрекъснато. Известно е, че кожата на носорога е много нежна. Като прибавим огромната маса и твърдия под уврежданията би трябвало да са очаквано последствие !

Предприет е незабавен монтаж на гумени подови покрития – производство на немската фирма KRAIBURG (Tittmoning). Ефектът надминава всички очаквания – в рамките на седмица кожните образувания в областта на задните крайници започват да изтъняват и се заличават. Същевременно новите гумени покрития не са преграда за така нужното вградено подово отопление.

Бързите и ефективни решения са необходимост. Без тях последствията за носорога биха били непредсказуеми –  задълбочаване на съществуващите кожни проблеми, болката и особено инфекцията биха могли да станат животозастрашаващи. От друга страна това огромно и опасно животно не понася безропотно специализирани грижи и ветеринарни манипулации. Ситуации – рискови и за хората. Избегнат е един неблагоприятен за всички изход. Едно лесно спасение не само за носорога !

ПОДЛАКЪТНИЦИ ЗА ВАШИТЕ КРАВИ

Независимо от това дали се намират в обора, на дворчето за разходка или на пасището в съседство с фермата, една високопродуктивна крава трябва да прекарва поне половината денонощие в лежане. Но не просто лежане ! Детайлното наблюдение на кравите в естествената им среда показва, че съществуват различни пози, при които то се осъществява. В боксовете и леглата биха могли да се отдиференцират основно 5 предпочитани положения – по гърди (43%), с изпънати предни крайници (20 %), с изпънати задни крайници (22%), пълно странично лежане (7%) и позиция на заспало животно (8 %).

Прочетете още

ГУМЕНИ ПОКРИТИЯ С АБРАЗИВНА ПОВЪРХНОСТ ЗА КРАВИ

По принцип при своето придвижване, говедата винаги избират по-мекият под и настилки. Целенасочено избягват твърдите повърхности.

За здравото копито са присъщи здрав рог, определена функционираща биомеханика и разбира се характерна, определена от природата форма. В голяма степен първите два фактора се влияят от избора на подовото покритие и повърхност. При проведени тестове е установено, че докато твърдите повърхности почти не оказват влияние върху качеството на рога, а така също и върху биомеханиката на копитния механизъм, то меките покрития оказват решаваща роля за подобряване на здравния статус на копитото. Подобно както ливадата, мекия под прави копитния рог много по-устойчив на механични, химични и бактериални агенти. Освен това животните стават много по-активни и подвижни. Високият център на тежестта и голямата телесна маса отнесена към малката повърхност на стъпалата допринасят за това, външните копита да са малко по-дълги от вътрешните. Така в момента на стъпването, до земята се допират първо външните копита. Ако почвата е мека, се получава леко хлътване съпроводено с едно много стабилно състояние за тялото. Става ясно, че ако пътеката или подът са от бетон, асфалт или друго твърдо покритие, то тогава натоварването на външните копита е извънредно голямо. При меки покрития и почви, следствие хлътването, своевременно се обременяват и вътрешните копита, което в значителна степен облекчава външните.

Прочетете още

KRAIBURG Unimat – гумени покрития и за овце

Неоспорим факт е, че през последните години гумените подови покрития в животновъдните сгради са хит ! Те в най-голяма степен доближават условията в обора до тези в природата. Поради тази причина, разпространението им непрекъснато се разширява.

Освен при по-тежките и склонни към увреждане на опорно-двигателния апарат видове – говеда, коне, свине, гумените покрития се прилагат с успех и при отглеждане на овце.

Прочетете още