Публикации

Farm and Country Service DE GmbH & Co. KG – за автора

В настоящата категория ще се публикуват материали, чийто автор е немския специалист Гюнтер Дубберке (Günther Dubberke). Роден е през 1960 г. в централната част на Германия, в близост до Кассел. Израства в малка ферма-земеделско стопанство за отглеждане на крави, свине и различни растителни култури.

Прочетете още

Ще консумираме ли в бъдеще мляко от животни ?

Живеем в съдбовни и разделни времена. Паралелно с фундаменталните и най-наболелите въпроси стоящи пред света и в частност пред нас българите съществуват много други, на пръв поглед по-второстепенни. Със своята тежест и роля за обществото обаче, те в никакъв случай не отстъпват назад. Един от тях касае бъдещето на животновъдството. Ще го бъде ли ?

Като че ли съществуват тенденции за укротяване и редуциране на съществуващото през последните години свръхпроизводство на месо и мляко на Запад. Но в никакъв случай обаче това не трябва да радва производителите в България. Случващото се е отговор на трайни, целенасочени и неотменими тенденции, които засягат в пълна сила и нас !

В Холандия, Дания, Северна Германия и в други страни, държавата закрива много от фермите. Целта е да се намали поголовието поне с 30%. Аргументите са главно екологични – силно негативно въздействие на животновъдството върху околната среда. Нещо повече. Предписанията са за възстановяване на екстензивни форми на животновъдство.

Успоредно с решаване на съдбата на фермите стоят и въпросите свързани с ограничаване на потреблението на традиционните продукти с животински произход и заместването им с такива получени от растения. И ако по отношение на месо и месни изделия хората се разделят на две групи – вегетарианци и невегатарианци, то по отношение на мляко и млечни продукти, като че ли въпросът за отказване от тях като че ли никога не е стоял…..поне до сега.

Ще се сбогуваме ли с оригиналния продукт – мляко издоено от животни ? Звучи  много крайно, малко тъжно и дори съдбоносно. Вероятно няма, но безспорно тенденциите са за силно редуцирано присъствие на този хранителен продукт на нашата трапеза. Сигурно е, че наред с това, цената му ще се повишава.

Някои вероятно не без основание биха казала, че ние в Бълагария в това отношение сме много напред……..трудно може да се открие истинско натурално мляко и продукти по витрините и щандовете в магазините ни. Ако се създаде такъв критерий за оценка и сравнение без съмнение ние бихме били отличниците на Европа, и не само.

В немския онлайн новинарски портал t-online вчера 31.07.2022 в, бе публикуван материал озаглавен  Алтернативите във възход или „ЧАО на кравето мляко“ с автор Theresa Crysmann

https://www.t-online.de/nachhaltigkeit/ernaehrung/id_100033488/auslaufmodell-kuh-warum-milchalternativen-boomen.html

Представям го на Вашето внимание с малки съкращения

Прочетете още

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е КРАВАТА ДА РОДИ НЯКОЛКО ТЕЛЕТА

Понякога в стремежа да помогнем, ние пречим на естествените процеси протичащи в организма на животните. Например невъзможността да бъде заплодена една крава, често е някаква защитна реакция срещу определени неблагоприятни фактори – недоимък, болест или дори само дискомфорт в организма. Прекаленото форсиране и стимулиране на процесите свързани с размножаването при такива животни може да доведе до свърх ефект, който в крайна сметка е нежелан и вреден. 

Прочетете още

ПОВРЕДИ НА ТАЗА СЛЕД ЗАТРУДНЕНИЕ НА РАЖДАНЕТО ПРИ ЖИВОТНИТЕ

Късната есен, зимата и пролетта са сезони, когато раждането при животните най-често е свързано с някакъв проблем. В предния брой разгледахме кои са причините за задържане на плода в твърдия родилен път. В настоящия материал ще видим обичайните последствията, ако все пак се поеме риска и плодът се  изтегли с непозволена теглителна сила. Те са твърде неблагоприятни, както за майката така и за новороденото.

Прочетете още

ЗАДЪРЖАНЕ НА ПЛОДА В КОСТНИЯ РОДИЛЕН – ПРИЧИНА ЗА ЗАТРУДНЕНИЕ В РАЖДАНЕТО ПРИ ЖИВОТНИТЕ

Причините за затруднение в раждането са разнообразни. Най-общо те се разделят на две големи групи – от развъдно-биологично естество и непосредствени. Втората група представляват директно отражение на самия процес на размножаването, развъждането и отглеждането на животните. От една страна затрудненията в протичането на раждането са закономерен резултат на грешки допускани от човека, но също така и следствие на настъпила случайност, водеща до нарушаване на нормалните физиологични процеси.

Прочетете още

ПРИЧИНИ ЗА ЗАТРУДНЕНИЯ НА РАЖДАНЕТО ПРИ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ

Раждането е физиологичен процес. Обикновено то настъпва спонтанно. Външната намеса от страна на човек е ненужна. Понякога обаче, поради различни причини в различните фази на раждането се явяват пречки, които спират придвижването на плодовете по естествения родилен път. Следствие на това настъпват усложнения, водещи до смърт на плода, трайно увреждане дори загиване и на майката. Такова раждане, което протича със смущения, забавяне или задържане на плодовете в родилния път, изобщо със затруднения от различен характер, се означава като затруднено патологично раждане. Причините са от твърде различно естество.

            Разграничаването на нормалното раждане като физиологичен процес от патологичното, което е свързано с големи, понякога непреодолими затруднения е задача на ветеринарния лекар. В голяма степен точната преценка зависи от неговия опит и компетентност.

Прочетете още