Публикации

ПОДЪТ В РОДИЛНОТО – НА НУЖНОТО НИВО !

Нещото което не може да бъде избегнато от животните в нито един момент това е повърхността на пода, леглата, пътеките, дворовете, ливадата. Подценяването на значимостта на качествените характеристики, които трябва да притежава тази повърхност може да ви остави „под повърхността” уважаеми фермери. И ако компромисът наложен от безпаричието търси своето място, къде ли не, то не там долу трябва да бъде намирано то !

Прочетете още

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГУМЕНИТЕ ПОСТЕЛКИ В РОДИЛНИТЕ БОКСОВЕ ЗА СВИНЕ

Гумените постелки биха могли да се използват при отглеждане на бременни свине. Напоследък този вид подови покрития се използват при опрасените кърмещите свине. При провеждани изследвания в Германия детайлно се проучва влиянието на нововъведението не само върху животните, но и така също и върху цялостния технологичен процес, с което се цели да се формулират всички ползи и евентуални недостатъци от употребата им.


Снимка 1 – гумената постелка за свинете майки пасват добре на тяхното тяло
Прочетете още

ГУМЕНИТЕ ПОСТЕЛКИ ЗА СВИНЕ – УСТОЙЧИВО НАСТЪПВАЩИ

През последните години едно от нововъведенията в свиневъдството са гумените подови постелки. Приложението им бавно, но сигурно се разширява. Същевременно ефекта от употребата им все още е в процес на проучване, дискусии, противоречиви становища.

Основен аргумент в полза на гумените покрития е безспорния факт, че във всички случаи те са предпочитани от свинете пред твърдия циментов, чугунен или пластмасов под. И това не се отнася единствено за леглата, но така също и за пътеките за придвижване въобще навсякъде, където се намират животните. Желаният и прокламиран ефект е обезпечаване на благополучие и комфорт за животните. Това се налага от актуалните законови изисквания и доминиращото обществено мнение и нагласи. Не бива обаче да се забравят също така и здравния аспект на по-добрите условия на живот, което неминуемо води до по-висока продуктивност и ефективност.

Снимка 1 (KRAIBURG) Най-често новите покрития се налагат върху стар скаров под, което е и причината те да бъдат с отвори
Прочетете още

Не Ротари клуб, а „Кура Ротари” (Not Rotary club but “Kura Rotary”)

Известно е, че модерните кравеферми са оборудвани с доилни зали. Този начин да добив на мляко гарантира по-високо качество на суровината, интензификация, по-голяма производителност на труда, по-добър контрол на здравословното състояние на животните и в крайна сметка повишаване на рентабилността.

За да се увеличи не само количеството на млякото, но и способността на кравите да могат да бъдат издоявани е важно да се спазват редица технологични условия, базирани на биологичните особености на животните. Важна предпоставка за добив на повече и по-качествено мляко е по време на доенето кравите да се чувстват комфортно. Болката, стреса, напрежението, безпокойството са фактори, възпрепятствуващи протичането на физиологичните процеси при отдаване на млякото. Последствията от това са в следните няколко направления:

1. Намаляване количеството на млякото.

Прочетете още

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА КОЗИ Е ПЕРСПЕКТИВНО, НО Е ПОДЧИНЕНО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

През последните години в световен мащаб броят на отглежданите кози се увеличава. Общият им брой е над 700 милиона. Повече от половината са в Азия, една трета в Африка, а в  Европа те са около 18 милиона.

За България този подотрасъл на животновъдството е единствения, който бележи значителен ръст след 1990 година. От около 430 000 през 1985 г., в началото на нашия век козите достигат близо милион. Противно на световните тенденции обаче, през последните няколко години унас се отчита известен спад в популацията. За да бъдем отново нас си !

Кои са причините за широкото разпространение на козите ? Кое прави този вид, атрактивен ?

Прочетете още