Публикации

ДОБРИ ДУМИ И ЗА МАЛКИТЕ ФЕРМИ

България е малка страна. Ние сме зависими от всичко и от всички. Правим ли нещо, за да не бъде това така ?

Известно е, че производството на храни и хранителни продукти е със стратегическо значение за всяка нация. Освен всичко друго то осигурява независимост ! Може ли тя да има цена. Може ли когато се говори за независимост да се говори за интереси. Известно е, че съществена част от животните у нас се отглеждат в малките ферми. За съжаление, притиснати от икономическите обстоятелства, ентусиастите остават все по-малко. Допълнително в медиите, навсякъде и във всичко непрекъснато се прокламира идеята, че дребните производители са обречени. За тях е настъпил края !

Прочетете още

ПРЕКАРВАЙКИ ДЕНЯ В ЛЕЖАНЕ, КРАВИТЕ РАБОТЯТ ЗА ВАС ФЕРМЕРИ !

Чистопородните и високопродуктивни крави са като истинските принцеси. Те са създадени за най-меката постеля. Ако леглото им е твърдо и неудобно, то тогава не очаквайте нищо хубаво от тях….

Така накратко би могло да се обобщи съдържанието на настоящия материал. Търсейки причините за един или друг провал, нерядко те се коренят в погрешното архитектурно и конструктивно изпълнение на сградите и съоръженията в тях…

От съществено значение за постигане на висока продуктивност при млечните крави е продължителното им лежане, 12-14 часа на ден. В това положение, кръвоснабдяването на млечната жлеза се увеличава с 30 %, а от там и  количеството на образуваното мляко. Освен това при почивка в 70% от времето кравите преживят необезпокоявани, което допълнително подобрява храносмилането и усвояването на хранителните вещества.

Оптималният режим на лежане води до минимално натоварване на копитата (механично, химично и инфекциозно) и крайниците като цяло. Така се насърчава подобряването на здравния им статус.

Прочетете още

ОПТИМАЛЕН КОМФОРТ ЗА МАКСИМАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ

Очакванията на всички са след отелването й, кравата да „произведе” това, за което се отглежда, а именно максимално количество мляко. Организмът на едно високопродуктивно животно е изключително чувствителна и неустойчива система, подложена на огромно натоварване. В най-голяма степен това важи за първите два месеца след раждането. Лактацията стартира, млечността се увеличава непрекъснато и това е причина да намерят своята проява типични метаболитни болести и нарушения като кетоза, хипокалцемия, заболявания на опорно-двигателния апарат (дигитален дерматит, копитна язва), мастити, цисти на яйчниците, маточни възпаления.

Прочетете още

РАЖДАНЕТО ПРИ ОВЦЕТЕ Е НАЙ-ОТГОВОРНИЯТ МОМЕНТ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО ИМ

Раждането е една от най-важните фази при размно­жаването и развъждането на селскостопанските жи­вотни. Това е физиологи­чен процес и нормално про­тича без чужда помощ. Раждането е свързано с максимално натоварване на организма на женското животно. Понякога и незначителните отклонения от нормалното му протичане може да са с фатален изход, особено за високо­продуктивните  овце  от културните породи. При овцете в нашата страна нормално раждане­то настъпва през зимните месеци, когато условията на хранене и гледане са най-неблагоприятни.

Прочетете още

ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ЧИЛИ

Известно е, че Чили се намира в югозападната част на Южна Америка. Разположението му е уникално. Дължината на тази страна е над 4500 км, граничеща на север с Перу, а на юг с Огнена земя. Средната ширина на Чили е само 200 км. В страната се намира най-южната част на континента нос Хорн, отдалечен само на 650 км от Антарктида. Климатът, почвите, флората и фауната на тази страна са изключително разнообразни. Високата верига на Андите се разпростира по цялата дължина на страната. Основното било на тези планини служи като естествена граница с Аржентина.

Прочетете още

АБОРТИТЕ ПРИ КРАВИТЕ

Абортът представлява нарушаването на функционалната и анатомична връзка между майка и плод. Настъпването му при кравите води до значителни икномически щети –  загуба на плода, намалена млечна продуктивност и безплодие.

Прочетете още

«СКРИТИ» ИНТОКСИКАЦИИ НА КРАВИТЕ В ПЕРИОДА ОКОЛО ОТЕЛВАНЕ

Животните и човека съжителстват с милиарди микроорганизми. Те се намират върху кожата, в стомашно-чревния канал, млечната жлеза, пикочно-половите и дихателните пътища. Броят им е огромен. Така върху кожата само, микроорганизмите са 100 пъти повече, от клетките изграждащи цялото тяло. Те попадат и навлизат в организма от околната среда с въздуха, храната и водата. Обикновено съществува симбиоза между микроорганизми и макроорганизъм, тоест взаимна изгода. Благодарение на тях е възможно протичане на нормалните физиологични процеси в предстомашията при преживните.

Прочетете още

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛНИТЕ ТЕЛЕТА ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ ПРЕЗ УСТАТА

За да бъде рентабилна, всяка дейност трябва да бъде обвързна с минимални производствени разходи. В пълна сила това важи за животновъдството у нас, често поставено в условия на нелоялна конкуренция от външни  и вътрешни фактори.

Болестите на храносмилателната система при телетата са много актуални. Те са широко разпространени и особенно в някои ферми обхващат зстрашителна част от животните. Водят до директни загуби за фермерите – разходи за лечение, непълноценно развитие на телетта, и повишаване на смъртността. Причиняват се от микроорганизми – бактерии, вируси, гъбички, а също така и от някои фактори от незаразно естество.

В повечето случаи болестите на храносмилателната система се придружават с диария. Следствие непрекъсната евакуация на течности от организма настъпва обезводняване (дехидратация).

Лечението в тези случаи е комплексно. То е скъпо, а шансовете за успех понякога са нищожни. Ветеринарният лекар прилага антибиотици, витамини, прави венозни инфузии, ваксинира майките и застрашените животни с цел предотвратяване на по-нататъшното разпространение на болестта.

Същевременно фермерите и гледачите на животни не трябва да остават безучастни, а  да оказват активна помощ и грижи за спасяване на заболелите телета и овладяване на ситуацията. Така не само че терапията ще е по-ефективна, но същевременно ще бъдат спестени значителни средства.

Прочетете още

АКО НЕ СЕ РАЗГОНВАТ, КРАВИТЕ ОСТАВАТ БЕЗПЛОДНИ

Разгонването е фаза на половия цикъл, с която се означава еструса, през която женските животни проявяват влечение към мъжките животни, от яйчниците им се отделят зрели яйцеклетки, които са годни за оплождане. Това е така наречения фертилен или плоден период, през който кравите могат да заченат. Съпровожда се от различни поведенчески промени и признаци, които спомагат животните в тази фаза да бъдат лесно разпознати. Най-типични за разгонването са повишена нервна възбуда (заскачане на други животни в стадото, засилена подвижност, търсене на контакт с животни, хора), бистри и точещи се изтечения от външните полови органи, влечение към срещуположния пол (допускане на мъжките). Регистрацията и разпознаването на еструса е гаранция, че в половите органи и организма на животното протичат определени циклични процеси. Важно условие за да се предприеме изкуствено осеменяване и заплождане.

Прочетете още

Ще консумираме ли в бъдеще мляко от животни ?

Живеем в съдбовни и разделни времена. Паралелно с фундаменталните и най-наболелите въпроси стоящи пред света и в частност пред нас българите съществуват много други, на пръв поглед по-второстепенни. Със своята тежест и роля за обществото обаче, те в никакъв случай не отстъпват назад. Един от тях касае бъдещето на животновъдството. Ще го бъде ли ?

Като че ли съществуват тенденции за укротяване и редуциране на съществуващото през последните години свръхпроизводство на месо и мляко на Запад. Но в никакъв случай обаче това не трябва да радва производителите в България. Случващото се е отговор на трайни, целенасочени и неотменими тенденции, които засягат в пълна сила и нас !

В Холандия, Дания, Северна Германия и в други страни, държавата закрива много от фермите. Целта е да се намали поголовието поне с 30%. Аргументите са главно екологични – силно негативно въздействие на животновъдството върху околната среда. Нещо повече. Предписанията са за възстановяване на екстензивни форми на животновъдство.

Успоредно с решаване на съдбата на фермите стоят и въпросите свързани с ограничаване на потреблението на традиционните продукти с животински произход и заместването им с такива получени от растения. И ако по отношение на месо и месни изделия хората се разделят на две групи – вегетарианци и невегатарианци, то по отношение на мляко и млечни продукти, като че ли въпросът за отказване от тях като че ли никога не е стоял…..поне до сега.

Ще се сбогуваме ли с оригиналния продукт – мляко издоено от животни ? Звучи  много крайно, малко тъжно и дори съдбоносно. Вероятно няма, но безспорно тенденциите са за силно редуцирано присъствие на този хранителен продукт на нашата трапеза. Сигурно е, че наред с това, цената му ще се повишава.

Някои вероятно не без основание биха казала, че ние в Бълагария в това отношение сме много напред……..трудно може да се открие истинско натурално мляко и продукти по витрините и щандовете в магазините ни. Ако се създаде такъв критерий за оценка и сравнение без съмнение ние бихме били отличниците на Европа, и не само.

В немския онлайн новинарски портал t-online вчера 31.07.2022 в, бе публикуван материал озаглавен  Алтернативите във възход или „ЧАО на кравето мляко“ с автор Theresa Crysmann

https://www.t-online.de/nachhaltigkeit/ernaehrung/id_100033488/auslaufmodell-kuh-warum-milchalternativen-boomen.html

Представям го на Вашето внимание с малки съкращения

Прочетете още