Публикации

Пожизнена млечност и експлоатационна продължителност при кравите

Не рядко в печата се третират въпроси свързани с икономическата целесъобразност при отглеждане на кравите. През последните години в немския печат се поместват резултатите от изследванията на Dr. Anke Wangler от „Института по животновъдство и животински продукти” в гр. Мекленбург, отнасящи се за конкретните условия в Германия. Подчертан е важния икономически аспект и ползи от максималното удължаване на експлоатационния живот на кравите. Авторката помества своите задълбочени изследвания относно пожизнената млечност и експлоатационната продължителност при млечните крави, показатели, които придобиват особена тежест при сегашните икономически условия и тенденции в световен мащаб.

Прочетете още

Печалившо ли е отглеждането на млечните крави ?

Отговорът на този въпрос е от изключителна важност за всеки фермер. И докато у нас едва ли някой прави истинска обективна равносметка на икономическите ползи от говедовъдството, то в развитите страни тези въпроси са обект на задълбочени проучвания от страна на цели институти, селекционни и областни служби по земеделие, сдружения и асоциации. И всичко това не е самоцел, а е предназначено за оказване на  своевременна и ефективна помощ на животновъдите.

Прочетете още

Вирусът Schmallenberg една нова заплаха

Проблемът

Както е добре известно, през втората половина на миналата година в Западна Европа е регистрирана нова болест при преживните животни, причинена от непознат до този момент вирус, наречен Schmallenberg (по името на града, където е открит за пръв път). Той е идентифициран и доказан за първи път във Фридрих-Льофлер институт („Friedrich-Loeffler-Institut“). През декември на сайта на Европейската агенция за опазване на околната среда, храните и селско стопанство са публикувани първите официални резултати от проучвания касаещи тази инфекция (www.defra.gov.uk/animal-diseases/monitoring).

Прочетете още

Вирусът ШМАЛЕНБЕРГ (Schmalenberg) уврежда фатално новородените агнета и ярета

Проблем

През зимата на 2012 г. във ферми в Германия се раждат много агнета с аномалии и уродства. Показаните признаци и промени не съответстват на познатите до този момент причини за този вид неблагополучия.

Вниманието е насочено към една нова инфекция, придобиваща огромна популярност и актуалност в Северозападна Европа, а именно болестта причинена от вируса Шмаленберг (Schmalenberg). В посочените случаи при всички изследвани агнета съмненията са потвърдени в Fridrich-Loefler-Institut, мястото където за първи път е идентифициран въпросния вирус.

Да припомним още веднъж кое е най-характерното за него ?

Прочетете още

Замърсени животни – не само естетически непригодни

Прието е, че животните са мръсни следствие немарливост от страна на фермера, лоши грижи и недостатъчна хигиена. Макар че те сами газят до колене в калта, всъщност това те го правят по принуда ! Един проблем представляващ не само естетически недостатък !

Прочетете още

Защо намалява млеконадоя ?

Количеството на произведеното мляко в една ферма може да се планува, предвид големината й, породния състав, ражданията, избрания технологичен и производствен режим. Понякога обаче очакванията не се оправдават, като е възможно дори възникналата негативната тенденция да се задълбочава. Кои биха могли да бъдат причините за това ? Един въпрос с най-голямо значение за млекопроизводителите. Отговорите са в няколко насоки.

Прочетете още

Тест-стада в млечното говедовъдство – способ за изучаване на наследствените функционални признаци

През последните години средната млечност на кравите в Германия се повишава с големи темпове. От една страна това е много обнадеждаващо. Така в провинция Саксония тя достига 8 785 кг. за лактация. В голямата си част тези значителни успехи се дължат на селекцията, чиято основна задача до скоро е била достигане на върховата млечност при кравите. Същевременно всички фермери желаят най-високата продуктивност да се съпътствува с много добри  и устойчиви наследствени функционални признаци, като: плодовитост и качеството на получените приплоди, здравословно състояние, експлоатационната продължителност и доимост (възможност за лесно и бързо издояване). За съжаление обаче, природата не може да бъде измамена. Функционалните наследствени признаци не са на желаното ниво. Например, висок процент от животните се бракуват рано поради различни заболявания. Нуждата от ветеринарни лекари е все още крещяща !

Прочетете още

Стабилният имунитет при телетата синоним на живот, здраве и бърз прираст

Защитата на организма от инфекциозните агенти се осъществява по два начина. На първо място стои имунитета. Когато той е силен, се гарантира стабилна устойчивост и неуязвимост. Разбира в условията на реалния живот винаги има фактори, срещу които организмът е безпомощен. Въпрос на шанс е дали той ще се срещне с тях. Ако това се случи, без помощта на лекарствата изходът би могъл да бъде фатален. Именно те, различните продукти на фармацевтичната индустрия, най-вече в лицето на химиотерапевтиците и ваксините, представляват вторият съхраняващ живота фактор. Един пример – може ли някой да си представи съвремието ни без антибиотици !  

Прочетете още

ШАП ПРИ ЖИВОТНИТЕ – МНОГО ВЪПРОСИ И ПРОТИВОРЕЧИВИ ОТГОВОРИ

Шапът е силно контагиозна болест при двукопитните животни.Актуален проблем, една потенциална, дори реална опасност за нашата страна. Събитията от последните седмици потвърждават това.  Причинява се от специфиченафтовирус от семействоPicornaviridae. Различават се различни серотипове – представляващи различни форми на този вирус. Серотип О (името произхожда от това на френския департамент  Oise), А („Allemagne“ – Германия), С, Азия 1, SAT 1-3 (произхождащ от южноафриканската територия). Всеки притежава съответни подтипове, без да съществува кръстосан имунитет. Това ще рече, че имунитетът срещу един конкретен причинител не предпазва от друг, макар и най-сроден. В Европа до този момент са доказани само типовете О, А и С. Вирусът притежава повишена склонност към мутации. 

Прочетете още

Шапът – истински кошмар

Шапът – мит или реалност ! Оказва се, че е реалност. И то опасна и много скъпа реалност за нашата страна. Болест – силно заразна, прилепчива, една от тези, които най-лесно и най-бързо се разпространяват. Засяга двукопитните животни – крави, свине, биволи, овце, кози. Причинителят е вирус.

Прочетете още