Категория: Други

ИМУНОБЕТА ЗА СВИНЕ МАЙКИ

Късната бременност, опрасването и следродилният период при свинете са особено важни моменти, както в технологичен, така и в чисто биологичен аспект.  Благополучието през тези периоди е в основата на добрите приходи и успехи при отглеждане на свинете. И обратно – провалите при раждане и отглеждане на новото поколение и заплождането след това обикновено не само е причина за загуби, но и компрометира всички добри намерения, планове и ползи от свиневъдството. Пазарният натиск налага непрекъснато намаляване на себестойността на произвежданото свинско месо.

Прочетете още

ИМУНОБЕТА – СТИМУЛАТОР И НЕ САМО

Понякога здравето, развитието и продуктивността на животните не е на нужното ниво. А е нормално, всеки ветеринарен лекар, фермер и мениджър така да планува нещата, че в максимална степен да бъдат предотвратени неблагополучия и свързаните с това намалени приходи. Проблемите трябва да бъдат избягвани и решавани.

Един пример: част от младите и подрастващите животни не се развиват както трябва. Те изостават в растежа и закърняват. Възниква едно особено състояние на организма, при което хранене, храносмилане и усвояване на хранителните вещества са нарушени. Не представлява отделно заболяване, а най-често е вторично, следствие от някакво предходно увреждане. След първоначалното спиране или забавяне на растежа, по-късно биха могли да настъпят и дистрофични промени в различни органи.

Причините за закърняването са разнообразни и понякога се установяват трудно.

Прочетете още

КРАЯТ НА ЗИМАТА ИЗИСКВА ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ ОТ СТРАНА НА ФЕРМЕРИТЕ

В по-голямата част от нашата страна, втората половина  на февруари и началото на март бележат края на зимата. Температурите се повишават, денят се удължава, на места израства свежа зелена трева. Както се казва, хващаме се за зелено. Но вместо да си отдъхнат, за голяма част от животновъдите  проблемите не само че остават, но се появяват и нови. Причините за това са различни. Те се крият не толкова в климатичните особености характерни за  този период от годината, а  преди всичко в фуражната база и технологията на отглеждане.

Най-важния проблем е, ниското качество на фуражите и несъответствуващото на нуждите на организма съдържание на хранителни вещества. Грешките в храненето се допускат по всяко време на годината. Това зависи от съществуващата фуражна кухня, технология и обезпеченост. Обикновено обаче края на зимата е най-критичния период. Това оказва негативно въздействие върху протичането на много патологични процеси и болести в организма на животните или да доведе до намаляване на защитните сили.

Прочетете още

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА КОЗИ Е ПЕРСПЕКТИВНО, НО Е ПОДЧИНЕНО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

През последните години в световен мащаб броят на отглежданите кози се увеличава. Общият им брой е над 700 милиона. Повече от половината са в Азия, една трета в Африка, а в  Европа те са около 18 милиона.

За България този подотрасъл на животновъдството е единствения, който бележи значителен ръст след 1990 година. От около 430 000 през 1985 г., в началото на нашия век козите достигат близо милион. Противно на световните тенденции обаче, през последните няколко години унас се отчита известен спад в популацията. За да бъдем отново нас си !

Кои са причините за широкото разпространение на козите ? Кое прави този вид, атрактивен ?

Прочетете още

КОГАТО МЛАДИ И ПОДРАСТВАЩИ ЖИВОТНИ ИЗОСТАВАТ В РАСТЕЖА

Понякога част от младите и подрастващите животни не се развиват както трябва. Те изостават в растежа и закърняват. Възниква едно особено състояние на организма, при което хранене, храносмилане и усвояване на хранителните вещества са нарушени. Не представлява отделно заболяване, а най-често е вторично, следствие от някакво първично увреждане. След първоначалното спиране или забавяне на растежа, по-късно биха могли да настъпят и дистрофични промени в различни органи.

Причините за закърняването са разнообразни и понякога се установяват трудно.

Прочетете още

Водно почистване пътеки

Фино почистване на пътека на обор за крави чрез заливане с вода. Евтин и удачен метод при условие, че са изпълнени някои технологични и конструктивни предпоставки – наклон, резервоар с утаител за отпадните води и др. По този начин, се оползотворява се отпадната вода. Особено удачен метод за летните горещи месеци.

Прочетете още

НАЙ-ВАЖНИТЕ НЕДОИМЪЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ ТЕЛЕТАТА

Недоимъчните заболявания са широко разпространени в нашата страна във връзка със съществуващите технологии за отглеждане и хранене на животните. Те представляват клинични или субклинични отклонения от нормалното здравословно състояние, дължащи се на недостатъчно или небалансирано приемане на определени храни и вещества. Свързани са с нарушение в обмяната на веществата. Въпреки направените обширни проучвания все още не е установено напълно значението на много недоимъчни заболявания при животните. Диагностицирането им в условията на практиката е изключително трудно. Недоимъчните заболявания засягат всички видове животни.

При телетата клинично те се манифестират сравнително късно след въздействие на предразполагащия фактор. Много често грешки в храненето на майката по време на бременността  /а и преди това/ води до раждане на мъртви или приплоди с намалена жизненост и склонност към заболеваемост.

Прочетете още

ПРЕДРОДИЛНО ЗАЛЕЖАВАНЕ НА ВИСОКОПРОДУКТИВНИТЕ ОВЦЕ

Естествен е стремежа на стопаните да отглеждат по-едри и високопродуктивни овце. Често такива животни раждат по две агънца, радостта от което кара техните собственици поне за малко да забравят своите неволи. Понякога обаче, именно когато, трепета и надеждата са най-големи, в края на бременността овцете залежават, като изхода най-често е неблагоприятен. Възникват въпроси: защо се случи това, виновен ли е някой ? Разбира се още никой не се и преборил с Майката природа и когато тя дава понякога същевременно и взема. В пълна сила това важи и за най-продуктивните животни въобще. Дискусионен е дори въпроса относно целесъобразността на тяхното отглеждане ?

Прочетете още

ЗНАЧЕНИЕ НА ЛЮЦЕРНАТА КАТО ФУРАЖНО РАСТЕНИЕ

Люцерната е традиционна фуражна култура за нашата страна. Тя е една от най-старите културни бобови многогодишни треви. Отглежда се първоначално в Средна Азия, а впоследствие е пренесена в Африка и Европа. В нашата страна люцерната е внесена сравнително късно, през 19 век от Франция и Италия. Масово се отглежда след 1926 година. Тя е едно от най-богатите на хранителни вещества растения. Значението й се определя и от получаваните високи добиви, при подходящо отглеждане. Люцерната е с голяма дълготрайност. Различните сортове издържат няколко години. Корените й достигат до 40-45 сантиметра дълбочина. Известно е, че освен всички останали предимства, люцерната обогатява почвата с азот.

            Тревната маса на люцерната е богата с хранителни вещества, особено с белтъчини. Съществува голяма разлика в качеството на листата и стъблата. Така съдържанието на суров протеин е почти три пъти по-голямо в листата, а процентът на суровите влакнини е три пъти по-висок в сухото вещество на стъблата. Аминокиселинния състав на белтъчините е разнообразен. Съдържа предимно аргинин, хистидин, лизин, левцин, изолевцин, фенилаланин и по-малко треонин, триптофан, валин, метионин, цистин и тирозин.

Прочетете още

ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НЕ СА БЪЛГАРСКИ ПАТЕНТ

Не само българския млекопроизводител има проблеми. Понятия като „сигурна печалба” и „лесен успех” са блян и за европейските фермери. И въпреки, че там борбата за една по-висока ефективност е на съвсем друго ниво, проблемите съществуват. Така например, възрастта, при която кравите се бракуват обезпокоително намалява. В района на Хановер (Германия) например тя е 62,5 месеца (Brade 2005).

Факт е, че от 1998 година до сега средната млечност на кравите в Европейския съюз е нараснала с 600 кг. Специално за Германия тази цифра е 800. Така например средната млечност  на кравите в страната наричана още „Локомотивът на Европа” е около 7500 кг мляко с 4,21 % масленост и 3,45 % белтъци. Там също се осъществява структурна реформа.  Фермите от които се изкупува мляко са намалели наполовина, а същевременно средният брой на кравите в едно стопанство е удвоен. В крайна сметка финансовото състояние на много млекопроизводители и в Германия не се е подобрило, дори напротив. В борбата си за оцеляване и увеличаване на доходите повечето фермери търсят начини за намаляване на разходите. И докато благодарение на проведените мероприятия в областта на храненето, развъждането и гледането е постигнато много, то все още съществува тенденция към намаляване на експлоатационния живот на кравите.

Прочетете още