Категория: Други

Замърсени животни – не само естетически непригодни

Прието е, че животните са мръсни следствие немарливост от страна на фермера, лоши грижи и недостатъчна хигиена. Макар че те сами газят до колене в калта, всъщност това те го правят по принуда ! Един проблем представляващ не само естетически недостатък !

Прочетете още

Тест-стада в млечното говедовъдство – способ за изучаване на наследствените функционални признаци

През последните години средната млечност на кравите в Германия се повишава с големи темпове. От една страна това е много обнадеждаващо. Така в провинция Саксония тя достига 8 785 кг. за лактация. В голямата си част тези значителни успехи се дължат на селекцията, чиято основна задача до скоро е била достигане на върховата млечност при кравите. Същевременно всички фермери желаят най-високата продуктивност да се съпътствува с много добри  и устойчиви наследствени функционални признаци, като: плодовитост и качеството на получените приплоди, здравословно състояние, експлоатационната продължителност и доимост (възможност за лесно и бързо издояване). За съжаление обаче, природата не може да бъде измамена. Функционалните наследствени признаци не са на желаното ниво. Например, висок процент от животните се бракуват рано поради различни заболявания. Нуждата от ветеринарни лекари е все още крещяща !

Прочетете още

ШАП ПРИ ЖИВОТНИТЕ – МНОГО ВЪПРОСИ И ПРОТИВОРЕЧИВИ ОТГОВОРИ

Шапът е силно контагиозна болест при двукопитните животни.Актуален проблем, една потенциална, дори реална опасност за нашата страна. Събитията от последните седмици потвърждават това.  Причинява се от специфиченафтовирус от семействоPicornaviridae. Различават се различни серотипове – представляващи различни форми на този вирус. Серотип О (името произхожда от това на френския департамент  Oise), А („Allemagne“ – Германия), С, Азия 1, SAT 1-3 (произхождащ от южноафриканската територия). Всеки притежава съответни подтипове, без да съществува кръстосан имунитет. Това ще рече, че имунитетът срещу един конкретен причинител не предпазва от друг, макар и най-сроден. В Европа до този момент са доказани само типовете О, А и С. Вирусът притежава повишена склонност към мутации. 

Прочетете още

Шапът – истински кошмар

Шапът – мит или реалност ! Оказва се, че е реалност. И то опасна и много скъпа реалност за нашата страна. Болест – силно заразна, прилепчива, една от тези, които най-лесно и най-бързо се разпространяват. Засяга двукопитните животни – крави, свине, биволи, овце, кози. Причинителят е вирус.

Прочетете още

Ако нещо в кравефермата не върви както трябва

Производственият процес в една ферма, протича с определена ритмичност и интензивност. Собственикът и животновъдите разчитат на желаното количество продукция, заложена и разпределена във времето. По този начин могат да се плануват приходи, разходи, движение на животни и останалите ресурси. В крайна сметка – трудно или лесно нещата вървят.

Прочетете още

Възможно е диариите при телетата да са от незаразен характер

Диариите се срещат сравнително често при отглеждането на телетата. Те са особено опасни при новородените, тъй като през този период организма е най-чувствителен към патогенните агенти и същевременно е най-неукрепнал. Боледуват предимно телетата отглеждани в по-големите ферми. Нерядко обаче се засягат и животните в малките стопанства. В по-леките случаи диариите предизвикват неразположение и изоставане в растежа, а в по-тежките могат да доведат до тежки увреждания завършващи със смърт.

Прочетете още

Наблюдението на животните във фермата дава отговор на редица въпроси

Като гледате, виждате ли господа Фермери ? Отговор на редица въпроси и решаването на съществуващи проблеми би могло да ни предостави старателното наблюдение на животните в една кравеферма. Поведението и държането не само че издават много точно статусът им, но биха могли да разкрият и първопричините за различните болестни състояния.

Прочетете още

За минералите във фуражите на свинете – биологично значение, потребност и нейното обезпечаване

Известно е, че в тялото на животните и човека под една или друга форма се намират различни минерали. В зависимост от тяхното количество те се разделят на две големи групи. Първата, макроелементите са в количество над 50 милиграма на килограм телесна маса в организма. Повечето от тях се намират в разтворено (йонизирано) състояние, придобивайки положителен или отрицателен електричен пълнеж. Поради тази причина се означават още като електролити. Макроелементи са калция, фосфора, хлора, натрия, калия и магнезия. Като микроелементи се определят тези минерали, чиято концентрация на килограм телесна маса не надвишава 50 милиграма (мед, манган, цинк, селен, желязо, йод, кобалт).

Прочетете още

Здравен аспект на грижите за кравите през есенно-зимния период

След жаркото и сухо лято, като че ли малко неочаквано пред нас е вече зимата. Високите температури се понасят по-трудно от кравите и ако условията при които се отглеждат животните съответствуват на всички норми и предписания, то тогава този по-студен период от годината ще е свързан с малко несполуки. На практика обаче това не се получава. Почти винаги този сезон е по-тежък за животновъдите и фермерите. Често съществува дефицит на качествени и пълноценни фуражи. Късите дни, продължителното оборно отглеждане, повишената влажност, липсата на разходка са все причини водещи до рязко намаляване на продуктивността и влошаване на общото здравословно състояние. 

Прочетете още

Подготовката на кравите за зимния период започва от сега

Известно е, че късната зима и ранната пролет са най-неблагоприятните сезони за отглеждането на кравите. Обикновенно тогава фуражите са на привършване, късите дни, продължителното оборно отглеждане, липсата на разходка са причини водещи до рязко намаляване на продуктивността и влошаване на общото здравословно състояние.  За да бъдат намалени неблагоприятните сезонни въздействия върху животните е необходимо да се извърши своевременна подготовка, която да започне още през късното лято и ранната есен. Тя се извършва в следната последователност.

Прочетете още