Категория: Други

ПЪТЯТ КЪМ ЕВРОПА ИЛИ МАЛКИТЕ КАМЪЧЕТА, КОИТО МОГАТ ДА ОБЪРНАТ КОЛАТА

 

По време на посещението ми в Германия в началото на тази година (2005 година)  имах възможността да се запозная от близо със селското стопанство в тази развита страна. За всички е известно, че Германия е локомотивът на Европа. Притегателен пункт за хора от цял свят. Еталон и държава от която бихме могли да научим много. Знаем ли тук в България, достатъчно за тази прекрасна страна ? Като ветеринарен лекар, акушер-гинеколог особен интерес за мен представляваха говедовъдните ферми. В такива случаи спонтанно възниква въпросът – в какво се състои разликата между нашите и немските стопанства ? С какво те са по-добри от нас ? Имаме ли и какъв е нашия шанс за развитие.

Прочетете още

Недостигът на манган би могъл да бъде обусловен и от увеличаване на желязото в питейната вода. Какви са последствията от това за кравите ?

Недоимъчните заболявания имат значение при отглеждането на животните. В особенна сила това важи за някои микроелементи. Това са химически елементи намиращи се нормално се в много малки количества, но изпълняващи важна биологична функция в организма. Отделните микроелементи взаимодествуват помежду си. Съществува равновесие обуславящо нормалното протичане на жизнените функции. Недостигът на някои микроелементи в организма понякога протича атипично, като поставянето на точна диагноза налага извършването на комплекс от изследвания.

Прочетете още

Кооперативните ферми на територията на бившата Германска Демократична Република са живи

Успехът и ефективността във всяка една човешка дейност често зависят и от най-малките детайли. Точното улавяне на критичните моменти в производствения процес изисква добра теоретична подготовка, компетентност, опит и разбира се прогресивно мислене.

Преди около 22 години започна нова ера в историята на България. Оставам без оценка за промените и резултатът от тях. Бих желал да обърна внимание на един вероятно малко известен факт – след обединението на Германия, в бившите социалистически източни провинции голяма част от фермите не бяха разрушени. Те все още са живи. Почти запазили своята колективна форма на собственост, разбира се видоизменена съобразно новите условия и дадености, но без никакво съмнение – постигнато е усъвършенстване !

НАПИСВАНЕТО НА МАТЕРИАЛА Е ОТ 2010 ГОДИНА

Прочетете още

Основни приоритети при отглеждане на овце и кози

Всяко едно въдство си има своите специфични особености. Те, заедно с пазарната конюнктура, съществуващите традиции, ресурси и разбира се специфичните политическите решения за всеки един регион и държава определят къде точно да бъдат съсредоточени потенциалните инвестиции за развитие. Понякога стои открит въпроса: А биха ли били оправдани каквито и да било вложения. Не е ли всяко едно начинание предварително обречено на провал ?

Прочетете още

УРОТРОПИН – ВЕРЕН СЪЮЗНИК В БОРБАТА СРЕЩУ МНОГО БОЛЕСТИ ПРИ ЖИВОТНИТЕ

В стремежа си да бъдем модерни и съвременни често ние забравяме някои стари добре изпитани средства използвани с успех в борбата срещу редица заболявания. За класическите методи на терапия е характерно че са много евтини, достъпни и безвредни. Макар и невинаги ефективни, те в никакъв случай не трябва да бъдат забравяни. Приложението им има своето място не само в днешния ден, но и в бъдеще.

В голяма сила написаното важи за уротропина, прилаган в продължение на десетилетия не само във ветеринарната, но и в хуманната медицина. Нарича се още хексаметилентетраамин или хексамин.

Прочетете още

Пожизнена млечност и експлоатационна продължителност при кравите

Не рядко в печата се третират въпроси свързани с икономическата целесъобразност при отглеждане на кравите. През последните години в немския печат се поместват резултатите от изследванията на Dr. Anke Wangler от „Института по животновъдство и животински продукти” в гр. Мекленбург, отнасящи се за конкретните условия в Германия. Подчертан е важния икономически аспект и ползи от максималното удължаване на експлоатационния живот на кравите. Авторката помества своите задълбочени изследвания относно пожизнената млечност и експлоатационната продължителност при млечните крави, показатели, които придобиват особена тежест при сегашните икономически условия и тенденции в световен мащаб.

Прочетете още

Печалившо ли е отглеждането на млечните крави ?

Отговорът на този въпрос е от изключителна важност за всеки фермер. И докато у нас едва ли някой прави истинска обективна равносметка на икономическите ползи от говедовъдството, то в развитите страни тези въпроси са обект на задълбочени проучвания от страна на цели институти, селекционни и областни служби по земеделие, сдружения и асоциации. И всичко това не е самоцел, а е предназначено за оказване на  своевременна и ефективна помощ на животновъдите.

Прочетете още

Вирусът Schmallenberg една нова заплаха

Проблемът

Както е добре известно, през втората половина на миналата година в Западна Европа е регистрирана нова болест при преживните животни, причинена от непознат до този момент вирус, наречен Schmallenberg (по името на града, където е открит за пръв път). Той е идентифициран и доказан за първи път във Фридрих-Льофлер институт („Friedrich-Loeffler-Institut“). През декември на сайта на Европейската агенция за опазване на околната среда, храните и селско стопанство са публикувани първите официални резултати от проучвания касаещи тази инфекция (www.defra.gov.uk/animal-diseases/monitoring).

Прочетете още

Вирусът ШМАЛЕНБЕРГ (Schmalenberg) уврежда фатално новородените агнета и ярета

Проблем

През зимата на 2012 г. във ферми в Германия се раждат много агнета с аномалии и уродства. Показаните признаци и промени не съответстват на познатите до този момент причини за този вид неблагополучия.

Вниманието е насочено към една нова инфекция, придобиваща огромна популярност и актуалност в Северозападна Европа, а именно болестта причинена от вируса Шмаленберг (Schmalenberg). В посочените случаи при всички изследвани агнета съмненията са потвърдени в Fridrich-Loefler-Institut, мястото където за първи път е идентифициран въпросния вирус.

Да припомним още веднъж кое е най-характерното за него ?

Прочетете още

Замърсени животни – не само естетически непригодни

Прието е, че животните са мръсни следствие немарливост от страна на фермера, лоши грижи и недостатъчна хигиена. Макар че те сами газят до колене в калта, всъщност това те го правят по принуда ! Един проблем представляващ не само естетически недостатък !

Прочетете още