Категория: Репродукция

За постигане на по-голяма заплодяемост и оптимална плодовитост при зайката

За разлика от останалите селскостопански животни зайкините не проявяват истинска полова цикличност с добре обособен еструс и спонтанна овулация. Отделянето на готовите за оплождане яйцеклетки (овулация) се провокира от половия акт и настъпва 10-13 часа след него. Ако женската не бъде покрита от мъжки, фоликулите в яйчниците остават активни за 12-16 часа, след което регресират и по-късно биват заместени от нови. След достигане на развъдната зрелост, 5-8 месеца, в яйчниците на зайкините почти постоянно има зрели фоликули. Изключение в това отношение са периодите, когато старите фоликули биват замествани от нови и разбира се по време на бременността. Следователно, една от основните предпоставки за успешно заплождане е пълноценното функциониране на яйчниците, производството и отделянето на зрели яйцеклетки.

Кога и как трябва да бъде осеменена една зайка ?

Прочетете още

Опасни ли са маточните кръвотеченията при кравите ?

През разгонеността или няколко дни след нея, при някои крави и юници се наблюдават кървави изтечения от половите органи, означени като метрорагия. Някои чужди специалисти ги приемат като нормална физиологична проява. У нас метрорагиите се приемат като отклонение от нормалното физиологично състояние на организма. В много райони на страната те са масово явление и предизвикват безпокойство у стопаните на животните, тъй като са свързани със занижаване на заплодяемостта. Въпреки направените проучвания и изследвания, все още не са изяснени категорично и недвусмислено причините предизвикващи метрорагиите. Предполага се че в основата на всичко стои разстройство в обмяната на веществата, следствие на небалансирано хранене. Много често през лятото се разчита главно на пашата, което води до недостиг на фосфор. През зимата сеното и люцерната са дефицит, което е предпоставка за намаляване на калция в организма. Освен недостига на посочените макроелементи, резултатите от кръвните изследвания при някои от засегнатите животни показват и понижаване на стойностите на магнезия, желязото, калия и каротина. Всичко това е първопричина за редица патофизиологични процеси в организма на кравите, проявяващи се клинично с разтройство на половата функция.

Прочетете още

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОКСИТОЦИН ВЪВ ФЕРМАТА

В България съществуват стотици хиляди ферми и стопанства, в които се отглеждат преживни животни и свине. Във всяка една от тях, дори и в най-малката присъства един постоянен набор от лекарства, нещо като домашна аптека. Почти винаги в асортимента й се включват различни антимикробни средства, противапаразитни препарати, витамини, медикаменти за първа помощ при нараняване, подуване, мастити и др. Една част от лекарствата се предписват и прилагат задължително от ветеринарен лекар, най-малко поради обстоятелството, че неправилната им употреба е вредна не само за животните, но и за човек !

Прочетете още

Извънматочна бременност при животните

Известно е, че при нормална бременност ембрионът и плодът се износват в матката. Макар и рядко обаче е възможно те да попаднат извън този орган. Тогава бременността се означава като извънматочна. При жената това състояние представлява относително често срещан проблем и особено през последните години непрекъснато се увеличават научните съобщения за съществуването му.

Прочетете още

За неправилното хранене и безплодието при кравата

По природа кравата е вид, при който безплодието се среща рядко. Въпреки това в днешни дни основната причина за брак в говедовъдните ферми е трайната или необратимата загуба на репродуктивните способности. На какво се дължи тя ? Доказано е, че успоредно с наследствени фактори и лошата хигиена по време на раждането, голяма роля за това играят неправилното хранене (30%) и лошия мениджмънт на стадото, който изиграва своята решаваща негативна роля в над 40% от случаите.

Прочетете още

За раждането и следродилния период при зайката

Продължителността на бременността при зайката е около 30-32 дни. Два до три дни преди това в клетката се поставя сандъче, което служи за бъдещо гнездо. След преминаване на рефлекса при който майката подготвя гнездо в което да роди, сандъчето се запълва със сено или слама. След това зайката се оскубва и подготвя самото място. Ако до 31-я ден след покриването раждането не настъпи спонтанно, с цел синхронизиране или избягване на съботните и неделните озайчвания в по-големите ферми, то може да бъде индуцирано чрез приложение на медикаменти. За тази цел с успех майките могат да бъдат инжектирани с окситоцин или простагландини. Проблем е, че при индуциране на раждане, което винаги трябва да се осъществява от ветеринарен лекар, смъртността на малките винаги е по-голяма, а някои от препаратите не са съвсем безвредни и за майката.

Прочетете още

Следродилни възпаления на матката при кравата

Следродилните възпаления на матката при кравите са актуален проблем за практиката. Те се срещат често и то предимно при високопродуктивните животни. При несвоевременно и неправилно лекуване хронифицират, като по този начин се превръщат в най-важната причина за безплодие при кравата

Прочетете още

Следродилно задържане на плацентата (последъка) при овцата и козата

За разлика от кравата, задържането на плацентата след раждане при дребните преживни се среща по-рядко.

Като временен орган съществуващ по време на бременността, плацентата осигурява обмяната на веществата между развиващият се организъм (фетуса) и майката. Състои се от майчина и фетална част. Раждането е физиологичен процес, при който настъпва прекъсване на функционалната и морфологичната връзка между плода и майката. Всъщност това става от момента на нарушаване целостта на пъпната връв. Новороденото постепенно се приспособява към условията на “външния” свят. По този начин, отпада необходимостта от функционирането на плацентата. Тъканите й се сбръчкват, умират, кръвоносните съдове се свиват и започват процеси на постепенно отделяне на феталната от майчината част на плацентата. Впоследствие феталната част от плацентата означавана още като последък се изхвърля спонтанно навън. При овцата и козата нормално това става най-късно до 3-я час след раждането. Забавянето на този естествен процес обикновено води до усложнения със сериозни последствия, понякога животозастрашаващи.

Прочетете още

Яйчникови цисти при кравите често водят до безплодие

В световната литература, яйчниковите цисти при кравите се дискутират като важен проблем с непосредствено практическо значение. Един пример: през 2006 год. в Германия те са били водеща причина за отпадане на кравите – 19,9% от брака. Всъщност от яйчникови цисти се засяга между 5,6 и 18,8% от поголовието. За съжаление липсват конкретни данни за моментното им разпространение при кравите отглеждани в България. Едно обаче е сигурно – този проблем не подминава стадата и у нас.

Прочетете още

Хронични ендометрити при юниците

В специализираната литература все още се отдава второстепенно значение на гинекологичните болести при юниците, макар че съществуват редица неразрешени проблеми в това отношение. Много често безплодните юници се лекуват шаблонно, напълно ана­логично на раждалите крави. У нас проф. Петър Минчев е провел  редица проучвания при сивото софийско говедо и е установил съществени различия в етиопатогенезата, клиничните форми и начина на лекуване на безплодието при юниците. Той смята, че възникването и разпространението на безплодието при тази възрастова група е обусловено от взаимодействието на различни фактори, специфични за нея – телесно развитие и настъпване на половата зрелост, условията на хранене и отглеждане на младите животни, породни особености и др.

Прочетете още