Категория: Репродукция

Извънматочна бременност при животните

Известно е, че при нормална бременност ембрионът и плодът се износват в матката. Макар и рядко обаче е възможно те да попаднат извън този орган. Тогава бременността се означава като извънматочна. При жената това състояние представлява относително често срещан проблем и особено през последните години непрекъснато се увеличават научните съобщения за съществуването му.

Прочетете още

За неправилното хранене и безплодието при кравата

По природа кравата е вид, при който безплодието се среща рядко. Въпреки това в днешни дни основната причина за брак в говедовъдните ферми е трайната или необратимата загуба на репродуктивните способности. На какво се дължи тя ? Доказано е, че успоредно с наследствени фактори и лошата хигиена по време на раждането, голяма роля за това играят неправилното хранене (30%) и лошия мениджмънт на стадото, който изиграва своята решаваща негативна роля в над 40% от случаите.

Прочетете още

За раждането и следродилния период при зайката

Продължителността на бременността при зайката е около 30-32 дни. Два до три дни преди това в клетката се поставя сандъче, което служи за бъдещо гнездо. След преминаване на рефлекса при който майката подготвя гнездо в което да роди, сандъчето се запълва със сено или слама. След това зайката се оскубва и подготвя самото място. Ако до 31-я ден след покриването раждането не настъпи спонтанно, с цел синхронизиране или избягване на съботните и неделните озайчвания в по-големите ферми, то може да бъде индуцирано чрез приложение на медикаменти. За тази цел с успех майките могат да бъдат инжектирани с окситоцин или простагландини. Проблем е, че при индуциране на раждане, което винаги трябва да се осъществява от ветеринарен лекар, смъртността на малките винаги е по-голяма, а някои от препаратите не са съвсем безвредни и за майката.

Прочетете още

Следродилни възпаления на матката при кравата

Следродилните възпаления на матката при кравите са актуален проблем за практиката. Те се срещат често и то предимно при високопродуктивните животни. При несвоевременно и неправилно лекуване хронифицират, като по този начин се превръщат в най-важната причина за безплодие при кравата

Прочетете още

Следродилно задържане на плацентата (последъка) при овцата и козата

За разлика от кравата, задържането на плацентата след раждане при дребните преживни се среща по-рядко.

Като временен орган съществуващ по време на бременността, плацентата осигурява обмяната на веществата между развиващият се организъм (фетуса) и майката. Състои се от майчина и фетална част. Раждането е физиологичен процес, при който настъпва прекъсване на функционалната и морфологичната връзка между плода и майката. Всъщност това става от момента на нарушаване целостта на пъпната връв. Новороденото постепенно се приспособява към условията на “външния” свят. По този начин, отпада необходимостта от функционирането на плацентата. Тъканите й се сбръчкват, умират, кръвоносните съдове се свиват и започват процеси на постепенно отделяне на феталната от майчината част на плацентата. Впоследствие феталната част от плацентата означавана още като последък се изхвърля спонтанно навън. При овцата и козата нормално това става най-късно до 3-я час след раждането. Забавянето на този естествен процес обикновено води до усложнения със сериозни последствия, понякога животозастрашаващи.

Прочетете още

Яйчникови цисти при кравите често водят до безплодие

В световната литература, яйчниковите цисти при кравите се дискутират като важен проблем с непосредствено практическо значение. Един пример: през 2006 год. в Германия те са били водеща причина за отпадане на кравите – 19,9% от брака. Всъщност от яйчникови цисти се засяга между 5,6 и 18,8% от поголовието. За съжаление липсват конкретни данни за моментното им разпространение при кравите отглеждани в България. Едно обаче е сигурно – този проблем не подминава стадата и у нас.

Прочетете още

Хронични ендометрити при юниците

В специализираната литература все още се отдава второстепенно значение на гинекологичните болести при юниците, макар че съществуват редица неразрешени проблеми в това отношение. Много често безплодните юници се лекуват шаблонно, напълно ана­логично на раждалите крави. У нас проф. Петър Минчев е провел  редица проучвания при сивото софийско говедо и е установил съществени различия в етиопатогенезата, клиничните форми и начина на лекуване на безплодието при юниците. Той смята, че възникването и разпространението на безплодието при тази възрастова група е обусловено от взаимодействието на различни фактори, специфични за нея – телесно развитие и настъпване на половата зрелост, условията на хранене и отглеждане на младите животни, породни особености и др.

Прочетете още

Хранене на овцете в началото на бременността

Овцата се отличава с ценни стопански качества. От нея се получават приплоди, месо, мляко, вълна, кожа, ценен тор. Размножават се бързо и не изискват големи капиталовложения. Те не са особено взискателни по отношение на храненето. Използват много добре зелените, тревните и грубите фуражи, също така и бедните с ниска и рядка растителност пасища. Същевременно те не понасят едностранното хранене, при което те губят апетита си, отслабват и продуктивността им се понижава. В сравнение с говедата овцете смилат по-добре фуражите. Това обаче не се отнася за богатите със сурови влакнини дажби.

Прочетете още

Фатално ли е ранното заплождане на юниците

Преструктурирането на селското стопанство през последните години и в частност на животновъдството у нас, актуализира редица проблеми типични за примитивното и екстензивно стопанство. Решаването им много често представлява непреодолима трудност за специалистите и фермерите. На много места при отглеждане на говедата или се разчита основно на естественото осеменяване или та не може да бъде избегнато. В сборните стада има бици, които неконтролирано покриват кравите. Негативните последствия от това са много. Едно от тях е ранното заплождане на юниците. Понякога това става още на 9-10 месечна възраст, дори и по-рано. В тези случаи на незавършен още растеж, когато все още не е напълно формирана структурата на женския организъм, заплождането може да е опасно както за новороденото, така и за майката. По време на първото отелване, юниците са все още непълно развити. Тазът им е тесен. Това води до непреодолими затруднения в протичането на раждането.

Прочетете още

Фактори оказващи влияние върху протичането на репродуктивния процес при свинете

Важна предпоставка за постигане на ефективност в свиневъдството е умелото управление на репродуктивния процес при този вид животни. Независимо от това дали се касае за големи и модерни свиневъдни ферми или малки еднолични стопанства е необходимо да се познават факторите определящи настъпването и протичането на еструса (разгонването) при женските животни. Това е фаза на половия цикъл, през която настъпва овулацията и след осеменяването животните се заплождат, успеха от което до голяма степен определя рентабилността на производството.

Съществуват множество фактори оказващи влияние върху протичането на половия цикъл. Най-общо те се делят на две големи групи: ендогенни и екзогенни.

Прочетете още