Категория: Kraiburg

С новия продукт на фирмата Kraiburg – Wingflex сте с крилете на успеха

2 квадратни метра чиста продуктивност

Осигуряването на продължително лежане на високопродуктивните крави е от съществено значение за получаване на повече мляко. Една от причините за това е по-доброто кръвоснабдяване на вимето (30%). Освен това по време на лежане животните преживят спокойно (до 70% от времето), което подобрява храносмилането и усвояването на фуражите. Продължителното лежане означава също така и минимално натоварване (механично, химично) на копитата и минимален риск от възникване на инфекция.

Осигуряване на достатъчна почивката е едно от най-важните мероприятия насърчаващо добрия здравен статус на копитата.

Нарушеният денонощен ритъм, съпроводен с твърде дълго или кратко и недостатъчно лежане, води до възникване на следния порочен кръг „

Прочетете още

ГУМЕНИ ПОКРИТИЯ ЗА КОНЕ BELMONDO

Гумени покрития за коне (за под и за стена) BELMONDO представени на изложението EUROTIER 2014 HANNOVER в Германия от фирма KRAIBURG, тези които в момента са и на българския пазар.

Ако гумите се монтират правилно, и са покрити с тънък пласт ситно нарязана слама (който се изчиства редовно), се получава една фина кора и запълване, които не позволяват да попадат течности под тях.

Прочетете още

„МaxiBOX“ – едно легло – две решения – сигурен комфорт за кравата, улеснение за фермера !

По време на дискусии между фермери и специалисти често възниква въпроса, коя е най-добрата технология за отглеждане на животните. Безспорно – не съществува еднозначен и категоричен отговор !

По отношение конструкцията на леглата за кравите приложение намират две решения – високи и дълбоки. Някои фермери предпочитат първия вариант, обезпечен с подходящо гумено покритие, а други твърдо застават зад дълбоките легла. Съществуват обективни критерии, които определят предимствата на всяка една система.

Решаващо за избора е постигане на нужния комфорт на лежане. Той гарантира пълно удовлетворяване на индивидуалните потребности на всяка една крава. Целта е оптимална продъжителност на лежането, което същевременно да е удобно, съобразено с особеностите присъщи за вида, породата, възрастта и физиологичното състояние.

Прочетете още

Новите технологии в свиневъдството – от скоро задължителни

Времето лети ! В съвсем краткосрочен план изтичат преходните периоди, отнасящи се до технологични изисквания в свиневъдството. Наредбата за „Минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине” от 1 май 2006 регламентира новите условия в този бранш. В най-общ план въведените в експлоатация ферми преди влизане в сила на тази наредба, трябва да бъдат реконструирани най-късно до 1.I.2013 г..

На Вашето внимание представям някои разяснения касаещи само част от необходимите промени, съобразени с горепосочения нормативен акт. Същевременно ще добавя и някои актуални гледни точки, мнения и коментари по третираната проблематика на немски специалисти, поместени в най-новият брой на  популярното издание Top agrar 1/2011.

Прочетете още

Новите гумени покрития – за да имат свинете здрави крайници

От 2013 година навлизат нови стандарти при отглеждане на свинете. Те правят задължително свободното групово отглеждане на бременните животни (сн.1 ). Ето че идва края на досегашните тесни клетки, в които бъдещите майки дори не могат да се обърнат. Всичко това е добре, но само за животните. Едва ли свиневъдите ще посрещнат с усмивка и облекчение необходимостта от инвестиции за реконструкции и преустройство на съществуващите до този момент помещения ! Но изискванията не са пожелателни, а задължителни.

Неминуемо разходите за капитално строителство ще нарастват. Проблемите свързани с намиране на адекватно финансиране все по-остро ще напомнят за себе си. Необходима е отлична преценка относно целесъобразността при строителството и реконструкции на помещения и съоръжения. И с все по-голяма сила ще важи правилото – „три пъти мери и един път режи”.

Заболяванията на опорно-двигателния апарат при всички категории свине продължават да бъдат сериозен бич в свиневъдството. Законово регламентираното изискване за групово отглеждане от началото на 2013 все повече налагат дискусиите за приложение на гумени покрития в боксовете за бременни животни.

Прочетете още

Една „следобедна почивка” или почивка за родилките и фермера

SIESTA – в буквален превод от испански означава „следобедна почивка”. Не, това не е част от песен, романс или стих, а е свързано с най-отговорния момент при отглеждане на кравите, тогава когато те раждат. Но да започнем отначало….

Основните изисквания към родилното отделение са в няколко насоки – поддържане на необходимата хигиена, оказване на специфичен и качествен труд и осигуряване на удобство и комфорт за животните.

Хигиена, обезпечаване на лесно почистване и дезинфекция. По своята същност родилното отделение е уникално. То е мястото, където новородените телета, лишени от всякаква имунна защита, попадат във външната среда, т. е. те се срещат с първата заплаха в живота си – микроорганизмите. Атакувани от инфекциозни агенти, новородените се разболяват и страдат от различни респираторни (пнеумонии), гастро-интестинални заболявания (диарии) или пък входна врата за фаталната инфекция е пъпът. Често всичко това е свързано с висока смъртност и много разходи !

Прочетете още

Нови добре оборудвани кравеферми в Бавария (към юни 2010)

Съществува ли универсален модел на технология при отглеждане на животните, който да служи като еталон гарантиращ винаги добра печалба. Едва ли. В особена сила това важи за говедовъдството.

Но да разгледаме, анализираме и да приложим творчески най-подходящото за нас, при нашите условия – в никакъв случай не  е излишно. През последните години се забелязват сравнително нови тенденции при проектиране, изграждане, оборудване и експлоатацията на кравефермите. Интерес представлява случващото се в една от най-развитите провинции на Германия, къде традиционно фермите са по-малки, компактни, при които животните се отглеждат свободно боксово. Капацитетът е от 60-120 крави.

В посочения модел ферми, кравите не излизат на паша. В най-добрия случай имат двор за разходка. Тоест условията просто налагат максималното им доближаване да тези в природата, т. е. на пасището. Особено внимание се отделя на осигуряването на комфорт. Така, макар че кравите се отглеждат целодневно в закрити помещения, отговор намират всички техни нужди и потребности.

МАТЕРИАЛЪТ Е НАПИСАН ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

Прочетете още

УДОБСТВО ЗА ЖИВОТНИТЕ – СИГУРНОСТ ЗА ФЕРМЕРИТЕ

Аналогично както кравите така и бичетата за угояване търсят по-меките повърхности, където да лежат, да се придвижват и въобще да живеят ! Поради тази причина в Швейцария и Швеция същестуват законови разпоредби, според които мъжките телета  трябва де се отглеждат задължително върху гумени настилки.

Но, всяко нещо по реда си !

Главната цел при отглеждане на кравите е получаване на мляко, което всъщност формира основното перо в доходите на фермера. Не бива да се подценява и значението на говедовъдството като източник на висококачествено и диетично месо. Известно е например, че за Европа тази суровина не достига и за да бъдат задоволени потребностите се извършва импорт, най-вече от Южна Америка. Съществуват чисто месодайни, а така също и породи от смесено направление.

За нашите условия се угояват преди всичко мъжките приплоди на млечните крави, което в крайна сметка представлява един допълнителен приход. Основното изискване за постигане на ефективност е осигуряване на бърз и евтин прираст, а той от своя страна не би могъл да се осъществи, без обезпечаване на две неща – определени условия на отглеждане и здрави животни.

Прочетете още