Месец: юли 2021

Една „следобедна почивка” или почивка за родилките и фермера

SIESTA – в буквален превод от испански означава „следобедна почивка”. Не, това не е част от песен, романс или стих, а е свързано с най-отговорния момент при отглеждане на кравите, тогава когато те раждат. Но да започнем отначало….

Основните изисквания към родилното отделение са в няколко насоки – поддържане на необходимата хигиена, оказване на специфичен и качествен труд и осигуряване на удобство и комфорт за животните.

Хигиена, обезпечаване на лесно почистване и дезинфекция. По своята същност родилното отделение е уникално. То е мястото, където новородените телета, лишени от всякаква имунна защита, попадат във външната среда, т. е. те се срещат с първата заплаха в живота си – микроорганизмите. Атакувани от инфекциозни агенти, новородените се разболяват и страдат от различни респираторни (пнеумонии), гастро-интестинални заболявания (диарии) или пък входна врата за фаталната инфекция е пъпът. Често всичко това е свързано с висока смъртност и много разходи !

Прочетете още

Нови добре оборудвани кравеферми в Бавария (към юни 2010)

Съществува ли универсален модел на технология при отглеждане на животните, който да служи като еталон гарантиращ винаги добра печалба. Едва ли. В особена сила това важи за говедовъдството.

Но да разгледаме, анализираме и да приложим творчески най-подходящото за нас, при нашите условия – в никакъв случай не  е излишно. През последните години се забелязват сравнително нови тенденции при проектиране, изграждане, оборудване и експлоатацията на кравефермите. Интерес представлява случващото се в една от най-развитите провинции на Германия, къде традиционно фермите са по-малки, компактни, при които животните се отглеждат свободно боксово. Капацитетът е от 60-120 крави.

В посочения модел ферми, кравите не излизат на паша. В най-добрия случай имат двор за разходка. Тоест условията просто налагат максималното им доближаване да тези в природата, т. е. на пасището. Особено внимание се отделя на осигуряването на комфорт. Така, макар че кравите се отглеждат целодневно в закрити помещения, отговор намират всички техни нужди и потребности.

МАТЕРИАЛЪТ Е НАПИСАН ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

Прочетете още

УДОБСТВО ЗА ЖИВОТНИТЕ – СИГУРНОСТ ЗА ФЕРМЕРИТЕ

Аналогично както кравите така и бичетата за угояване търсят по-меките повърхности, където да лежат, да се придвижват и въобще да живеят ! Поради тази причина в Швейцария и Швеция същестуват законови разпоредби, според които мъжките телета  трябва де се отглеждат задължително върху гумени настилки.

Но, всяко нещо по реда си !

Главната цел при отглеждане на кравите е получаване на мляко, което всъщност формира основното перо в доходите на фермера. Не бива да се подценява и значението на говедовъдството като източник на висококачествено и диетично месо. Известно е например, че за Европа тази суровина не достига и за да бъдат задоволени потребностите се извършва импорт, най-вече от Южна Америка. Съществуват чисто месодайни, а така също и породи от смесено направление.

За нашите условия се угояват преди всичко мъжките приплоди на млечните крави, което в крайна сметка представлява един допълнителен приход. Основното изискване за постигане на ефективност е осигуряване на бърз и евтин прираст, а той от своя страна не би могъл да се осъществи, без обезпечаване на две неща – определени условия на отглеждане и здрави животни.

Прочетете още